Annonce
Vejle

Overraskelse: Borgmestervej sat skakmat af nye trafiktal

Forslaget om en forbindelsesvej mod lufthavnen og en mulig ny motorvej ved Billund er stadig en del af Vejle Kommunes overordnede planlægning frem mod 2029. Kort fra Kommuneplan 2017-2029
En forbindelsesvej mellem E45 og en eventuel ny midtjysk motorvej vil sende mere trafik over Vejlefjordbroen, viser en ny undersøgelse.

Vejle: Siden midten af 1990'erne har en tværvej fra Vejle mod vest til Billund med skiftende intensitet været på den politiske dagsorden. Men nu ser nye trafiktal til at sætte den vejplan skakmat - i al fald, når det gælder aflastning af motorvejsnettet ved Vejle.

Forbindelsesvejen - der lokalt er kendt som Borgmestervejen - vil nemlig ikke aflaste Vejlefjordbroen og motorvej E45. Tværtimod viser de seneste beregninger, at en forbindelse til en eventuelt kommende midtjysk motorvej omkring Billund vil øge trafikken en anelse.

Beregningerne hænger netop sammen med motorvejsplanerne ved Billund. Her bruger Vejdirektoratet for første gang en ny landstrafikmodel til at forudse effekten på fremtidens trafik.

Ud over, at tallene mere eller mindre fjerner den trafikale begrundelse for forbindelsesvejen i forhold til E45, viser de også - som udførligt omtalt i denne avis - at første etape af den foreslåede motorvej fra Haderslev mod nord til Give ikke for alvor aflaster det eksisterende motorvejsnet ved Vejle.

Puslespil af nye og gamle veje

  • Planen for en ny vej mod Billund og en mulig midtjysk motorvej blev første gang præsenteret af Trekantområdet Danmark tilbage i midten af 1990'erne.
  • Oprindelig var det planen at koble forbindelsesvejen på ved motorvejskryds Skærup, hvor E45 deler sig mod henholdsvis Kolding og København, når man kommer fra Vejle. Siden blev projektet flyttet tættere på Vejle for samtidig at fungere som en slags sydlig ringvej.
  • Her var der som udgangspunkt tale om en ny motortrafikvej, der skulle tage udgangspunkt i motortrafikvejen mod Fredericia ved Fredericiavej. Herfra skulle den kobles på motorvejen ved det nuværende Vejle Syd-tilslutningsanlæg og derfra fortsætte mod vest syd for Ny Højen og til Ødsted. Derfra skulle trafikken fortsætte ad vejen ned forbi Vingsted og til motortrafikvejen mod vest ved Bredsten.
  • Planen var så langt, at der blev udarbejdet en VVM-undersøgelse i Vejle Amts regi. Men der kunne ikke skaffes flertal for projektet, og siden er tiden løbet fra strækningen fra Fredericiavej til motorvejen. Her er der i mellemtiden udstykket et boligområde. Men resten af strækningen optræder stadig på kortmaterialet til kommuneplanen for 2017 til 2029.

Fjerner op til 5000 biler i døgnet

Mest trafik bliver flyttet, hvis Folketinget i sidste ende beslutter at anlægge motorvejen på østsiden af Billund. Det vil fjerne cirka 5000 køretøjer i døgnet fra motorvejsnettet ved Vejle, mens den vestligste linjeføring aflaster med 3100. I dag kører der mere end 90.000 biler i døgnet over Vejlefjordbroen.

Da motorvejen også har betydning for Vejle Kommune, skal politikerne i byrådet på linje med alle andre interessenter komme med et høringssvar til den VVM-undersøgelse, Vejdirektoratet har offentliggjort.

Det svar har kommunens embedsværk udarbejdet et forslag til.

Og selvom man i indledningen af svaret konstaterer, at Vejle Kommune ikke føler anledning til at fremhæve én linjeføring frem for en anden i forhold til aflastningen af Vejlefjordbroen, gør man det alligevel senere i svaret, hvor man skriver:

"Vejle Kommune opfordrer derfor Vejdirektoratet i sin indstilling til transportministeren at vægte de naturmæssige forhold højt sammen med den linjeføring, der trafikalt set har de største aflastende effekter for E45 og med fremtidig mulighed for at etablere en tværforbindelse og en udbygning af Vestvejen (Rute 30), for at sikre den bedst tænkelige mobilitet til Billund Lufthavn, der i 2019 havde mere end 3,7 millioner passagerer."

Annonce

Uenighed i udvalg

Den størst trafikale aflastning giver den østlige linjeføring. Dermed lægger forvaltningen altså op til en motorvej øst om Billund - ligesom man holder fast i forbindelsesvejen med begrundelsen om, at den vil skabe bedre forbindelse til lufthavnen i Billund.

Svaret var tirsdag til debat i teknisk udvalg - og her kunne politikerne ikke blive enige. Udvalgets fire borgerlige medlemmer med formand Gerda Haastrup Jørgensen (V) i spidsen godkendte svaret fra embedsværket, mens udvalgets to socialdemokrater og ene SF'er sagde nej. De foretrækker en linjeføring vest om Billund, hvis det op til 7,9 milliarder dyre motorvejsprojekt gennemføres.

Nu skal høringssvaret så videre til behandling i økonomiudvalget og siden det samlede byråd, inden det sendes til Vejdirektoratet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Annonce