Annonce
Vejle

Ny udviklingsplan: Vejle skal vokse med 600 nye boliger mod nord

Det nye boligområde strækker sig mellem Store Grundet og Hornstrup Kirkeby. Vejadgangen, der har vakt vrede i Grundet-området, ses nederst lige ved godset. Helt overordnet er formålet med planen at skabe et boligområde omgivet af vand og grønt. Illustration fra udkastet til helhedsplan
Helhedsplan for Grundet Skovby vil sikre hjem til mellem 1000 og 1500 nye indbyggere - men nuværende beboere i Grundet-området føler sig ladt i stikken.
Annonce

Vejle: Mellem 450 og 600 boliger - og dermed hjem til op mod 1500 nye indbyggere.

Sådan er udviklings-perspektivet i en helhedsplan for bydelen Grundet Skovby, der er på vej gennem Vejle Kommunes politiske system.

Planen for området, der ejes af Sole Gruppen, har rumlet i en årrække, og på mandag skal politikerne i byrådets økonomiudvalg sige ja eller nej til oplægget.

Ambitionerne for det 87 hektar store område mellem Store Grundet og Hornstrup Kirkeby er ifølge oplægget "at sikre de bedste betingelser for, at et grønt bysamfund kan udvikle sig over en overskuelig periode."

Når man nærlæser planen, er "en overskuelig periode" de kommende årtier.

Planen beskriver fem etaper, hvor der udvikles fra syd mod nord og øst mod vest.

Første etape er planlagt umiddelbart nord for godset Store Grundet, hvor der i forvejen er boligejendomme, og hvor Scandic Food holder til i den gamle hovedbygning.

Er der politisk opbakning til den overordnede plan i økonomiudvalg og byråd, er planen at fremlægge en lokalplan for det område i starten af 2020.

Lad os fælles arbejde for, at de to området, Grundet og Grundet Skovby, begge får det optimale ud af dette pragtfulde område. (Grundet-beboer Søren Vittarp - i brev til politikerne)
Annonce

Frygter genvej til byen

Oprindelig skulle helhedsplanen være fremlagt allerede for et år siden. Men arbejdet er stødt på markant lokal modstand fra beboere både syd og nord for området.

Hornstrup Lokalråd har udtrykt bekymring for, at det nuværende landsbymiljø vil gå tabt. Samtidigt er man helt overordnet på vagt over for alle tiltag, der kan øge den i forvejen stigende trafik gennem området.

Og netop trafik er hovedanken fra naboerne mod syd. Selvom Viborgvej er planlagt som hovedadgangsvej kombineret med en helt ny vej ind i området, er der også planer om at åbne for en adgang til de eksisterende veje i Grundet-området.

Mere præcist kan man på planerne se en vej, der forbinder området med Grundet Tværvej og derfra videre mod syd af Grundet Ringvej, Grundet Bygade og Moldevej. I det mest belastede trafikscenarie, som det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har beregnet, vil antallet af biler på den nordlige del af Grundet Tværvej vokse fra 350 til 2450 i døgnet.

Den udsigt har blandt andet fået områdets grundejerforeninger på barrikaderne. Her frygter man, at stikvejen åbner en genvej til Vejle by.

På en række informations-møder har problemet været diskuteret, og der er indsendt en stribe af protester. Holdningen er, at vejadgangen til området skal ske via de eksisterende veje.

Til nøds kan der etableres en bussluse på Grundet Tværvej, så kollektiv trafik har mulighed for at passere.

Annonce

For lidt hensyn til de nuværende beboere

Planerne har også rummet en ny daginstitution lige syd for Store Grundet gods - på et areal, der som udgangspunkt har været reserveret til grønt område for beboerne omkring Kløvertoften og Korntoften.

Samtidig vil institutionen betyde mere trafik i området. Institutionen er ikke direkte en del af helhedsplanen. I indstillingen til politikerne konstaterer embedsværket, at de ikke med et ja til planen siger ja til den ny institution.

Søren Vittarp, der er tidligere formand for den lokale grundejerforening, er en af de nuværende beboere, der føler, at man i planerne kun tager hensyn til de kommende beboere i området - på de nuværendes bekostning:

- Det nye område får for eksempel støjværn mod Store Grundet Allé. Der tages hensyn til trafikken i forhold til det nye område, men ikke til de eksisterende boliger i Grundet, lyder det fra Søren Vittarp.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce