Annonce
Ikast-Brande

Politisk aftale skaber glæde på Brande Højskole

Mette Kristine Christensen,forstander for Brande Højskole, er særdeles tilfreds med den nye aftale om FGU-eleverne. Arkivfoto: Mikael Lund
FGU-elever kan få statsbetaling til højskole-ophold.

Brande: En bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er godt nyt for Brande Højskole.

Midt i marts vendte eleverne endelig tilbage til landets højskoler, og måneden bød på mere godt nyt til højskoler landet over: I en forsøgsperiode på foreløbig to år kan FGU-elever (forberedende grunduddannelse, red.) på erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU) nu kombinere deres uddannelse med et højskoleophold finansieret af staten. Indtil nu har FGU-eleverne selv skullet finansiere et eventuelt højskoleophold.

Beslutningen vækker begejstring hos Brande Højskoles forstander, Mette Kristine Christensen.

- Det her er kæmpestort! For det første er det en anerkendelse af, hvad højskoleformen kan, og for det andet er det et skridt i den rigtige retning hvad angår mangfoldigheden på folkehøjskolerne. Det er en stor, stor gave til vores unge, udtaler hun til bladet Højskolen.

Ikke mindst hendes forgænger i embedet, Mogens Sommer Madsen, har lagt et stort stykke benarbejde i at skabe politisk forståelse for behovet, og mens han oplevede stor lydhørhed hos blandt andet SF og Venstre, kneb det mere med forståelsen fra regeringen i almindelighed og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i særdeleshed, hvilket han adresserede således i sin beretning på efterårets generalforsamling, hvor han også annoncerede sin afgang som forstander med udgangen af november.

”Socialdemokratiet og undervisningsministeren har været uimodtagelige for de andre partiers argumenter for at inddrage højskolerne som en mulig vej for de udsatte unge. Derimod er der hos de andre partier etableret nye alliancer på tværs af rød og blå blok: Venstre, Enhedslisten, SF og de radikale har alle tilkendegivet, at de vil arbejde for at give disse unge nye betingelser for at komme væk hjemmefra og i gang.”

Annonce

Nødvendig kamp

Det er dette arbejde, som har strakt sig over flere år, der nu har udmøntet sig i en bred politisk aftale om en forsøgsordning, og en evaluering af ordningen i efteråret 2022 kommer desuden til at danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt aftalepartiernes intention om, at ordningen skal gøres permanent fra 2023, skal føres ud i livet.

I praksis kommer ordningen til at betyde, at den enkelte højskole kvartalsvis modtager refusion fra Børne- og Undervisningsministeriet af de afholdte udgifter til elevbetaling for FGU-elevernes højskoleophold. Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 til ordningen.

- Det har været en lang og nødvendig kamp, og vi har sammen med politikere og vejledere brugt vores stemme for de unge, uddyber Mette Kristine Christensen, som 1. april kunne slette ordet ”konstitueret” fra sin stillingsbetegnelse. Fra denne dato er hun blevet fastansat som forstander for Brande Højskole med sin mand Morten Dyrberg som viceforstander.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Charlotte blev overfaldet og truet med kniv: De psykiatriske patienter er blevet farligere

Annonce