Annonce
Vejle

Politikerne har fundet placering til ny affalds- og genbrugsplads

Natur- og miljøudvalget har været på besigtigelse i området sammen med embedsmænd fra forvaltningen - her blandt andet stadsarkitekt Lisbet Wolters med kortskitsen og områdechef Jørgen Chris Madsen. Foto: Vejle Kommune

Natur- og miljøudvalget arbejder med en placering, der er tæt på motorvej og nabo til erhvervs-virksomheder.

Annonce

Vejle: Turen kommer til at gå mod Vejle Nord og Juelsmindevej, når vejlenserne i fremtiden skal af med deres affald.

Efter mange års diskussioner ser det nu ud til, at politikerne i natur- og miljøudvalget har lagt sig fast på en placering til det anlæg, der skal afløse det nuværende affalds - og genbrugskompleks ved Vestre Engvej.

- Det er et ganske udmærket sted, vi har kig på. Det er nemt at komme til rent trafikalt, og vi ejer området, der er udlagt til erhverv, siger formanden for udvalget, Karl Erik Lund (DF).

10 krav til det nye anlæg

På forhånd er der stillet følgende 10 krav til det nyt anlæg:1. Ressourcecenteret skal være fleksibelt og tilpasses samfundsudviklingen med fortsat fokus på øget genanvendelse.

2. Centeret skal bidrage til udvikling og gerne skabe nye private arbejdspladser i området

3. Centeret skal placeres i Vejle N.

4. Brugerne af genbrugspladsen på centeret skal opleve højt serviceniveau (være nemt) og inspireres til ressourceudnyttelse

5. Ressourcecenteret skal drives af Vejle Kommune og indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker gennem private leverandører

6. Centeret indeholder, som minimum, de samme funktioner som i dag - undtaget kompostering

7. Valg af løsning for etableringen skal ske med udgangspunkt i totaløkonomiske betragtninger og ikke blot anlægsudgifter

8. Arkitektur anvendes aktivt som middel til at opnå optimale og nyskabende løsninger

9. Etableringen sker med fokus på miljøet og der bygges bæredygtigt (DGNB-certificeret)

10. Prisen for opførelsen af centeret skal ligge på et niveau, der gør, at forbrugerne oplever uændret, eller gerne lavere gebyrer som følge af etableringen

Kilde: Oplægget til natur- og miljøudvalget

Det er i dette område til venstre for vejen, at der er planer om at placere det nye ressourcecenter. Foto: Google Street View
Annonce

Arkitekt-tegnet

Mere præcist er tanken at lægge den nye plads nord for Juelsmindevej over for transportvirksomheden Universal Transport. Det fremgår af det oplæg, politikerne fik præsenteret på det seneste udvalgsmøde. Det betyder, at skraldebilerne og private brugere kan køre ad motorvejen til frakørsel 59 ved Hornstrup til Juelsmindevej - eller ad Horsensvej og Juelsmindevej til det kommende anlæg.

Det varer dog et par dage, før vi er så vidt. Ifølge den foreløbige tidsplan skal byrådet først træffe den endelige afgørelse i april næste år. Inden skal der blandt andet udarbejdes en række principskitser til, hvordan det nye anlæg kan se ud:

- Det er vigtigt, at det er et indbydende anlæg, så det animerer borgerne til at sortere affaldet, siger Karl Erik Lund.

Annonce

Klar inden 2022

Hvornår kan jeg køre til det nye anlæg med min trailer?

- Det kan jeg ikke sige præcist - men jeg forventer, at det bliver i denne byrådsperiode, mens jeg stadig er formand for udvalget.

Dermed forudser Karl Erik Lund, at anlægget står klart inden udgangen af 2021. Og ifølge formanden er det også på høje tid, at der bliver truffet en beslutning:

- Da jeg forlod byrådet og natur- og miljøudvalget i forbindelse med valget i 2013, var det allerede på dagsordenen. Da jeg kom tilbage 1. januar i år, var der stadig ikke nogen afgørelse. Derfor var det en sag, jeg satte fokus på, siger Karl Erik Lund.

Annonce

10 millioner i husleje

Med det, der ligner en beslutning, kan borgerne i Hornstrupområdet ånde lettet op. Her var man fra lokalrådets side bekymrede for, at det kommende anlæg skulle ligge på Hornstrupsiden af motorvejen tæt på Hornstrup Mølleby. Men sådan bliver det ikke, hvis politikerne holder fast i placeringen ved Juelsmindevej.

Flytningen af affalds- og genbrugspladsen ved Vestre Engvej er en af forudsætningerne for, at der for alvor kan komme skub i planerne om en ny bydel i Rosborg-området. Her har kommunen netop sat en proces igang, der skal resultere i en række forslag til udformningen af det nye byområde i ådalen.

- Det bliver i det hele taget godt, at få flyttet anlægget. Det ser ikke godt ud i dag, og der er problemer omkring sorteringsanlægget med rotter og lignende. Samtidigt kommer vi ud over at skulle betale knap 10 millioner kroner om året i leje til Vejle Kommune for de 300.000 kvadratmeter, anlægget fylder i dag. Fremover vil vi kunne nøjes med cirka 100.000 kvadratmeter, siger Karl Erik Lund.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Hetek satser på sikring

Annonce