Annonce
Vejle

Så kan han lære det: Vejles havørn får skældud under parring

De første gange hunnen inviterede hannen op på sin ryg, vendte han den gale vej, og det udløste voldsom skældud fra hunnen, ifølge John Mikkelsen. Foto: Erik Borch

Reden er bygget tæt på Kongens Kær, og den unge han er ved at lære parringens kunst. De lokale ornitologer slår nu fast, at et havørnepar har slået sig permanent ned i kæret.

Annonce

Vejle: Der er forår i luften over Vejle.

Det gælder i bogstavligste forstand og handler ikke blot om det lune vejr.

Vejles bynære vådområde Kongens Kær har længe været hjemsted for et ungt havørnepar, der for første gang har kastet sig ud i parringens kunst. Til stor glæde for de lokale ornitologer, som nu kan slå helt fast, at havørnene, der er Nordeuropas største rovfugl, har slået sig ned i Vejle permanent.

- Vi kan se, at hormonerne spiller fuglene et puds, og de er i gang med de indledende manøvrer. De er meget interesserede i hinanden, og de bekræfter deres partnerskab ved at kommende flyvende med en pind, et strå eller noget andet symbolsk, som de giver hinanden, mens de spejler sig i hinandens adfærd, fortæller John Mikkelsen.

De første gange landede han med hovedet den forkerte vej, og det udløste voldsom skældud fra hunnen. Men nu har han fået det lært.

John Mikkelsen, ornitolog og naturformidler hos Vejle Kommune
Igennem godt en uge har havørnene været i gang med de indledende parringsøvelser, hvilket blandt andet betydet, at de finder grene og andre symbolske gaver, som de afleverer til magen. Foto: Erik Borch
Annonce

Er gået i gang tidligt

Efter de indledende manøvrer er det nu blevet alvor for parret, idet hunnen har inviteret hannen til at flyve op på sin ryg.

- Han kan godt finde ud af de indledende manøvrer, men de første gange landede han med hovedet den forkerte vej, og det udløste voldsom skældud fra hunnen. Men nu har han fået det lært, fortæller John Mikkelsen.

Det er indenfor den seneste uge, at den fugleinteresserede vejlenser og den lokale fuglefotograf Erik Borch har observeret de indledende parringsmanøvrer, som forventeligt fortsætter to til tre uger endnu.

- Det er lidt tidligt, at de er gået i gang, men det er sollyset og temperaturen, der afgør, hvornår det sker, og reden er stort set bygget færdig. Den har vi fundet, og den ligger inden for tre kilometer fra Kongens Kær. Det bekræfter os i, at Kongens Kær er deres primære fourageringsområde. Det er deres hjemmebane, når de placerer den så tæt på, siger John Mikkelsen.

Så har hannen fået parringens kunst lært, og de lokale ornitologer forventer, at der kommer æg i den rede, som nu er bygget og ligger indenfor tre kilometer fra Kongens Kær. At reden ligger så tæt på kæret, bekræfter ornitologerne i, at det bynære vådområde er havørnenes permanente hjemmebane. Foto: Erik Borch
Annonce

Utrygge ynglefugle

Han ønsker ikke at afsløre, hvor havørnene har bygget deres rede. Det handler om, at parret skal have fred, når hunnen om nogle ugers tid forhåbentlig går i gang med at ruge et eller to æg i reden.

- Det er to meget tillidsfulde fugle, men det er et ungt par, og vi skal give dem maksimal ro. Skovejeren er blevet kontaktet, så vi er sikker på, at ørnene får ro, og han er mægtig glad og utrolig stolt, fortæller ornitologen.

John Mikkelsen er spændt på, om det samme antal ynglefugle vender tilbage til Kongens Kær, nu hvor sæsonen nærmer sig, og nu hvor et forslugent havørnepar formentlig også skal til at finde føde til et par unger.

- Det gælder blandt andet grågæssene, hættemågekolonien og de fire par gravænder, der normalt yngler her. Men det kan være, at nogle af dem synes, det er for utrygt, for der vil ryge nogle unger, siger John Mikkelsen.

Et til to æg forventer ornitologerne, at det unge havørnepar skal udruge i den nybyggede rede. Det tager i gennemsnit 38 dage fra ægget er lagt, til ungen kommer ud af skallen. Foto: Erik Borch
Annonce

Den ultimative oplevelse

Han og Erik Borch vil på behørig afstand samtidig følge livet i reden, hvor hunnen står for omkring tre fjerdedele af rugetiden, mens hannen også bidrager, så hunnen kan finde føde. Det tager i gennemsnit 38 dage, før æggene er klækket.

Der kommer stadig mange ørneturister til kæret, og de to vejlensere opfordrer alle til at lægge vejen forbi, mens parringsakten er i gang. Og der er særligt én ting, de glæder sig til at opleve.

- Det ultimative er at se parringsflugten. Her tager ørnene fat i hinandens kløer, mens de kredser højt oppe. Pludselig lukker de vingerne sammen og hvirvler rundt som en kugle mod jorden, indtil den ene slipper, og de flyver. Vi går efter at få et foto af det, men der er ikke mange, som ser det, fortæller ornitologen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce