Annonce
Trekantområdet

Nyt forlig i Kolding: Virksomheder på havnen overlever

Erhvervslivet på Kolding Havn har ikke længere en dødsdom hængende over hovedet. Nu kan virksomhederne efter alt at dømme blive boende, hvis de kan finde ud af at opføre sig grønt og miljøvenligt nok. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Så har politikerne indgået et nyt forlig, som redder havnens erhvervsliv i hvert fald på visse betingelser. Nu venter et halvt års dialog med borgere og havnens virksomheder, før en endelig politisk aftale skal besluttes i byrådet.
Annonce

Kolding: Efter de seneste ugers dramatiske udvikling i sagen om Kolding Erhvervshavns fremtid har samtlige gruppeformænd i Kolding Byråd samt løsgænger Hanne Dam nu indgået og underskrevet et nyt forlig om udviklingen af Koldings havneområder.

Den nye aftale afviger væsentligt fra det havneforlig, som nøjagtig samme politiske kreds præsenterede som en bombe for såvel borgerne som havnens virksomheder i november 2018.

Dengang var det utvetydige budskab fra politikerne, at Kolding Erhvervshavn skulle nedlægges fuldstændigt for at give plads til boliger og byudvikling, og at virksomhederne skulle flytte væk fra havnen over de næste 25 år.

De to forlig

  • Da det første politiske forlig om at nedlægge Kolding Erhvervshavn med henblik på at udvikle et nyt byområde i løbet af de næste 25 år blev lanceret i november sidste år, var det et enigt byråd, der stod bag.
  • Senere - i byrådssalen - stemte socialdemokraterne Elvis Comic og Per Bødker Andersen og det daværende V-medlem Pernille Øhlenschlæger Pedersen imod nedlæggelsen af erhvervshavnen.
  • Beslutningen har vakt stor debat og modstand fra havnevirksomhederne og deres organisationer.
  • 9. december meddelte SF, Enhedslisten og løsgænger Hanne Dam, at de brød med forliget, og dagen efter fulgte Socialdemokratiet trop.
  • Nu er der fuld enighed om et nyt havneforlig, som sikrer erhvervslivet en fremtid på havnen.
Annonce

Dialog i et halvt år

Nu har piben fået en anden lyd, efter at Enhedslisten, SF og løsgænger Hanne Dam for knap to uger siden lige så overraskende brød med 2018-forliget og på et pressemøde erklærede, at de nu ønskede en løsning, som sikrer plads til såvel byudvikling som erhvervshavn - blot i en grønnere version.

Det nye forlig, som politikerne kalder en "politisk hensigtserklæring", blev torsdag morgen præsenteret for havnens virksomheder - og til forskel fra 2018-forliget er det nu aftalt, at der venter et halvt år med tæt dialog med havnens virksomheder, borgere og andre interessenter, før politikerne lægger sig endeligt fast på en ny havneaftale, som skal erstatte den, der blev vedtaget i byrådet 27. november 2018.

Erklæringen fastslår dog, at "det fortsat er hensigten, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet", og at "havneområdet skal udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere havn".

Annonce

Standby

Borgmester Jørn Pedersen (V) siger om den nye havnerklæring, at "her siges det klart og tydeligt, at det er en både-og-løsning, vi ønsker". Borgmesteren minder dog om, at han allerede midt i september åbnede op for den mulighed.

- Men nu har vi slået det fast og sat hovedoverskrifterne for det næste halve års dialog, før vi træffer en endelig beslutning, og vi er fuldstændigt åbne overfor hvad, der kan lade sig gøre, og hvordan.

Kan det ende med, at det for eksempel kun bliver inderhavnen, som skal inddrages som ny by?

- Nej, det tror jeg ikke på. Jeg mener, at det står lysende klart, at vi vil have mere by og en byudvikling, som rækker ud mod fjorden, og nu håber jeg, at vi rykker sammen i bussen og får det bedste ud af det for vores by.

Nu går der et halvt år mere, før havnens virksomheder kender rammerne for deres fremtid?

- Ja, og nogle ser gerne, at det går hurtigere. Men de seks måneders vacuum skyldes jo, at vi involverer, før vi træffer en ny beslutning i byrådet. Og jeg forventer da, at man sætter eventuelle ønsker om at få forlænget lejekontrakterne på havnen på standby så længe i respekt for, at vi nu kigger hinanden i øjnene og gennemfører en proces i samarbejde. Så kan man få de klare svar om et halvt år, når en ny politisk aftale er lavet, siger Jørn Pedersen.

Fortryder du jeres første havneaftale fra 2018?

- Nej, og den var vi jo også enige om. Men vi er blevet klogere undervejs, og især er det den proces, som kommer nu i det næste halve år, der er den afgørende forskel, siger Jørn Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Trekantområdet

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce