x
Annonce
Vejle

Posthusgrunden: Skohandleren vil ikke give op - hun klager igen

Helle Madsen opgiver ikke uden kamp, når det gælder fremtiden for Posthusgrunden ved Gammelhavn. Hun opfordrer nu Planklagenævnet til at genoptage den klagesag, som nævnet i forrige uge afviste. Foto: Mette Mørk
I forrige uge afviste Planklagenævnet at behandle Helle Madsens klage over kommuneplanen for Posthusgrunden. Det beror på en sagsbehandlingsfejl, mener skohandleren.

Vejle: Skohandler Helle Madsen giver ikke op så let.

Den vejlensiske forretningsdrivende, der driver "Helle M" i Søndergade, fik i forrige uge afvist sin klage over kommuneplanen for Posthusgrunden. Her afviste Planklagenævnet at behandle klagen, fordi Helle Madsen ikke havde overholdt tidsfristen for klagen.

Nu opfordrer skohandleren i en ny, fire sider lang skrivelse Planklagenævnet til at genoptage klagesagen, da hun mener, at der er sket en sagsbehandlingsfejl.

Hendes hovedargumentet er netop tidsfristen, som normalt er fire uger.

"Hvis man skulle praktisere den sædvanlige frist på cirka fire uger, som bruges ved kommuneplaner, skal man bruge den i sin helhed. Det vil sige, at man først skal regne den fra datoen af offentliggørelsen," skriver Helle Madsen i sit brev.

Annonce
Planklagenævnet har vejledt med relativ åbne tidsmæssige muligheder for at indsende en klage, men har efterfølgende praktiseret en klageberettigelse med baggrund i en fast fire-ugers frist.

Fra Helle Madsens brev til Planklagenævnet

Kunne ikke få tidsfrist præciseret

Således skal de fire uger først beregnes fra datoen, hvor afgørelsen fra 27. september 2019 blev offentliggjort på Planklagenævnets hjemmeside. Det var først 14. oktober, og da Helle Madsen sendte sin klage ind to uger efter offentliggørelsen, slår hun på, at hun var i god tid.

Regner man til gengæld ud fra datoen for selve afgørelsen, er vejlenserens klage sendt fem uger efter afgørelsen.

Undervejs i forløbet bad Helle Madsen netop Planklagenævnet præcisere tidsfristen. Men Planklagenævnets sekretariat ville ikke sætte en præcis dato for fristen. I et svar nøjedes sekretariatet med at skrive til skohandleren, at klagen skulle indgives "uden unødigt opholdt".

Alligevel vælger nævnet i sin afgørelse at slå fast, at den fire ugers tidsfrist ikke er overholdt som hovedargument for at afvise behandlingen af skohandlerens klage.

Det har taget fem uger

Helle Madsen har fået hjælp til at formulere den nye klage af Kåre Spangsberg, der ligeledes var med til at formulere den seneste klage, mens Helle Madsen indsendte den oprindelige klage i 2016 sammen med to andre lokale forretningsdrivende og lokalhistoriker Vigand Rasmussen.

Denne gang har Helle Madsen uddybet over for Planklagenævnet, hvorfor hun havde brug for fem uger til at skrive den seneste klage.

Her forklarede hun, at det i første omgang var nødvendigt at afstemme med de involverede personer i den oprindelige klage. Hun skulle nå at fortolke afgørelsen samt sagens tidligere afgørelser. Hun skulle gennemgå den aktuelle kommuneplan og endelig finde en person, der havde indsigt i Planloven, og som kunne hjælpe hende med at formulere klagen.

Posthusgrunden - vigtige datoer

 • 5. oktober 2016: Et byrådsflertal vedtager tillæg 46 for Gammelhavn til kommuneplan 2013-2025 samt lokalplan 1225 for et centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn med tilhørende miljørapport.
 • 7. november 2016: Fire beboere og forretningsdrivende uden for lokalplanområdet klager til det daværende Natur- og Miljøklagenævn over kommunens endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanen med tilhørende miljørapport for Posthusgrunden.
 • 29. november 2017: Byrådet vedtager en ny kommuneplan for 2017-2029. I kommuneplanen indgår Gammelhavn-området, og det afsnit afløser reelt kommuneplantillæg 46.
 • 15. maj 2019: Planklagenævnet ophæver kommuneplantillæg 46 for Gammelhavn. Nævnet giver ikke klagerne medhold i klagen over lokalplan 1225, men ophæver imidlertid lokalplanen som følge af, at kommuneplantillægget ophæves.
 • 22. maj 2019: Vejle Kommune henvender sig til Planklagenævnet og oplyser, at kommuneplantillægget ikke længere er gældende, men er afløst af kommuneplan 2017-2029.
 • 31. maj 2019: NPV anmoder Planklagenævnet om at genoptage sagen med den begrundelse, at kommuneplantillægget ikke var gældende på tidspunktet for nævnets afgørelse. "Man kan ikke ophæve et kommuneplantillæg, der allerede er ophævet," argumenterede NPV's advokat.
 • 19. juni 2019: Et snævert flertal på 16-15 beslutter på et lukket byrådsmøde, at Planklagenævnets afgørelse tages til efterretning, og at hele lokalplan-processen for Posthusgrunden skal begynde forfra.
 • 27. september 2019: Planklagenævnet genoptager sagen og afviser nu at behandle klagen over kommuneplantillæg 46, der er blevet afløst af en ny kommuneplan. Nævnet slår derfor fast, at klagen er uaktuel, og at lokalplan 1225 alligevel ikke ophæves, men nu gælder.
 • 16. november 2019: Skohandler Helle Madsen klager til Planklagenævnet. Hun mener, at kommunens arbejde med kommuneplanen er sløset: Hun efterlyser blandt andet fyldestgørende vurderinger af nødvendigheden af en ny dagligvarebutik og nye specialbutikker på Posthusgrunden, og hvordan det vil påvirke byens eksisterende dagligvare- og detailbutikker.
 • 1. februar 2020: Planklagenævnet afviser Helle Madsens klage. Begrundelse: Hun har reageret for langsomt.
 • 11. februar 2020: Helle Madsen skriver til Planklagenævnet igen. Hun mener selv, at hun har overholdt tidsfristen.

Brugt uden unødig ophold

"Således er perioden på cirka fem uger brugt uden unødigt ophold på hele denne beskrevne proces," skriver skohandleren, som i sit seneste brev til Planklagenævnet konkluderer:

"Sagen er kompleks samt kørt over mange år med mange involverede. Det kan ikke sidestilles med en standard-indsigelse mod en ny kommuneplan inden fire uger, specielt ikke når Planklagenævnet ikke har vejledt klager i, at man efterfølgende ville forholde sig til en fast indleveringsfrist."

Det er nu op til Planklagenævnet at afgøre, om nævnet alligevel vil behandle klagesagen over kommuneplanen for arealet ved Gammelhavn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Når Danmark står sammen hver for sig

Danmark

Overlæge: - Det er fortrinsvis de unge og raske, vi har i respirator

Annonce