Annonce
Erhverv

Otte grunde til mindre virksomheder på vej

Der har ikke været megen aktivitet i erhvervsområdet Gve Øst. En kort overgang håbede man, at Danish Crown ville etablere et kreaturslagteri øst for Tykhøjetvej. Nu vil kommunen tillade ustyknig af otte mindre grunde vest for Tykhøjetvej og nord for for Givskovgård.
En del af erhvervsområdet Give Øst er ved at at blive gjort salgsklar til mindre håndværksvirksomheder og lager. For øjeblikket er forslaget under udarbejdelse i forvaltningen og er endnu ikke politisk behandlet.

Give: Der er hjælp på vej til de mindre håndværksmestre og servicevirksomheder, der har behov for at etablere sig i nye lokaler.

Et forslag er på vej gennem først det administrative og siden det politiske system. Forslaget vil gøre det muligt at sælge erhvervsjord i mindre arealer, end det for øjeblikket er muligt. Det er en mulighed mange lokale håndværkere har ønsket sig.

Helt præcist drejer forslaget sig om den nederste del af erhvervsområdet vest for Tykhøjetvej. I lokalplanen har området betegnelse HE II. Det er stykket lige nord for Givskovgård.

Ifølge planen skal arealet kunne udstykkes i otte dele. og de vil være forbeholdt virksomheder, der rubriceres i miljøklasse to til fire. Det vil sige "fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder og kontorfaciliteter i tilknytning til den enkelte virksomhed".

Det vil sige tømrer- og snedkervirksomheder, hvor rundsaven måske er den værste støjkilde. Malerfirmaer, hvor malingens kemiske sammensætning udgør det største problem.

Annonce

Inden årets udgang

Ændringerne kommer ikke til at ændre på den øverste del af området vest for Tykhøjetvej. Det hedder delområde HE I og vil fortsat være forbeholdt "kontor- og serviceerhverv samt hotelvirksomhed" Her er miljøklassen et til tre og altså lavere.

- Det skyldes blandt andet, at området ligger meget tæt ved selve byen, siger Kirsten Sørensen, Vejle Kommune.

Hun kender Erhvervsområde Give Øst glimrende, for hun er en af de to, der står for at sælge området. Og hun fornemmer, at der blandt virksomhederne er stigende interesse for at erhverve sig noget af jorden.

- Dels er mængden at ledige erhvervsbygninger ved at være meget lav. Dels oplever flere virksomheder, at deres nuværende rammer er ved at være for snævre, lyder det fra Kirsten Sørensen.

Det er ikke mindst blandt de mindre virksomheder, der er stigende behov for erhvervsjord og altså gerne i mindre lodder. Behovet har været der et stykke tid og det har kommunen i første omgang forsøgt at imødekomme ved at sælge mindre bidder i området ved Dyrskuevej.

- Men det er ikke en varig løsning, for i det område blev de mindre lodder fundet ved at dispensere. Det, der bliver gjort nu, er en permanent løsning, siger Kirsten Sørensen.

Forslaget indebærer mindre kosmetiske ændringer i forhold til den oprindelige lokalplan. Men det er i småtingsafdelingen med for eksempel ændringer af vejforløb og udkørslen til Tykhøjetvej.

Forslaget er som skrevet ikke besluttet endnu. Den er ved at være færdigbehandlet i forvaltningen og da den holder sig inden for rammerne af den eksisterende lokalplan er det kun de økonomiske konsekvenser, der gør en politisk behandling nødvendig.

- Den skal behandles i økonomiudvalget, fordi der skal frigives penge til byggemodningen. Går alt glat kan den nå at komme med på økonomiudvalgets møde 20 oktober og på byrådsmødet 30. oktober. Men der er selvfølgelig det forbehold, at der også er et budget, der skal forhandles og besluttes, siger Kirsten Sørensen.

Hun vil dog blive meget overrasket, hvis ikke den endelig beslutning kommer i indeværende år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Tøjbutik i Vestergade lukkes

Annonce