Annonce
Vejle

Kommunen i ordkrig med Vejdirektoratet: 'Restauranter' fjernes fra lokalplan

Sådan illustrerer Bruun Udvikling det planlagte erhvervscenter ved motorvejsfrakørsel Vejle Syd. Illustration: Bruun Udvikling
Vejle Kommune følger formelt EN indsigelse fra ErhvervsstyrelseN og VejdirektoratET - men bestemmer selv, hvem der får lov at etablere sig i et nyt erhvervscenter ved Grønlandsvej.

Vejle: Ordet restauranter bliver pillet ud af lokalplanen for et nyt logistik- og erhvervscenter ved Grønlandsvej. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme restaurant i området i Vejles sydlige udkant.

Forvirret?

Ja - for hvorfor skrive en mulighed ud af en lokalplan og den tilhørende kommuneplan, når muligheden stadig eksisterer?

Ifølge byplanlægger Rikke Tovbjerg Simonsen fra Vejle Kommunes planafdeling, er forklaringen, at det i sidste ende er kommunen selv, der bestemmer, hvad der kan indpasses i området.

- Det er vores tolkning, der er afgørende. Så hvis der bliver søgt, er det stadig vores afgørelse, siger Rikke Tovbjerg.

Fastfood er en del af planen

  • Planerne for den 300.000 kvadratmeter store grund ved frakørsel Vejle Syd indeholder blandt andet plads til to store logistikvirksomheder - og der vil være mulighed for at bygge i op til seks etager.
  • Transportfirmaerne vil ifølge oplægget fra Bruun Udvikling kunne bebygge sammenlagt 66.000 kvadratmeter.
  • Men der er også plads til blandt andet en tankstation og op til tre forskellige fastfood-restauranter ifølge planerne, der har været i støbeskeen i et par år. Med vedtagelsen af lokalplanen kan de nuværende ejere af landbrugsområdet sælge og overføre området til erhvervsformål.
  • Det er Bruun Udvikling, der har udarbejdet projekt Vejle S i samarbejde med entreprenør Erling Jensen A/S og OBH-gruppen. Se mere på www.Vejle-s.dk.

Bør forbeholdes tung transport

Det er en indsigelse fra Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen, der har fået kommunen til at ændre ordlyden i tillægget til kommuneplanen - og dermed også i selve i lokalplanen. Begge instanser gør opmærksom på, at arealer langs de danske motorveje skal forbeholdes transport- og logistikvirksomheder. Som Vejdirektoratet argumenterer:

Det kan være yderst vanskeligt at placere denne type virksomheder andre steder. Kontorer og restauranter er derimod virksomheder/erhverv, der også kan placeres ved det lokale vejnet.

I forslaget til lokalplan og i tillægget til kommuneplan var formålet for området ændret. Den tidligere ramme lød som følger:

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og administration.

I det nye forslag, der har været i høring fra midten af maj til starten af juli var ordlyden ændret til:

Området skal anvendes til erhvervsformål indenfor miljøklasse 2-5, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, liberale erhverv og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres servicefunktioner som for eksempel restaurationer i området.

Nej til indsigelse

Nu vender forvaltningen så tilbage til den oprindelige ordlyd - med opbakning fra et enigt teknisk udvalg. Men ifølge Rikke Tovbjerg Simonsen er det altså op til kommunen at beslutte, hvad der kan proppes ind under ordlyden - og der vil både kontorer og restauranter kunne finde plads.

De to statslige styrelser er ikke ene om at protestere mod forslaget til kommuneplantillæg og selve lokalplanen. Også repræsentanterne for Bruun Udvikling, der står for projektet, har ønsket ændringer til lokalplanen. Det betyder blandt andet, at et regnvandsbassin kan flyttes over på den modsatte side af motorvejen, og at en mergelgrav nedlægges.

Til gengæld har forvaltningen og dermed politikerne i teknisk udvalg valgt at afvise en indsigelse fra Vejle Kalk- og Mørtelværk, der ligger på Godthåbsvej:

Ifølge lokalplanen skal en ny vej gennem det planlagte transport- og erhvervsområde kobles på Godthåbsvej, og virksomheden frygter for gennemkørende trafik fra Sønderdalen til Grønlandsvej og omvendt. Det vil give ekstra trafik i krydset mellem Sønderdalen og Godthåbsvej, hvor oversigtsforholdene er dårlige.

I afvisningen af indsigelsen konstaterer forvaltningen, at der i forbindelse med planen vil ske en opgradering af Godthåbsvej og krydset - uden at komme nærmere ind på hvordan.

Det påtænkte byggeri ud mod motorvejen syd for Vejle består - ifølge beskrivelsen - af stangbebyggelser bundet sammen to og to, på forskellig vis. Bygningerne varierer i facadeudtryk og materialer, med den løftede gavl som et gennemgående motiv. Tegning fra projektmaterialet fra Bruun Udvikling

Ikke transportcenter

Også en grundejer i Vindinggårdområdet har protesteret - blandt andet over muligheden for at bygge i op til 25 meters højde, udsigten til mere tung trafik i området og risiko for støj fra området. Helt overordnet bør den slags transportcentre ikke placeres bynært, lyder indsigelsen.

Men det er slet ikke et transportcenter, lyder det blandt andet i svaret fra forvaltningen med henvisning til det formål, der er beskrevet i tillægget. Og på den måde slås det jo samtidigt fast, at man slet ikke agter at følge indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Campinghytten var fuld af tyvekoster: Retten udviste de to gerningsmænd

Annonce