Annonce
Vejle

Ny Vejle-attraktion: Politikere klar til at satse i ny bydel

Vejle skal brede sig ud i ådalen i løbet af de kommende 30 år. Udviklingsplanen for det nye område ligger klar til politikernes behandling. Foreløbig skal politikerne sige ja eller nej til planen og samtidigt en bevilling på fem millioner kroner til det forsatte arbejde med planen og de nødvendige byggemodninger. Illustration fra udviklingsplanen for Ny Rosborg
Borgmester og S-gruppeformand glæder sig til at plan for udviklingen af ny bydel bliver ført ud i virkeligheden.

Vejle: 80 hektar kommunal jord venter på at blive forvandlet til en helt ny bydel - og i byrådet glæder lederne af de to største partier sig til at føre den ny udviklingsplan for udvidelsen af Vejles midtby ud i virkeligheden.

Både borgmester Jens Ejner Christensen (V) og den socialdemokratiske gruppeformand Søren Peschardt (S) kalder det en fantastisk mulighed - ja sidstnævnte svinger sig op til at kalde Ny Rosborg projektet i ådalen vest for Rosborg Gymnasium for en "udviklingsjuvel":

- Det er unikt, at få lov at arbejde med. Det er ikke alle, der får sådan en chance, siger Søren Peschardt om udviklingsprojektet, der vil forlænge den eksisterende Vejle by ud i ådalen.

Borgmester Jens Ejner Christensen ser også store muligheder for en udviklingsplan, der kommer til at strække sig over mange år:

- En af fordelene er, at vi selv ejer al jorden. Det betyder, at der ikke er en masse ting, der skal gå op i forhold til private jordejeres økonomi. Vi er selv herrer over udviklingen - men selvfølgelig skal der være fornuft i det, siger borgmesteren.

Annonce

Fire år undervejs

Udviklingsplanen er skabt af Team Møller & Grønborg, der udgøres af Møller & Grønborg, AART Architetcts, Nira A/S og Arcadis Nederland.

Teamet er udvalgt i konkurrence med to andre samarbejder. De tre teams blev udvalgt i august og fik hver 150.000 kroner til at udarbejde et skitseforslag. Vinderteamet har fået yderligere 400.000 kroner til det videre arbejde.

I arbejdet med den nye bydel i Rosborg har politikerne valgt en mere folkelig tilgang, end man før har været vidne til. For fire år siden satte det daværende byråd gang i en offentlighedsfase, der blandt andet bød på ture i området, workshops og et afsluttende borgermøde.

Siden arbejdede politikere og embedsmænd videre med planerne, og i 2018 satte man gang i en større konkurrence om en udviklingsplan - blandt andet inspireret af Aalborg Kommune, der for et par år siden udbød området Limfjordsbyen.

Visionen er en resilient og mangfoldig grøn bydel i det 80 hektar store område mellem Sønderåen og Vestbyen/Trædballe. I dag huser området udover natur også kommunens deponi og genbrugsplads. Sidstnævnte flytter til Lysholtområdet inden for et par år. Derudover ligger hyttebyen for tidligere hjemløse, fortidsmindet Rosborg, Cirkuspladsen og boldbaner i det område skitseprojektet omfatter.

Attraktion og ny stiforbindelse

Selvom borgmesteren taler om fornuft, er han akkurat som den socialdemokratiske gruppeformand klar til at satse kommunale kroner - blandt andet når det gælder den attraktion, som er et af elementerne i planerne for den nye bydel. Som der står i planen, skal Ny Rosborg udover at være et godt sted at bo også være et besøgsmål:

Hvilken attraktion, der bliver tale om, er ikke afgjort. Men både Jens Ejner Christensen og Søren Peschardt taler om en oplevelsespark, hvor naturen spiller en hovedrolle. Inspirationen kan komme fra eksempelvis Madsby Legepark i Fredericia:

- Det skal efter min mening være et identitets-skabende projekt, siger borgmesteren.

Søren Peschardt har hæftet sig ved, at der skal skabes forbindelse mellem den nye bydel og det rekreative område ved Kongens Kær. Og her tænker han, at man kunne skabe en attraktion i forbindelse med netop den over- eller undergang over motortrafikvej og å, som er planlagt.

Kan gå hurtigere end planlagt

Planerne om Ny Rosborg har været undervejs siden 2016. Har I fået nogle konkrete henvendelser fra eksempelvis pensionskasser, der er klar til at købe jord og gå i gang?

- Nej - der er ikke konkrete tilbud på den måde. Jeg er sikker på, at interessen er der, og jeg tror på, at vi kan komme hurtigt i gang, hvis der er nogen, der byder ind. Så behøver vi ikke vente til 2022, som det er skitseret i udviklingsplanen, siger Vejles borgmester.

Akkurat som Søren Peschardt er han dog en anelse nervøs for, hvad coronakrisen kan betyde for udviklingsprojektet. Begge er indstillede på, at det kan komme til at gå langsommere end forventningen var for blot en måned siden.

Står det til Søren Peschardt bør det første projekt være den holm, der kaldes Rosborg Ø. Holmen er et område, der ifølge udviklingsplanen mest af alle de nye projekter kommer til at fungere som en forlængelse af Vejle By. Her er der ifølge udviklingsplanen plads til 650 boliger:

- Planerne for den sydlige del af den nuværende cirkusplads er noget af det mest spændende ved planen. Men det er også en god idé, at vi får bygget den fremtidssikrede daginstitution, der er planlagt på den holm, der ligger nord for Vestre Engvej, siger den socialdemokratiske gruppeformand.

En af de bærend ideer i udviklingsplanen er at trække ådalens natur ind i byen. Derfor er der tænkt masser af vand og grønt ind i de områder, der omkranser de seks holme som selve boligerne skal bygges på. Illustration fra udviklingsplanen

Gode idéer til daginstitution efterlyses

Netop den institution peger borgmesteren på, når man spørger ind til, hvad der kan være nyt og anderledes i forhold til de ambitiøse planer for en nytænkende og bæredygtig bydel:

- Vi har allerede eksperimenteret med daginstitutioner. I Tirsbæk Bakker bygger vi i samarbejde med en privat udvikler. I Gauerslund samtænker vi daginstitutionen med et plejecenter. Hvad kan vi finde på her, vil jeg gerne have forslag til, siger Jens Ejner Christensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Lyt her: Erling Fjeldsted kaster op to gange hver nat - du må ikke begå samme fejl som mig

Annonce