Annonce
Erhverv

Politiet skal slukke ulovlige LED-skærme

Vejle Kommune har nu anmeldt McDonald's LED-skærm på facaden til Sydøstjyllands Politi, der skal vurdere, om der skal indledes en retssag for at få skærmen slukket og gjort lovlig. Foto: Torben Juhler

Ejerne af LED-skærme ved McDonald's og Dit Bilhus i Vinding har ikke fulgt Vejle Kommunes påbud om lovliggørelse og er derfor meldt til politiet.

Vejle: Den langstrakte sag om LED-skærmene hos McDonald's i Vinding og Dit Bilhus lidt længere nede ad Fredericiavej er blevet en sag for Sydøstjyllands Politi.

Vejle Kommune mener, at de to skilte er i strid med den gældende lokalplan, og derfor har forvaltningen tidligere varslet et påbud og siden udstedt et påbud om at få skærmene gjort lovlige.

Onsdag morgen er der fortsat lys i reklameskiltene på McDonald's facade og på traileren foran bilhuset, og kommunen har anmeldt de to sager til politiet.

For Vejle Kommunes planchef Lars Buksti er det en sag, der er helt lige til.

- Hos bilhuset valgte de ikke at klage over det påbud, vi havde sendt til dem, og så står påbuddet ved magt. Når de så vælger at ignorere påbuddet, har vi ikke andre muligheder end at politianmelde sagen. Både hos bilhuset og McDonald's er det ganske enkelt at følge påbuddet. De skal blot slukke for skiltene, og det kan undre, hvorfor de ikke bare gør det, siger Lars Buksti.

Annonce

De politikere, der vedtog lokalplanen i sin tid, kendte ikke til LED-skærme, og man kan ikke forbyde noget, man ikke har kendskab til.

Bjarne Aarup, advokat ved Saxo Advokater

Smukkere indfaldsveje

Dit Bilhus og McDonald's i Vinding er opfattet af lokalplan 142, der har titlen "Smukkere indfaldsveje":

Den omfatter Fredericiavej, Horsensvej, Viborgvej, Boulevarden, Toldbodvej, Ibæk Strandvej og blev vedtaget 8. juni 1999.

Lokalplanens § 3.4 lyder blandt andet:


  • Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur.
  • Der kan opsættes logoer, hvis de er i harmonisk sammenhæng med virksomhedens facadeskiltning. Blændende spots må ikke anvendes.
  • Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres, så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige.

Kendte ikke til LED-skærme

Sagens tvist er, at LED-skærmene står på en indfaldsvej, der er reguleret af lokalplan 142, som blandt andet forbyder opstilling af gennemlyste skilte. Men lokalplanen er fra 1999, længe før LED-skærme var opfundet og til at betale sig fra, og ejeren af skiltet hos McDonald's, franchisetager Kenneth Larsen, mener ikke, at den digitale skærm er omfattet af lokalplanen.

Han henviser til sin advokat Bjarne Aarup ved Saxo Advokater i Vejle.

- De politikere, der vedtog lokalplanen i sin tid, kendte ikke til LED-skærme, og man kan ikke forbyde noget, man ikke har kendskab til. Men kommunen tolker det sådan, at havde politikerne kendt til skærmene dengang, havde de forbudt det. Kommunen sidestiller LED-skærme med gennemlyste skilte. Den fortolkning er vi ikke enige i. Derfor mener vi ikke, at skærmen er i strid med lokalplanen, og derfor slukker Kenneth ikke skærmen, siger Bjarne Aarup.

Kan ende med en retssag

På vegne af sin klient har han påklaget kommunens afgørelse til Planklagenævnet, som nu i to omgange har afvist at behandle sagen. Begge gange af formelle grunde, der efter hans opfattelse ikke er korrekte.

- Der er nu gået fem kvartaler, hvor Planklagenævnet har truffet to afgørelser uden at tage stilling til sagen. Nu har vi bedt klagenævnet genoptage sagen, og det forventer jeg, vil ske. Men hvis nævnet nægter at genoptage sagen, har jeg anbefalet Kenneth, at han skal stævne Planklagenævnet, og så må en retssag afgøre, om nævnet skal behandle sagen, siger advokaten.

Andre kommuner venter på afgørelse

Han mener også, at Vejle Kommune bør have en interesse i at få sagen realitetsbehandlet i Planklagenævnet, og advokaten synes, at kommunen med sin politianmeldelse er for hurtig på aftrækkeren.

- I lyset af det lidt særprægede forløb havde det klædt kommunen at vente med en politianmeldelse, indtil klagenævnet havde realitetsbehandlet sagen, siger Bjarne Aarup og tilføjer:

- Problematikken vil også være den samme i andre kommuner, hvor nogle tillader det, mens andre forbyder det. Man kendte ikke til LED-skærme for 10-15 år siden, og rundt i landet er mange lokalplaner ældre end det. Derfor vil sagen her i Vejle have afledte effekter for andre kommuners mulighed for at påberåbe sig de gamle lokalplaner.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce