Annonce
Ikast-Brande

Rammerne for Præstelundskolens grund er på plads

Sådan forestiller Brande City sig, at området ved Præstelundskolen kan udnyttes, når skolen engang er revet ned. Brandlundparken er placeret i øverste venstre hjørne, tennisbanerne i bunden til venstre. Illustration: Brande City
Kommuneplantillæg giver mulighed for nybyggeri både som tæt-lave boliger og etageejendomme på op til 16 meter.
Annonce

Brande: Stort set lige siden det blev besluttet at opføre en ny skole i Centerparken som erstatning for den skimmelsvamp-ramte Præstelundskole, har det stået klart, at den nuværende skole skal rives ned.

Hvad der i stedet skal ske med grunden er til gengæld fortsat et åbent spørgsmål, men med teknik- og miljøudvalgets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen er man rykket et stort skridt nærmere en afklaring.

Formålet med kommuneplantillægget, som byrådet godkendte den 14. september, er at give mulighed for, at området, hvor Præstelundskolen ligger i dag, kan anvendes til boligområde og rekreativt grønt område, når skolen flytter til Centerparken. Kommuneplantillægget udstikker rammerne for de lokalplaner, der skal muliggøre konkrete bygge- og udviklingsprojekter inden for planområdet. Det giver blandt andet mulighed for, at der dels kan opføres tæt-lav-boliger, dels etageejendomme i op til fire etager og 16 meters højde på de arealer, der ligger i en passende afstand fra de eksisterende åben-lave boliger i området, eksempelvis på Solkrogen.

Indtil nu har planområdet kun måttet benyttes til byggeri til offentlige formål, og bygningshøjden har ikke måttet overstige 8,5 meter.

Kommuneplantillægget har været sendt i offentlig høring. Høringsfasen har udløst et ændringsforslag fra Brande City, som foreslår, at boligbebyggelse i planområdet tager udgangspunkt i naboskabet med Brandlundparken. Boligerne nærmest Brandlundparken skal være til de personer, der har det største behov for hjælp, mens boligerne længst væk kunne være bofællesskaber og almindelige boliger for seniorer og familier. Der er ikke tale om boliger med behov for visitation, blot boliger, som skal være indrettet til borgere med et behov for hjælp.

Brande City foreslår endvidere at bevare gymnastiksale og ungdomsskole, hvor sidstnævnte kunne anvendes til et aktivitets- og fælleshus. Derudover har Brande City tilkendegivet, at foreningen er enig i kommuneplantillæggets beskrivelse af, at stier i området skal være ældre- og handicapvenlige, og at det er vigtigt med grønne områder.

Annonce

Unødvendigt at ændre

Fra Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøafdeling lød vurderingen, at Brande Citys forslag sagtens kan realiseres inden for kommuneplantillæggets rammer, og at det derfor ikke var nødvendigt at lave ændringer i selve tillægget. I stedet kan ideerne indarbejdes i de kommende lokalplaner for delområderne.

Med hensyn til forslaget om at bevare en del af bygningerne påpeger Teknik og Miljø, at det hele tiden har været en forudsætning, at hele skolen skal nedrives, men at der ikke i kommuneplantillægget er noget til hinder for, at der kan opføres en ny bygning med de funktioner, som Brande City foreslår placeret i henholdsvis gymnastiksalen og Ungdomsskolen, og den vurdering tilsluttede et enigt Teknik- og miljøudvalg sig.

Trafikalt skal området betjenes af de nuværende veje Skolestien, Ågade, Præstelunden og Søndervænget med Skolestien som den primære færdselsåre.

Centralt i planområdet udlægges et rekreativt, grønt område, som skal være med til at binde området sammen og give områdets kommende beboere og resten af Brande et nyt grønt område. Kommuneplantillægget fastlægger ligeledes, at der skal gå stier på tværs af planområdet for at sikre gående og cyklende gode forbindelser.

Annonce

Undergrunden ok

I forbindelse med den politiske behandling af forslaget i september besluttede byrådet også at bevilge 200.000 kr. til en forundersøgelse af jordbunden i området. Målet med forundersøgelsen var at undersøge, om et lerlag under grunden lå så tæt ved overfladen, at det ikke var muligt at grave fundamentet dybt nok til at opføre byggeri i op til fire etager.

Forundersøgelsen blev udført i efterårsferien og har ikke medført behov for ændringer i kommuneplantillægget udover en tilføjelse om, at undergrunden bør give mulighed for byggeri i fire etager og 16 meters højde. Der skal stadig udføres yderligere jordbundsundersøgelser i forbindelse med lokalplanlægningen.

Inden kommuneplantillægget for skolegrunden kan betragtes som endeligt vedtaget, skal det først en tur omkring økonomi- og planudvalget og derefter godkendes af det samlede byråd, som mødes for sidste gang i år mandag 14. december.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Lyntesterne finder flest smittede i Vejle: Derfor er de også glade for at pode til langt ind i foråret

Give For abonnenter

Tidligere nærradio-formand skal for retten: Tiltalt for at have raget knap en halv million kroner til sig

Coronavirus

Live: Partier afviser regeringens forslag om øget brug af mundbind

Annonce