Annonce
Fredericia

Rapport om alternativer til dumpning af slam ved Trelde Næs er på vej: Men det ser ikke lovende ud

Der skal fjernes store mængder af bundslam her ved Marina Syd, før Marina City kan skyde op. Dronefoto: Søren Gylling
Det tegner ikke for positivt. Det er meldingen fra by- og udviklingsforvaltningen i Kolding, der er i færd med at undersøge, om der er alternativer til klapning af havbundsslam ved Trelde Næs, før Marina City kan opføres.

Lillebælt: Nu rykker Enhedslisten i Kolding kommunens by- og udviklingsforvaltning i ærmet for at få belyst alternativerne til den planlagte dumpning ved Trelde Næs af de 360.000 kubikmeter havbunds-slam, som skal fjernes fra Kolding Fjord ved Marina Syd, før Marina City kan bygges.

Det sker efter JydskeVestkysten og Fredericia Dagblads omtale af Kolding Kommunes såkaldte klapansøgning, som er sendt afsted til Miljøstyrelsen i forbindelse med, at Kolding Byråd har lagt lokalplanen for Marina City frem i offentlig høring frem til 29. juni. Samtidig nikkede byrådet ja til et forslag fra Enhedslisten om, at der i høringsperioden skal laves en nærmere analyse af mulige alternativer til den foreslåede klapning af bundmaterialet ved Trelde Næs. Analysen skal indgå i den endelige behandling af kommune- og lokalplanen for Marina City.

- Min holdning er, at vi ikke skal flytte 360.000 kubikmeter slam ud til Trelde Næs for at hælde 360.000 kubikmeter sand fra grusgravene i Almind ned i hullet. Det giver ingen mening, mener byrådsmedlem i Kolding Benny Dall (EL).

Men man kan jo ikke bygge ovenpå det våde bundslam?

- Nej, ikke hvis man gør, som man plejer, når sådan noget bundmateriale skal inddæmmes. Så bliver det først den næste generation, der kan bygge på det. Men der findes nye teknikker til at presse vandet ud af materialet. Det koster nogle millioner, javel, men det kan lade sig gøre, og vi må kunne finde på noget her også. Vi ønsker jo at være en en cirkulær kommune, så vi må finde en økologisk forsvarlig måde at gøre det på, mener Benny Dall.

Om slammet

  • Af et notat til byrådet fra by- og udviklingsforvaltningen fremgår det, at:
  • De 360.000 kubikmeter, der skal dumpes ved Trelde Næs, ikke er forurenet havneslam, men blot bundmateriale fra Kolding Fjord.
  • Alt havbundsmateriale indeholder en vis mængde af f.eks. tungmetaller (baggrundsværdi). Det materiale, der skal flyttes, afviger ikke særligt fra denne baggrundsværdi.
  • Trelde Næs klapplads modtager materiale fra stort set alle kystbyer/havne i området samt fra anlægsprojekter som f.eks. Baltic Pipe.
  • Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet og vurderinger af klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, påvirkning af fisk, pattedyr og planter, påvirkning af badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området.
  • Her vil ikke være tale om væsentlig påvirkning, vurderes det.
Annonce

Ikke lovende

I et skriftligt svar til Benny Dall forklarer by- og udviklingsdirektør i Kolding Merete Dissing, at miljørapporten om Marina Citys påvirkning af miljøet viser, at det ikke giver væsentlige gener for fiskeri, badevand, marsvin eller medfører forringede iltforhold at klappe materialet ved Trelde Næs. Det er undersøgt meget grundigt, påpeger hun.

"Og det er jo en forudsætning for projektet, at der skal etableres en ny sejlrende og en større marina med plads til bådene fra Nord - og det kræver uddybning af en sejlrende + uddybning af selve marinaen", skriver Merete Dissing.

Til avisen oplyser hun, at kommunens rådgivere er i gang med at undersøge, om der er alternativer til klapning.

- Vi har allerede undersøgt det i forbindelse med den omfattende miljørapport, der er lavet om Marina City, men nu kigger vi lige på det igen. Vi har ikke konkluderet noget endeligt endnu, men det ser ikke for lovende ud, siger Merete Dissing.

Betingelsen for, at Kolding Kommune kan få en tilladelse til at klappe bundmaterialet ved Trelde Næs er, at det ikke kan genanvendes på rimelig vis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce