Annonce
Ikast-Brande

På ny overskud i entreprenørafdelingen

Kommunens entreprenørafdeling giver overskud, men nu er der lagt op til, at mange af afdelingens opgaver skal sendes i udbud, så private firmaer kan overtage dem. Arkivfoto: Hans Østergaard
Kommunens entreprenørafdeling gav i 2019 et overskud på godt 1,2 millioner kroner.
Annonce

Ikast/Brande: Ikast-Brande Kommunes entreprenørafdeling kom ud af 2019 med et overskud på lidt over 1,2 millioner kroner. Resultatet er på niveau med 2017, men mere end dobbelt så højt som i 2018.

Trods et fald i omsætningen på ca. 8,5 procent fra næsten 52,7 millioner kroner i 2018 til knap 48,2 millioner i 2019 er det mere end lykkedes entreprenørafdelingen at indfri det politisk opstillede mål om et overskud på 4 procent af indskudskapitalen. Det ville have krævet et overskud på knap 900.000 kroner.

Et fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte fra 80 til 75 er en af de væsentligste forklaringer på resultatforbedringen, mens faldet i omsætningen ført og fremmest kan henføres til en meget mild vinter.

Den milde vinter forventes sammen med service- og budgetreduktioner, effektiviseringer og en fortsat nedgang i antallet af opgaver for skoler og institutioner også at sætte sig spor i regnskabet for indeværende år, hvor der budgetteres med et yderligere fald i omsætningen i størrelsesordenen fire til otte procent.

Annonce

Opgaver i EU-udbud

På samme møde, som teknik- og miljøudvalget godkendte entreprenørafdelingens 2019-regnskab på, blev rammerne for at sende afdelingens opgaver i udbud godkendt af et flertal i udvalget, mens udvalgets to socialdemokrater, Birthe Sørensen og Kirsten Hoffmann, fastholdt deres principielle modstand mod at sende opgaverne i udbud.

Det er imidlertid ikke alle entreprenørafdelingens opgaver, der står foran en mulig privatisering. Det gælder eksempelvis bemandingen af de kommunale genbrugspladser, der finansieres af Renovationsfonden, skadedyrsbekæmpelsen samt visse myndighedsopgaver såsom tilsyn med veje og skilte, vintervagt og vedligeholdelse af vintermateriel, som ikke er hensigtsmæssige at overlade til private aktører.

Nu har et flertal i byrådet godkendt beslutningen, og så går man i gang med at beskrive opgaverne nærmere, så de kan blive sendt samlet i udbud i 2. halvår 2021. Da den samlede kontraktsum er så stor, som den er, vil der blive tale om et EU-udbud. I den forbindelse vil Ikast-Brande Kommune kigge på andre kriterier end blot prisen.

De forskellige kriterier – for eksempel hvordan kvaliteten sikres, hvordan opgaven tænkes planlagt, så der opnås høj driftssikkerhed, hvordan vidensdeling og læring indgår, og hvordan opgaven udføres i tilfælde af maskinnedbrud eller sygdom – vil blive vurderet ud fra et pointsystem, så der på baggrund af en samlet bedømmelse kan udpeges en vinder af udbuddet.

Målet er, at en privat operatør kan overtage de udbudte opgaver i april 2022.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce