Annonce
Børkop

Planer om at udvide Børkop - endnu en gang: Op mod 110 boliger på vej

En ændring af en lokalplan kan åbne op for, at der kan skabes op mod 110 nye boliger i Børkops sydligste ende. Illustration: Vejle Kommune

Der lægges op til, at der kan udstykkes op mod 110 nye boliger ved Pjedstedvej. Det har skabt bekymring for trafiksikkerheden og manglende kapacitet på Englystskolen.

Annonce

Børkop: Det tyder på, at Børkop endnu engang skal vokse et stykke længere ud mod syd. Op mod 110 nye boliger i form af både parceller og rækkehuse kan være på vej.

En privat investor og tre lodsejere har anmodet teknisk udvalg om at få udarbejdet en ny lokalplan for et område syd for Børkop til lav boligbebyggelse. Området har en størrelse på cirka 20 hektar og udnyttes i dag til landbrugsdrift.

- Nu går arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området. Børkopområdet er meget populært, og det skal vi fastholde, men det er klart, at det kommer til at aflede ting som de trafikale udfordringer, der kan betyde en hel del for hele området, og det prøver vi på at være opmærksom på helt fra start, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V), der er formand for teknisk udvalg.

Støjens udfordringer

Hvis der bliver udstykket på grunden syd for den nuværende sydligste del af Børkop, vil naboen mod øst være jernbanestrækningen mellem Vejle og Fredericia til øst samt smedevirksomheden Gema-tec A/S mod syd.

Der er derfor udarbejdet en støj- og vibrationsrapport for jernbanen samt en støjrapport for virksomheden Gema-tec. Støjen fra jernbanen overholder de vejledende grænser for støj, og der er ingen vibrationer ind i boligområdet.

Støjen fra virksomheden kan ikke i nattetimerne overholde grænseværdien, og der skal derfor etableres støjreducerende foranstaltninger, enten i form af en støjvold eller støjskærm i det grønne areal mellem virksomheden og det kommende boligområde.

Annonce

Trafikken

En af de trafikale udfordringer er, at Pjedstedvej er en såkaldt 2 minus 1 vej, og den er ikke gearet til så mange nye indbyggere. Derfor har teknisk udvalg også kigget nærmere på et tillæg til lokalplanen, hvor der er fokus på trafikale udfordringer, der vil opstå ved at udstykningen.

- Sådan en tilvækst på et sted, der i forvejen har oplevet en kraftig tilvækst, vil få konsekvenser. Man kan sige, at ved, at vi allerede nu har trafikken særskilt på dagsordenen, sender vi et signal om, at det her er meget væsentligt, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Annonce

Forbehold

Men trafikken er ikke eneste udfordring, og det har fået byrådsmedlemmerne fra to partier til at tage forbehold.

Den nye udstykning vil ligge i udkanten af kommunen, for man nærmer sig grænsen til Fredericia Kommune. Og dermed også udkanten af skoledistriktet. Men man er stadig en naturlig del af Englystskolens skoledistrikt, og det vil betyde, at der vil komme endnu flere børn på den skole, der i forvejen er kommunens klart største.

- Det er derfor, vi tager forbehold til lokalplanen. For kan området klare mere? Det kan det måske nok, men det skal undersøges først, for kan Englystskolen følge med til udviklingen. Personligt vil jeg gerne være med til udvikle Børkop, men det skal kun ske, hvis de rette faciliteter følger med til det. Desuden ønsker vi også at kigge nærmere på, hvad det betyder for naturen og biodiversitet, siger Morten Kristensen fra SF.

Også Socialdemokraterne tager forbehold.

- Det har gennem en lang periode været til diskussion, om det frie marked alene skulle styre udviklingen i 7080-området, eller om vi måske skulle indføre nogle strategisk fornuftige rammer for udviklingen. Det er ikke sikkert, det er hensigtsmæssigt at blive ved med at udvikle mod syd, når de kommunale investeringer ligger mod nord. Det ønsker vi simpelthen en lidt dybere diskussion omkring, lyder det fra Martin Sikær fra Socialdemokraterne.

Sagen skal forbi både økonomiudvalget og byrådssalen, inden lokalplanen i så fald kan træde i kraft. Derefter vil der være en høringsfrist på otte uger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Vellykket dansk EM-premiere: Det ligner allerede en billet til mellemrunden

Annonce