Annonce
Erhverv

Sådan blev Elektro-Isola til: Avis-annonce lagde grund til stor Vejle-virksomhed

Stig Krogh Pedersen, direktør i Elektro-Isola, med et eksempel på Vejle-virksomhedens produkter, der bruges i alt fra vindmøller til partikelacceleratorer. Foto: Ludvig Dittmann
Vejle-virksomheden Elektro-Isola kan mandag fejre sit 100 års jubilæum. Læs her, hvordan Vejle-virksomheden startede.
Annonce

Vejle: I anledning af 100 års jubilæet for Vejle-virksomheden Elektro-Isola A/S tegner Vejle Amts Folkeblad et lille portræt af virksomheden, som de fleste vejlensere kender - om ikke andet så af navn.

Virksomheden på Grønlandsvej har i dag omkring 140 ansatte og producerer - og har gjort det siden starten for 100 år siden - produkter af kompositmateriale til brug i en række industrier - også kaldet termohærdende plastmaterialer.

Robotter har overtaget en stor del af de arbejdsopgaver, der kræver mange ensidige og gentagne bevægelser i produktionen. Foto: Ludvig Dittmann

Navnet Elektro-Isola beskriver produkternes egenskab: Elektrisk isolerende og de bruges i blandt andet vindmøller, hospitalsscannere, luft- og rumfartsindustrien og senest leverer Vejle-virksomheden også dele til en ny partikelaccelerator.

Elektro-Isola fyldte godt op i bybilledet i Vejle, før virksomheden flyttede til Grønlandsvej. Fotoet her er fra 1968. Bag Elektro-Isola kan man se VAFs daværende ejendom. Fotograf: William Rosenkilde. Foto: Vejle Stadsarkiv
Annonce

Annonce blev startskuddet

Elektro-Isola så dagens lys den 22. februar 1921 og den del af historien er heldigvis beskrevet i bogen "Ud i verden - hjemme igen", som udkom i 2020 og indeholder anden del af stifter Valdemar Leth Christiansens erindringer. Første del, ”Vi havde en dejlig Barndom”, udkom i 1977.

Valdemar Leth Christiansen var søn og nevø af ejerne af den tidligere købmandsgård og spritfabrik i Søndergade 29.

Da industrien boede midt inde i byen. Fotoet her er fra 1953 og viser Elektro-Isolas facade ud mod åen. Fotograf: Johs. Rønvig. Foto: Vejle Stadsarkiv

Efter 1. verdenskrig blev spritproduktionen i Danmark overtaget af De Danske Spritfabrikker, og fabrikslokalerne i Søndergade 29 stod tomme. Valdemar Leth Christiansen var i 1920 kommet hjem fra ansættelse i Ø. K.’s London-afdeling, og han og hans far drøftede, om bygningerne ikke kunne anvendes til en ny produktion.

Det første til, at Valdemar Leth Christiansen den 21. september 1920 indrykkede en annonce i Berlingske Tidende med ordlyden: "Fagmand med idé til solid Fabriksvirksomhed søges til Start og senere teknisk Ledelse af samme i østjysk Købstad. Lokaler forefindes".


Derudover mente vi, at en Virksomhed, der havde med Elektrisk Industri at gøre, maatte være noget der var Fremtid i, vi var klar over, at her var et Omraade, som var i Fremvæxt".

Fra Valdemar Leth Christiansens erindringsbog: Ud i verden - hjemme igen


Den annonce blev startskuddet til den familieejede virksomhed, som i dag videreføres af tredje generation.

Her er, hvad Valdemar Leth Christiansen selv skrev om responsen på annoncen:

"Der kom 17 Tilbud, de var af højst forskellig Art, En vilde lave Beslag til hesteseletøj, En vilde lave Invertsukker (det veed jeg slet ikke hvad er). Desværre har jeg ikke gemt alle Tilbudene, kun enkelte af dem. Jeg havde ogsaa et Tilbud - om det var blandt de 17, husker jeg ikke - det var en Mand i Aabenraa, som foreslog al lave "den eneste Ostefabrik i 2. Zone". (Da Danmark skulde stemme den tabte Del af Sønderjylland hjem til Danmark, var Sønderjylland opdelt i Zoner). Dette Tilbud gjorde jeg en Del ud af, for jeg kan godt lide Ost, jeg cyklede til Aabenraa for at tale med Manden og se paa Sagerne, jeg overnattede i Christiansfeld paa Vejen, det var i det kendte historiske Strickers Hotel. Da jeg kom hjem, talte jeg med Far, han sagde, at det med at lave Ost ikke var nogen god Idé, hvorefter jeg droppede denne Tanke."

Valdemar Leth Christiansens memoirer fortæller om hans liv og om starten og de første år af Elektro-Isola. Valdemar Leth Christiansens memoirer slutter, inden han nåede at få skrevet meget om virksomhedens første år. Valdemar Leth Christiansen startede med at skrive sine erindringer i marts 1972 og skrev på dem næsten hver formiddag på sit kontor på den nye fabrik på Grønlandsvej frem til den 20. oktober 1975. Erindringerne blev efter hans død samlet af sønnen Peter Leth Christiansen, der udgav dem i bogform i 1997 og 2020. Foto: Palle Søderberg

Blandt svarene på Valdemar Leth Christiansens annonce var der dog især et, som han "fik alvorlig interesse for".

Valdemar Leth Christiansen

Valdemar Leth Christiansen (1892-1975) stiftede Elektro-Isola i 1921.

Han var søn af købmand Frederik Christiansen, der sammen med sin bror I.C. Christiansen drev først købmandsforretning og siden sprit- og gærfabrik i købmandsgården Søndergade 29 i Vejle midtby.

Valdemar Leth Christiansen forlod hjemmet i Vejle tidligt for at blive uddannet som boghandler i Nykøbing Falster fra 1908 til 1913. Efter udstået læretid kom han på købmandsskole i København og blev senere ansat i Ø. K., hvor han under 1. verdenskrig arbejdede på Ø. K.s kontor i London.

Efter krigen fik De Danske Spritfabrikker monopol på fremstilling af sprit, akvavit og gær, så spritproduktionen i Vejle ophørte, og lokalerne stod tomme.

Frederik Christiansen tilbød sin søn at overtage ejendommen, hvis han kunne finde en egnet produktion.

Det blev til Elektro-Isola, som først efter otte år med underskud begyndte at give overskud i slutningen af 1920'erne.

Fabrikkens placering midt i byen blev problematisk for Vejle Kommune, som i 1963 indledte forhandlinger om at få produktionen, der foregik på tre fabrikker i byen, Søndergade, Staldgaardsgade og Nørremarken, flyttet.

I 1965 købte Vejle Kommune de tre ejendomme og i 1966 flyttede hele Elektro-Isola til den nuværende placering på Grønlandsvej 197.

Annonce

- Pæn god ordentlig Haandskrift

"Tilbuddet kom fra en Mand, som kaldte sig Ingeniør, men Ingeniør var han nu ikke. Han hed Charles Dalgaard, og boede i Villa Rosenlund i Søborg København. Brevet er dateret 21. September 1920, og var skrevet med en pæn god ordentlig Haandskrift" - det viste sig senere, at det slet ikke var Dalgaard, der havde skrevet brevet med den pæne håndskrift, men derimod hans nevø.

I brevet forklarede Dalgaard, at han havde været ansat ved "store førende Elektromotorfabrikker" i Østrig, Tyskland og Rusland og at han under krigen (første verdenskrig, red.) var ansat som teknisk leder ved Jaroslaws Glimmerwarenfabrik i Berlin, der fremstillede "Isolationsmaterialier til alle Grene inden for den elektriske Brance (saadan stod der)".

Hvad blev der af Charles Dalgaard?

Charles Dalgaard, manden som svarede på Valdemar Leth Christiansens avisannonce og præsenterede ham for ideen om at producere isolationsmaterialer til elektro-industrien, endte med at blive købt ud af virksomheden.

Charles Dalgaard udgjorde sammen med Valdemar Leth Christiansen Elektro-Isolas første direktion, men i løbet af de første par år viste det sig, at Dalsgaard måske havde overdrevet sin viden og ekspertise om branchen.

Da han samtidigt ikke ville holde sit løfte om selv at skyde penge i virksomheden, blev han opsagt den 30. juni 1922.

Peter Leth Christiansen skriver i efterordet til sin fars erindringer, at familien senere ikke havde kontakt til Charles Dalgaard, som vist nok rejste tilbage til Tyskland, hvor han tidligere havde boet og arbejdet.

Kilde: Ud i verden - hjemme igen, optegnelser af Valdemar Leth Christiansen 2. del.

Charles Dalgaard forklarede videre, at der ikke fandtes en lignende produktion i Danmark eller Skandinavien, at der kunne regnes med stor omsætning og eksport, at der ikke behøvedes mange maskiner og at driftsomkostningerne ville være betydeligt mindre end ved andre produktioner, da "Arbejdskraften for en stor Del bestaar af kvindelige Arbejdere".

Annonce

Virksomhed registreret

Det, der slog hovedet på sømmet for Valdemar Christiansen, var imidlertid, at Charles Dalgaard skrev at han var villig til selv at skyde penge i virksomheden.

Virksomheden har i dag omkring 140 ansatte - heraf er de godt 100 ansat i produktionen. Foto: Ludvig Dittmann

"Den (sætning, red.) gjorde Udslaget, den blev afgørende for, at vi turde gaa ind med ham, vi mente, at der deri laa en vis sikkerhed. Derudover mente vi, at en Virksomhed, der havde med Elektrisk Industri at gøre, maatte være noget der var Fremtid i, vi var klar over, at her var et Omraade, som var i Fremvæxt".

Sammen tog Valdemar Christiansen og Dalgaard til Tyskland for at købe maskiner til den nye fabrik og den 22. februar 1921 optrådte A/S Elektro-Isola for første gang på et officielt stykke papir - en såkaldt stiftelsesoverenskomst.

Den 28. februar blev vedtægterne for det nyoprettede aktieselskab vedtaget på et bestyrelsesmøde og den 17. maj samme år blev A/S Elektro-Isola registreret i Aktieselskabs-Registeret.

Det underskudsgivende aktieselskab blev ophævet den 29. december 1925 og overtaget af Frederik Christiansen. Efter hans død i 1931 drev Valdemar Leth Christiansen virksomheden som enkeltmands-firma gennem alle årene frem til den 1. januar 1966, hvor det nye Elektro-Isola A/S blev oprettet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Banke, banke på: 30 folk i orange vest går rundt i Vejles hårdest ramte bydele

Coronavirus

Live: Første tilfælde af brasiliansk variant fundet i Danmark

Annonce