Annonce
Vejle

Ny udvikling i omdiskuteret vejsag: S vil holde Roms Hule åben

"A-løsningen øger kapaciteten i krydset, så køerne på Horsensvej bliver mindre, og samtidig vil én bil ad gangen stadig kunne køre ud fra Roms Hule," lyder socialdemokraternes argumentation. Foto: Vejle Kommune
Socialdemokratiet melder nu ud i sagen om ombygningen af to kryds på Horsensvej. Partiet foretrækker en helle-løsning som i krydset Fundersvej-Fredericiavej.

Nørremarken: Socialdemokratiet i Vejle melder nu klart ud i den omdiskuterede sag om ombygningen af to kryds på Horsensvej.

Det handler om krydsene ved Østerbrogade og Roms Hule, hvor teknisk udvalg oprindelig havde besluttet at forbyde venstresvingende biler fra Roms Hule oppe fra Vejle Stadion for at øge kapaciteten i krydset ned mod havnen.

Efter sidste uges borgermøde bakker socialdemokraterne nu op om de beboere og blandt andet Palles Bageri, som på mødet gav udtryk for deres modstand mod venstresvings-forbuddet for enden af Roms Hule.

Annonce

- Indtil strækningen fra Horsensvej til Sjællandsgade er udbygget til fire spor, mener vi, at den ombygning, der er skitseret som mulighed A i kommunens materiale, er den bedste. Løsningen øger kapaciteten i krydset, så køerne på Horsensvej bliver mindre, og samtidig vil én bil ad gangen stadig kunne køre ud fra Roms Hule, holde på midten og dreje til venstre ned ad Horsensvej mod byen, lyder argumentationen fra et af Socialdemokratiets to medlemmer af teknisk udvalg, Alex Vejby Nielsen.

Foretrækker Funder-løsning

Socialdemokraterne vil stemme for den løsning, som kommunen og Vejdirektoratet tidligere har godkendt på Fredericiavej:

I forbindelse med udbygningen af Mølholmdalen med flere boliger blev der her anlagt et helleanlæg, hvor bilister fra Fundersvej kan holde for at svinge ned mod byen.

Det er den såkaldte A-løsning, som Socialdemokratiet nu vil stemme for. Det er en løsning, med et helleanlæg i midten, hvor der kan holde én bil ad gangen for at svinge til venstre. Det giver stadig mulighed for at etablere to spor før krydset ned mod Sønderbrogade. Men sporene bliver ikke lige så lange, som hvis man lukker Roms Hule for venstresving. Illustration: Vejle Kommune

Det er en af de løsninger, forvaltningen præsenterede på borgermødet forleden som et alternativ til venstresvingsforbuddet. Et forslag, som forvaltningen har givet navnet "A-løsningen"

- Når havneruten om formentlig mange år er udbygget til fire spor, kan det blive nødvendigt at kigge på krydset igen. Indtil da mener vi, at A-løsningen tilgodeser både vejlenserne på Nørremarken og trafikafviklingen i byen. For vi skal skabe bedre fremkommelighed for de biler, der selvfølgelig også skal være plads til i byen, og her er Horsensvej vigtig, lyder det fra socialdemokraten.

Annonce

Kan komme på tale senere

Alex Vejby argumenterer for sagen i et læserbrev, han har sendt til avisen, og partiets beslutning om at forkaste den oprindelige løsning udløser en række opfølgende spørgsmål:


Hvis det er stemmefiskeri at lytte til en saglig debat, høringssvar og lokalområdets blik på sagen på et borgermøde, så kald du det bare det

Alex Vejby Nielsen (S), medlem af teknisk udvalg


Så I afviser ikke et venstresvingsforbud på Roms Hule, når havneruten en gang er udvidet?

- Nej, vi afviser ikke, at det i takt med ombygningen af Østerbrogade til fire spor kan blive nødvendigt at kigge på venstresvingsmuligheden igen. Men der vil komme til at gå en længere årrække, for allerede med den ombygning af krydset, som vi lægger op til, vil kapaciteten i krydset stige betragteligt, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem.

Annonce

Det gik for stærkt i foråret

Partiets to medlemmer var i teknisk udvalg i foråret med til at stemme for venstresvingsforbuddet på Roms Hule.

Hvad er det, der har fået jer til at skifte mening nu?

- Da vi havde sagen på dagsordenen i foråret, var den en af flere sager, der i den første corona-nedlukning blev sat hurtigt i gang for at holde hånden under lokale virksomheder. Det gik for stærkt. Da sagen kort tid efter var på byrådets dagsorden, gravede vi dybere, og derfor står vi nu, hvor vi gør, siger Alex Vejby og tilføjer:

- I øvrigt var det kun penge til at lave det forberedende arbejde, vi sagde ja til i marts. Der blev ikke frigivet penge til selve ombygningen af krydset.

Annonce

Det er nu debatten er i gang

Hvorfor er det her så vigtigt en sag, at I melder ud til offentligheden, inden sagen på ny er behandlet i udvalget?

- Folk skal vide, hvor vi står. Det er nu, debatten er i gang, og derfor er det også nu, vi skal give svar på, hvor vi står i sagen. På tirsdag har vi en evaluering af borgermødet på dagsordenen i teknisk udvalg. Det er vores bidrag til denne evaluering, vi går ud med, siger han.

Nogen vil påstå, at det ligner stemmefiskeri i stadionkvarteret?

- Hvis det er stemmefiskeri at lytte til en saglig debat, høringssvar og lokalområdets blik på sagen på et borgermøde, så kald du det bare det, siger Alex Vejby Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
JELLING

Stor forening giver flot løfte: Jellings sportsfolk er klar til at arbejde gratis for at løbe festivalen i gang igen

Annonce