Annonce
Vejle

Plan for Posthusgrund får grønt lys: Bryggen er bekymret for trafikken

Sønderbrogade adskiller i dag Bryggen og Posthusgrunden, men et byrådsflertal har besluttet, at den trafikerede vej skal lukkes, og så skal der anlægges en ny vej, Ny Gammelhavn, tværs over grunden til Borgvold. Foto: Mette Mørk
Bryggen-ejer og en beboer på Gammelhavn har gjort indsigelse mod den miljø-tilladelse, der skal bane vej for NPV's byggeri på Posthusgrunden.
Annonce

Vejle: Udviklingsselskabet NPV kommer senere på måneden et stort skridt nærmere en byggestart på den omdiskuterede Posthusgrund ved Gammelhavn midt i Vejle.

Her godkender Vejle Byråd den tilladelse efter miljøvurderingsloven, som er en forudsætning for at realisere projektets 83.000 kvadratmeter store karrébyggeri.

Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring, men i modsætning til tidligere høringer og klagesager på Gammelhavn udløste miljø-kortlægningen denne gang reelt kun to indsigelser.

Godt nok modtog forvaltningen fire indsigelser, men Haderslev Stift har ingen kommentarer til byggeriet, og Vejle Spildevands bemærkninger er af teknisk karakter.

Annonce

Gågaden er klart udfordret

Centerkæden Steen & Strøm, ejere af Bryggen over for Posthusgunden, giver til gengæld udtryk for en reel bekymring ved udsigten til det store byggeri.

Det er ikke første gang, at ejerne slår på, at gågaden i dag er "klart udfordret", som Steen & Strøm formulerer det.

"Det eksisterende udbud er udfordret i en så stor grad, at der er tegn på mætning, og Steen & Strøm anbefaler således ikke, at udbuddet udvides med yderligere koncepter og strukturer, der er i direkte konkurrence om de samme kunder som findes i dag," skriver selskabet.


Rent fysisk vil projektet ikke alene skærme af for Bryggen og gågaden, men det vil med sin højde, sin massivitet, sine detailbutikker, lukke af mod byen og skabe en negativ velkomst til Vejle.

Steen & Strøm i indsigelsen


Selskabet slår på, at den nye udlejer i byen vil kannibalisere på de eksisterende butikskvadratmeter, men Steen & Strøms bekymringer bliver ikke delt af forvaltningen.

I et notat til økonomiudvalget henviser forvaltningen til en vurdering, som forudser, at den samlede dagligvareomsætning i Vejle Midtby vil stige med tre procent.

Samtidig vurderes omsætningen af udvalgsvarer til at stige to procent ved etableringen af de i alt 6400 kvadratmeter detailhandel, hvis man sammenligner med en situation, hvor projektet ikke realiseres.

Annonce

Store negative konsekvenser

Steen & Strøm er også bekymret for kommunens planer om at lukke Sønderbrogade for biltrafik og forvandle den til torv og gågade.

Centerejeren mener, at lukningen kan få store negative konsekvenser.

Så stort er byggeriet

  • Vejle Byråd skal godkende den miljøtilladelse, som skal bane vej for NPV's 83.000 kvadratmeter store byggeri ved Gammelhavn.
  • Byggeriet omfatter, ifølge oplægget til tilladelsen, 20.000 kvadratmeter parkering i byggeriet og cirka 54.900 kvadratmeter til bolig/kontor.
  • Der etableres cirka 6400 kvadratmeter detailhandel, hvor de 4400 kvadratmeter - inklusiv 400 kvadratmeter varegård - bliver udlejet til en dagligvarebutik (Kvickly).
  • Der vil blive etableret op til 2000 kvadratmeter butikker derudover, fordelt på flere udvalgsvarebutikker.
  • Endelig er omkring 1800 kvadratmeter reserveret til caféer og lignende.
  • Bebyggelsen opføres i syv-otte etager og udformes som en karrébebyggelse, der omkranser tre store grønne park-/haverum.
  • I stueetagen mod Sønderbrogade placeres butikslejemål, spisesteder og andre udadvendte publikumsorienterede funktioner.
  • Ud mod Gammelhavn etableres caféer og restauranter og eventuelt butikker, mens den kommende dagligvarebutik får facade ud mod nye forbindelsesvej tværs over Posthusgrunden.

"Tilkørslen til Bryggen bliver kraftig udfordret på grund af den øgede trafik på Vedelsgade/Flegborg/Enghavevej," skriver Steen & Strøm.

Selskabet efterlyser derfor en grundigere analyse af den planlagte og overordnede infrastruktur for at sikre, at Bryggen ikke får en ringere trafikforsyning end hidtil.

Men den bekymring deler forvaltningen heller ikke.

Annonce

Tilfreds med trafikafvikling

I notatet henviser forvaltningen til de trafikberegninger, der er udarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

Beregningerne viser, at antallet af biler ved Bryggens indkørsel på Enghavevej i 2027 vil stige mellem 1800 og 2100 køretøjer i døgnet fra det nuværende antal på 9800 biler.

"Der er gennemført trafikmodelkørsler og trafiksimuleringer for krydset Damhaven/Enghavevej, der viser, at trafikafvikling med mindre justeringer i grøn-tiden vil få en tilfredsstillende trafikafvikling efter en lukning af Sønderbrogade," konstaterer forvaltningen.

Annonce

En katastrofe for beboere

Indsigelser til miljørapporten er der også fra en borger, Gerhard Drøhse, der bor i Bertel Nielsens røde boligblok på Gammelhavn.

Gerhard Drøhse slår på, at beboerne mister udsigten til de grønne bakker syd for Fredericiavej og må leve med mindre lys og skygge fra det høje nabobyggeri, som han kalder "et gammeldags karrébyggeri".

"Det er en katastrofe for alle os, der har boet med dette skønne syn daglig gennem mange år, hvilket kan gå ud over psyke og helbred," skriver genboen.

Han forstår ikke, hvorfor der skal bygges så højt, og mener, at Vejle har lejligheder, butikker og restauranter nok, og at gågaden er mere end rimelig lang.

Annonce

Rapport afviser påvirkninger

Gerhard Drøhse forudser samtidig, at det med omlægningen af vejene bliver et trafik- og støjhelvede at bo på Gammelhavn.

Her henviser forvaltningen til miljørapporten. Den vurderer, at der er tilstrækkelig afstand til nabobebyggelse, så væsentlige indbliksgener undgås. Vurderingen er samtidig, at skyggepåvirkningen i sommerperioden bliver af mindre karakter.

Og så slår forvaltningen fast, at kun få boliger langs Borgvold vil opleve en øget belastning med trafikstøj, mens flere langs Gammelhavn ligefrem vil opleve et fald.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Konspirationsteorierne er for alvor kommet til Vejle: 'Jeg kunne bare ryste på hovedet'

Vejle

Det måtte komme: Første vejlensere smittet med engelsk corona-variant

Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce