Annonce
Erhverv

Nye supermarkeder: Udsigt til kamp om dagligvarekunderne

Der bliver nu taget hul på en lokalplan, der kan gøre det muligt at opføre et Netto supermarked i området mellem Lærkevej og N. J. Fjords Allé i Brande. Arkivfoto: Kim Haugaard
Planer om ny Netto-butik i Brande og om udvidelse af Aldi-butik.
Annonce

Brande: Salling Group - det tidligere Dansk Supermarked - har planer om at opføre en Netto-butik som nabo til Fakta, og Aldi barsler med en udvidelse af butikken på hjørnet af Chr. Bergsvej.

Rygterne har svirret mange gange, men nu er der for første gang noget konkret at forholde sig til: På sit møde tirsdag skal Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for området mellem Lærkevej og N. J. Fjords Allé, så det bliver muligt at opføre en Netto-butik på 1200 kvadratmeter. For nuværende er området udlagt til boliger.

Dermed bliver Netto i givet fald nabo til den eksisterende Fakta-butik, men det vil udover lokalplan og kommuneplantillæg kræve fjernelse af seks ejendomme. Det drejer sig om henholdsvis Elme Allé 19-25 og Østre Allé 32-34.

Udviklingsdirektør Carsten Hadsbjerg fortæller, at man fra Salling Group i efterhånden rigtig mange år har kigget efter den rigtige beliggenhed i Brande, men at man nu mener at have fundet den rigtige: Der hvor folk forventer, der vil findes butikker. - Det er mange års arbejde, der nu forhåbentlig bliver realiseret, siger han.

Planerne forudsætter, at der etableres behørig støjafskærmning mod boligerne øst og syd for området, og at det kan dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved vareindleveringer og støj fra køleanlæg, udsugning m.v. ikke vil blive overskredet.

Butikken skal have ind- og udkørsel fra N. J. Fjords Allé, og det er op til projektudvikler at sikre, at N. J. Fjords Allé kan bære den tunge trafik fra vareleverancerne. Derudover skal der som minimum etableres fortov. Udgifterne til eventuelle ændringer af N. J. Fjords Allé påhviler projektudvikler. Da over 50 procent af arealet befæstes, skal der desuden foreligge en aftale med spildevandsselskabet angående en regnvandsløsning.

Annonce

Aldi vil udvide

På samme møde skal udvalget også tage stilling til, om der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området på hjørnet af Chr. Bergsvej/Vejlevej.

Planerne skal gøre det muligt at erstatte den eksisterende Aldi-butik med en ny og 200 kvadratmeter større Aldi-butik. Udvidelsen kræver inddragelse af de to naboejendomme syd for den nuværende butik (Vejlevej 55 og 57). Butikken skal bygges efter Aldis nye koncept, så den fremstår mere åben og imødekommende. Der skal fortsat ske indkørsel fra Vejlevej og ind-/udkørsel fra Chr. Bergs Vej. I dag er der lidt mere end 40 p-pladser, men ved den nye butik bliver der yderligere plads til parkering.

Også her stilles der af hensyn til naboerne krav om, at Aldi kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæggene vil der blive udarbejdet en detailhandelsredegørelse, der dels skal beskrive kundegrundlaget, dels konsekvenserne for den eksisterende detailhandel i Brande.

Inden Netto og Aldi kan gå i gang med at realisere deres byggeprojekter, skal lokal- og kommuneplantillæggene først sendes i offentlig høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce