Annonce
Vejle

Peschardt efter tonsvis af døde fisk: Der skal gang i grødeskæringen

Grøden vokser i Vejle Å til fordel for fiskene og deres gemmesteder. Men grøden bruger ilten i vandet, og det ramte i sidste uge Bøgedal Dambrug, og nu efterlyser Søren Peschardt (S), at der kommer gang i grødeskæringen på udvalgte strækninger af åen. Foto: Yilmaz Polat
Tidligere formand for byrådets natur- og miljøudvalg Søren Peschardt (S) efterlyser balance mellem miljø- og erhvervshensyn i og langs Vejle Å.

Vejle: Bøgedal Dambrug mistede under sidste uges sommervarme regnbueørreder for en kvart millioner kroner på grund af iltmangel i Vejle Å.

Dambrugerne Haakon og Jørgen Jøker kritiserede Vejle Kommune for at have et medansvar for iltproblemerne, fordi kommunen på forsøgsbasis skærer langt mindre af grøden i den å, som dambruget ved Skibet får sit vand fra.

Både formanden for natur- og miljøudvalget, Karl Erik Lund (DF) og lederen af Vejle Kommunes afdeling for Landbrug & Vand, Keld Andersen, beklagede dambrugets tab. Men de afviste samtidig, at kommunen har et medansvar.

Det er dog ikke godt nok, hvis man spørger et andet medlem af natur- og miljøudvalget, Søren Peschardt (S), der var formand for udvalget de foregående to byrådsperioder.

Vi har brugt oceaner af tid på erhvervs- og udviklingsstrategien, netop for dambrugserhvervet. Nu er det Vejle Kommunes tur til at levere og skabe balance mellem den gode miljøtilstand og erhvervsudviklingen.

Søren Peschardt (S), medlem af byrådets natur- og miljøudvalg

Efterlyser helhedsløsning

- Som politiker har man misforstået sin gerning, hvis man blot siger, at vi som kommune opfylder, det vi skal, hvis borgeren føler, at han løber panden mod systemet. Dambrugerne føler sig ikke hørt, og så gør vi noget forkert, siger Søren Peschardt.

- Vi skal simpelthen finde balancen mellem fornuftig grødeskæring og fornuftige vilkår for det dambrugserhverv, der gennem rigtig mange år har tegnet området. Den balance er hele essensen af strategien for Vejle Ådal, tilføjer han.

Han er enig med den kommunale afdelingsleder i, at grøden er vigtig for åens biodiversitet. Men han mener ikke, at forvaltningen lytter nok til et erhverv, der oplever problemer med ilten i Vejle Å.

- Det handler om, at vi skal strække os længere, når det gælder grødeskæringen i Vejle Å. Det er ingen hemmelighed, at de pågældende lodsejere også er bekymrede for opstemningen nede omkring Vingsted og det nye stryg (lavvande til ørredgydning, red.). Der er flere elementer i det, og vi trænger til en helhedsløsning for åen, siger Søren Peschardt.

Bør intensivere grødeskæring

Han erkender, at det er en balancegang at afgøre, i hvor høj grad grøden skal skæres i åen, når der både skal tages miljø-, natur- og erhvervshensyn.

- Det er derfor vigtigt, at vi tager dialogen om grødeskæringen, og at man får den grøde væk, som man har skåret, så det ikke påvirker iltbalancen. Jeg synes, man på visse stræk bør intensivere grødeskæringen, så det her bliver brugt til det, åen oprindeligt skulle bruges til. Nemlig at få skaffet noget vand af vejen. Ellers risikerer vi, at nogen kommer til at betale en høj pris, siger socialdemokraten.

Se stort på regulativerne

Han mener, at de lokale dambrug både er moderne og omstillingsparate, men de er afhængige af, at åen fungerer.

- Jeg synes, man skal se stort på, hvad der står i regulativerne og i stedet finde den mest fornuftige frekvens, når det gælder grødeskæringen. Så åen kan begge dele. Nemlig skaffe ilt og vand til dambrugene og skaffe vand af markerne, siger Søren Peschardt.

Han vil på næste møde i natur- og miljøudvalget spørge ind til grødeskæringen og den aktuelle problemstilling.

- Vi har selv kridtet banen op ved at lave en erhvervs- og udviklingsstrategi for ådalen. Det er blot den, jeg beder om, at vi lever op til, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
112 For abonnenter

Med på lastbil-razzia: Dækkede massivt overlæs med gummiklods og cykelslange - to uger efter alvorlig ulykke

Annonce