x
Annonce
Egtved

Nyt pilotprojekt skal være med til at finde løsning på malakitgrønt-forurening

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte i sidste måned Randbøldal for at høre mere om malakitgrøntforureningen i de to opstemmede søer. Her foreslog hun blandt andet kommunen at tænke i nye, grønne teknologier, så der eventuelt kan søges penge af en ny pulje penge, der er sat af til grøn forskning. Arkivfoto: Vibeke Frost Oxholm
Vejle Kommune arbejder i øjeblikket på at få udviklet et pilotprojekt, der skal afdække mulighederne for at komme af med det forurenede slam i de opstemmede søer ved Randbøldal.

Randbøldal: Der er ikke lige umiddelbare udsigter til, at de nødvendige millioner til oprensning af de to opstemmede søer ved Randbøldal findes indenfor nærmeste fremtid, men det er ikke lig med, at tingene står stille. Et nyt pilotprojekt er, om man så må sige, sat i søen.

Vejle Kommune arbejder kontinuerligt på sagen blandt andet ved at forsøge at få staten til at prioritere en oprensningerne i næste vandplansperiode, der løber fra 2022-2027.

Desuden har flere af medlemmerne i natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune fortalt, at de gerne vil undersøge muligheden for en kommunal medfinansiering af de 10,8-13,8 millioner kroner, oprensningen forventes at beløbe sig til.

Da miljøminister Lea Wermelin (S) i sidste måned besøgte Randbøldal for at høre nærmere om malakitgrønt-forureningen og selv besigtige de to forurenede søer, foreslog hun kommunen at tænke alternative finansieringer ind.

- Vi har i regeringen været med til at få vedtaget en bred aftale om forskning i klimaforbedrende tiltag, hvor der er sat 1,5 milliarder kroner af til grøn forskning. Her er der blandt andet sat penge af til forskning i brug af miljøeffektive teknologier. Kunne man måske forestille sig, at man kunne udforme et lokalt projekt, hvor man prøver nye miljøeffektive teknologier af til bortskaffelse af det forurenede slam, for så kunne man måske søge nogle af pengene ad den vej, foreslog hun blandt andet dengang.

Annonce

Forureningen i Randbøldal

  • I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt-forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.
  • En lille mængde malakitgrønt afgives løbende fra de opstemmede søer i Randbøldal.
  • Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.
  • Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra åen eller ved at drikke vand fra Randbøldal Vandværk.
  • En oprensning af de to opstemmede søer vurderes at ville koste mellem 10,8 og 13,8 millioner kroner.
  • Den store usikkerhed i dette overslag er afvanding af slammet og håndtering af spildevand fra søerne.

Pilotprojekt skal afdække muligheder

Foreslaget har Vejle Kommune taget til sig og arbejder nu på at få udarbejdet et pilotprojekt, der skal afdække mulige metoder til afvanding af det forurenede slam og håndtering af det forurenede spildevand. Finansiering af pilotprojektet kan eventuelt komme fra den pulje penge, miljøministeren fortalte om ved mødet i Randbøldal.

Det endelige forslag til pilotprojektet forventes at være klar medio december 2019. Såfremt det lykkes at få den nødvendige finansiering på plads, vil forvaltningen sætte gang i projektet hurtigt muligt.

En lektor i miljøkemi på Københavns Universitet har spurgt til muligheden for at få noget slam fra søerne med henblik på at lade studerende undersøge det nærmere på forskellig vis. Forvaltningen i Vejle Kommune er meget positiv overfor muligheden for at inddrage universitetet i pilotprojektet, ligesom det også kan komme på tale at involvere andre parter i arbejdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Når Danmark står sammen hver for sig

Danmark

Overlæge: - Det er fortrinsvis de unge og raske, vi har i respirator

Annonce