Annonce
Give

Nyt idrætscenter: Så er jagten på de 10 millioner gået ind

Det stærke sponsorhold er sat, men der er plads til endnu flere. Fra venstre er det centerleder Martin Schmidt, Kristoffer Davidsen, Flemming Jensen, Morten Eriksen, Johnny Andersen, Jakob Anthonsen, Christian Christiansen, Søren Arevad, Søren Skøde og Anders Gårde. Foto: Jim Hoff
Etableringen af det nye samlede idrætscenter ved Søndermarkshallen skulle gerne have spadestik i foråret 2021, og for at ambitionerne om et topmoderne og lækkert center kan opfyldes, skal der fra lokalt hold findes cirka 10 millioner oven i de 31,5 kommunale midler, der er bevilget.

GIVE: Mens ikke mindst fodboldspillerne i Give snart kan se frem til at tage den nye kunstgræsbane ved Søndermarkshallen i brug, er folkene i Give Idræts, Sundheds- og Kulturcenter (GISK) allerede langt inde i projekteringen af etape to, der basalt handler om opførelsen af en ny idrætshal med dertil hørende multihal med springfaciliteter, fitnessrum nye omklædningsrum og møderum.

Denne etape er budgetteret til knap 40 millioner kroner, og det betyder, GISK selv skal ud og finde op mod 10 millioner kroner, idet den samlede kommunale bevilling lyder på 31,5 millioner kroner til etape 2.

- Vi har i GISK og i Give Udviklingsråd (GUR, red.) fået en masse input fra foreningerne til, hvad de ønsker, et nyt center skal indeholde. Vi har set på, hvordan planerne skal se ud og på indholdet, så vi ikke blot kommer ud med en traditionel idrætshal. Vi har ambitioner om at lave noget ordentligt, noget der er relevant for vores brugere, og noget vi kan være stolte af, siger Christian Christiansen, der er formand i GISK.

Annonce

God dialog med de helt tunge erhvervsfolk

Den slags ambitioner koster penge, og det er man helt med på i GISK. På den konto havde foreningen tirsdag aften inviteret en række 'headhuntede' potentielle sponsorambassadører til møde i Ikærhallens cafeteria.

Et bud på et indgangsparti til det nye idrætscenter. Grafik: Vejle Kommune

GISK har i forvejen etableret et to mand højt sponsorudvalg, der skal stå bag den lokalt funderede indsamling af de cirka 10 millioner kroner til idrætscenterprojektet. Det er Søren Skøde Kristensen og Søren Arevad, der har takket ja til denne noble tjans, og de præsenterede på mødet de inviterede for deres kampplan og sponsorkoncept.

- Sponsoraterne er delt op i tre afdelinger. De helt store tunge erhvervssponsorer, erhverv/handel, og så de private. Den første gruppe har vi gode folk på og er i en rigtig god dialog, og det er jo også her, de store sponsorater potentielt ligger, forklarede Søren Skøde og Søren Arevad.

Annonce

Må ikke gå ud over almindelige foreningssponsorater

I forhold til almindelige erhvervssponsorater opererer man med fire typer af sponsorater: Platin til 60.000, guld til 40.000 , sølv til 20.000 og bronze til 10.000 kroner. Man opererer her med tre-årige aftaler, og beløbene kan godt betales i forskellige rater hen over de tre år.

Derudover vil private også få mulighed for at sponsorere penge til projektet. Det kunne eksempelvis være i form af køb af folkeaktier, ligesom man generelt kan bidrage ved at støtte op om GISKs mange tiltag og events det næste års tid.

- Vi har udarbejdet nogle foldere, så sponsorerne, både erhverv og de private, kan se, hvordan det foregår og hvilke muligheder, man har både beløbsmæssigt og regnskabsmæssigt. Og så er det vigtigt at understrege, at selv om vi nu samler penge ind og henter penge ved sponsorerne, så skal det ikke gå ud over de eksisterende foreningsaftaler. Det her er altså et ekstra sponsorat, fastslog Søren Skøde.

Annonce

Håber på fem-seks millioner første kvartal i 2021

Søren Arevad understregede også, at sponsoraterne øremærkes det samlede projekt.

- De indsamlede penge går i fællespuljen. Man kan eksempelvis ikke donere 40.000 og så øremærke dem til fodboldbanerne eller til padeltennis. Man giver til hele projektet og til alle etaper, konstaterede Søren Arevad.

Da man i GISK arbejder på at kunne gå i jorden med halbyggeriet i sensommeren 2021, skal der også straks gang i arbejdet med at samle penge ind.

- Vi sætter det som et mål, at vi får samlet fem-seks millioner ind i første kvartal af 2021. Så er vi ligesom i gang og får sendt et kraftigt signal både lokalt og til kommunen om, at det her kan lykkes. Det handler om den brede opbakning på alle fronter. Drømmene er store, det er vi klar over, men det er nu, vi som by skal stå sammen om at skabe rammerne for vores fælles idrætsfaciliteter i Give, pointerede centerleder Martin Schmidt.

Annonce

Stærkt hold

Samtlige fremmødte sagde ja tak til at blive sponsorambassadører, og nu går det helt store arbejde så i gang for det stærke hold med at få strømlinet sponsorpotentialet. Søren Arevad kommer til at stå for det samlede sponsorregister, så der er overblik over potentialet, og så man undgår, at sponsorerne bliver kontaktet flere gange.

Søren Skøde Kristensen og Søren Arevad er GISKs tovholdere i jagten på de 10 millioner kroner til det nye idrætscenter. Med på holdet har de en række gode sponsorambassadører. Foto: Jim Hoff

- Samtidig er det også vigtigt, at vi undgår, at der sidder potentielle sponsorer derude, som ikke bliver kontaktet. Og det er blandt andet her, at I sponsorambassadører kommer på banen, sagde Søren Skøde.

Der er deadline for sponsoraterne den 31. december 2021, og de forskellige kontaktpersoner finder man på GISKs hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket her: Politikerne blev enige i nat - Danmark genåbner næsten 21. maj

Annonce