Annonce
Børkop

Professor advarer mod nybyggeri ved den gamle 'anstalt': Området kan miste sit særpræg

Skolen og her skolegården ved Den Kellerske Anstalt blev kun brugt af de såkaldt "undervisningsduelige" børn. Det er her på dette område, at der nu planlægges byggeri af fire nye lejlighedskomplekser. Foto: Museet Kellers Minde
Man risikerer at sælge ud af det historiske arvesølv, hvis der bygges flere boliger ved Den Kellerske Anstalt i Brejning. For området er velfærdsstatens spejlbillede, og det skal man værne om. Det mener Poul Duedahl, der er professor i historie.

Brejning: Historien forstås bedst i helheder, og den helhed skal man forsøge at værne mest mulig om i Brejning.

Det mener Poul Duedahl, som er professor i historie ved Aalborg Universitet. Han har skrevet bøger om Den Kellerske Anstalt i Brejning, og han er blevet opfordret til at give sin historiske vinkel på planerne om nye boliger i det gamle område.

Det har han gjort i en udtalelse, som medlemmerne af Vejle Byråd har fået tilsendt.

Annonce

Vi ringer til Aalborg, og Poul Duedahl forklarer, at han ikke udtaler sig om selve nybyggeriet eller den lokalplan, som har åbnet op for muligheden for nybyggeri i området.

Han udtaler sig om områdets værdi. Og om hvorfor det er vigtigt at værne om værdien.

Historiker Poul Duedahl udtaler sig omområdet ved De Kellerske Anstalt i Brejning. Et område, han anbefaler, man værner om grundet dets historiske betydning. Fotokilde: Poul Duedahl/Foto: Tariq Mikkel Khan

Han nævner et eksempel, som mange i Trekantområdet kan forstå. Voldene i Fredericia.

- I 1911 var der snak om i Fredericia, at de gamle volde da skulle rives ned, for de hindrede for udviklingen. Hvad skulle man da bruge de gamle, nedslidte volde til? Nej, der skulle i stedet bygges fabrikker med høje skorstene, for det var fremskridt, siger han.

Det blev ikke til noget takket været en fremsynet mand fra Nationalmuseet, og det er historien, og Fredericia i dag meget glade for.

- Man skal værne om sine historier. Er de først væk, kommer de aldrig tilbage på samme måde. Tænk sig, hvis man skulle have nøjes med at have set plancher om voldene i Fredericia. Det havde næppe lokket mange turister til, siger han.

Brejning er en vigtig historie

Og Brejning ER et stykke vigtig historie. Den historie kan man vælge om skal styrkes eller forfalde. I Brejning giver det, ifølge professoren, meget mening at styrke formidlingen af historien.


Brejning rummer en helt central del af danmarkshistorien, nemlig velfærdshistorien.

Poul Duedahl, professor


- Brejning rummer en helt central del af danmarkshistorien, nemlig velfærdshistorien. For et samfund skal som bekendt bedømmes på, hvordan det behandler sine afvigere, og det er netop i Brejning, at behandlingen kommer tydeligst og rent fysisk til udtryk. Få steder i Danmark ser man det så tydeligt som her, forklarer han.

Kellers-området er fyldt med historier om historien. Arkivfoto: Mette Søndergaard

Lige nu er det dog også en historie, der ligger tæt på nutiden. Det er kun små 30 år siden, Den Kellerske Anstalt lukkede. Siden stod de smukke bygninger tomme, for hvad skulle ske med dem? Det er blevet til nænsom renovering plus nogle enkelte nye bygninger.

Og nu lægger folk med byggeplaner op til at udnytte en 14 år gammel lokalplan. Planen fra 2007 giver plads til, at der kan bygges endnu flere boliger på et område, der engang var stedet, hvor de anbragte skolebørn legede i deres frikvarterer.

I sin udtalelse skriver Poul Duedahl:

"Betydningen af områdets særpræg - arvesølvet eller Brejnings sjæl om man vil - bliver paradoksalt nok først åbenlyst nu, hvor det ændres. Området står i latent fare for helt at miste særpræget, fordi bygningernes herlighedsværdi efter planen skal dækkes af tætliggende arkitektur, farve- og stilforvirring, indskrænkning af grønne friarealer og deraf følgende mangel på udsyn til de øvrige dele af anstaltsområdet."

Annonce

Historien kræver den lange bane

Poul Duedahl håber derfor, at man ikke bygger nyt. Men at man til gengæld løbende sørger for at holde området pænt.

- Heldigvis har man grebet fat i, at de smukke bygninger er blevet bibeholdt, men man skal stadig ind bag facaden for at forstå historien, og kigger man på det med historiens briller, ja, så skal der ikke bygges mere. Byggegrunde vil bare mudre den oprindelige historie til. Når først den er væk, kommer den aldrig tilbage, siger han.

Historikeren understreger, at den korte bane kan virke som den mest lukrative vej at tage, men historien, og de indtægtsmuligheder der også ligger i den, lønner sig bedst på den lange bane.

Piger på havearbejde anno 1910 eller deromkring. Hos De Kellerske Anstalter var man helt fra start meget opmærksom på, hvordan billederne så ud, for man ville give omverden et bestemt indtryk. Så når pigerne står med siderne til og i rækker, er det til ære for fotografen. Det skulle signalere fornuft og idyl. Billedet er brugt i Poul Duedahls bog: Billeder fra en anden verden: Foto: Museet Kellers Minde

- Brejning kan blive et rigtigt stærkt brand. Det er det ikke lige nu, for historien er stadig for tæt på, men på sigt kan den blive det. Det er i Brejning, at den spæde velfærdstat bliver til på godt og ondt, og den fortælling bliver fremover noget, som alle skolebørn skal lære om og som vil lokke gæster til. Hvis man giver fortællingen lov, siger Poul Duedahl.

Ud over at have skrevet bøger om Den Kellerske Anstalt kender han såmænd selv Brejning fra sin tid som dreng i byen.

Han boede i Brejning, og hans forældre arbejdede på anstalterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Smitten falder i Vejle Kommune: Men én befolkningsgruppe skiller sig stadig negativt ud

Annonce