Annonce
Vejle

Politikerne enige: Ny bro skal skabe forbindelse over Grejsdalen

Hvis politikerne finder de nødvendige cirka 10 millioner kroner, vil broen komme til at gå over jernbanen og åen og forbinde Grejsdalen med skoven ved Grundet-området. Illustration: Vejle Kommune, Cowi og Arkitema
Efter årtiers diskussion peger teknisk udvalg på en fodgænger og cykelbro på tværs af å og jernbane.
Annonce

Grejsdalen: En bro over Grejs Å og jernbanen skal i en ikke alt for fjern fremtid skabe forbindelse mellem Grejsdalen ved Grejsdalsvej og skoven på den modsatte side.

Politikerne har vurderet en række alternative placeringer - og valget faldt tirsdag på en bro, der strækker sig fra Grejsdalsvej og Østerbos afdeling Grejsdalsparken skråt over for Grejsdal Kirke til Hornstrup Skovvej på østsiden af dalen.

En forbindelse på tværs har været diskuteret i årtier - lige siden Banedanmark valgte at  lukke en række overgange på den enkeltsporede banestrækning gennem ådalen.

På det tidspunkt blev der anlagt en tunnel under banen ved Grejsdalens Planteskole, mens blandt andet overkørslen for enden af Ny Grejsdalsvej blev lukket permanent.

Siden har kvarteret omkring Grejsdalsvej i det store hele været isoleret fra skovområdet op mod Store og Lille Grundet - med mindre man var klar til at tage en længere omvej omkring Vejle Sygehus eller ud til Ny Hornstrupvej.

Den nye forbindelse kommer et pænt stykke ude ad Grejsdalsvej, og udvalgsformand Gerda Haastrup Jørgensen medgiver, at den næppe vil løse problemet med ulovlig trafik på tværs af banen længere inde mod byen. Kort: Vejle Kommune, Cowi og Arkitema

Alternativet var en ulovlig krydsning af jernbanen omkring Ny Grejsdalsvej. Den løsning har en del valgt, og avisen har gennem årene fortalt om mange tilfælde af hærværk mod det hegn, der blev stillet op for at forhindre den farlige trafik fra Ny Grejsdalsvej over mod kolonihaveområdet Nordly.

Annonce

Planer har samlet støv

Gennem tiden har politikere flere gange talt for at få genetableret forbindelsen til skoven. Blandt andet har en tunnelløsning været på tegnebrættet ved Ny Grejsdalsvej. Men planerne har samlet støv  på skrivebordene.

Men i forbindelse med den store mobilitetsrapport, der kom på gaden i 2018, blev diskussionen vakt til live.

Broprojektet ligner på mange måder den cykel- og gangbro, der er planer om ved kommunens kommende parkeringshus ved Gammelhavn og Sjællandsgade. Illustration: Vejle Kommune, Cowi og Arkitema

Ud over en række vejprojekter som den skitserede ringvej nordvest om Vejle - der i øvrigt også indeholder en bro over Grejsdalen - rummer planen en række forslag til rekreative stiforbindelser. Og her er der peget på en række muligheder for at få sammenhæng på tværs af Grejsdalen.


Der ikke sat penge af til projektet i budgettet . Nu må vi se, hvem der fremsætter ønsket ved de kommende forhandlinger.

Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for teknisk udvalg


Siden har det rådgivende ingeniørfirma Cowi og arkitektfirmaet Arkitema arbejdet videre med sagen. Politikerne har været på tur til området for at studere de otte alternativer, som rådgiverne har skitseret.

Annonce

Ønsker synligt projekt

I sidste ende stod valget mellem enten en tunnel ved Grønholt tæt på Grejsdalens Efterskole eller broløsningen ved Grejsdalsparken.

- Når vi peger på broen, skyldes det, at vi gerne vil have en synlig løsning. Og placeringen hænger fint sammen med stisystemet og den nye sundhedsskov op mod Grundet-området, forklarer formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Forbindelsen kommer et pænt stykke ude i Grejsdalen. Det løser vel ikke problemet med den ulovlige krydsning længere inde?

- Nej - men vi mener, at den trafik er svær at bremse - ligegyldigt, hvor vi ville lave den nye forbindelse på tværs. Og vi har valgt at satse på den bedste løsning i forhold til at binde de rekreative stier sammen, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Nu arbejder teknikerne videre med projektet. Hvornår og om det kommer videre fra tegnebordet til virkeligheden afhænger af, om politikerne kan finde de nødvendige cirka 10 millioner kroner, som broen formentlig vil koste.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Vi bør kunne lukke lidt op om 14 dage

Annonce