Annonce
Hedensted

Sådan vil kommunen undgå ny legepladsulykke: Nye redskaber og skærpet tilsyn kan kræve endnu flere millioner

Mange legepladser på skoler og i børnehaver fik anmærkninger, da kommunen i efteråret sidste år fik foretaget en ny gennemgang af pladserne. Foto: Mads Dalegaard
Der kan være behov for op mod tre gange så mange millioner, som hidtil afsat, hvis alle kommunale legepladser skal udbedres og genetableres.

Hedensted: At der er behov for et bedre tilsyn af legepladserne i Hedensted Kommune, står ikke til diskussion.

I stedet går snakken på, hvordan man kan sikre forholdene, så et barn ikke igen kommer alvorligt til skade, som det var tilfældet i børnehaven Skovly i Stouby august sidste år.

Der er i budgettet for i år allerede afsat tre mill. kr. til området, og på det seneste møde i udvalget for læring blev det besluttet, at størstedelen af de penge, 2,1 mill. kroner, går direkte til at bedre legeredskabernes tilstand.

Heraf er en del allerede brugt til at udbedre eller fjerne farlige legeredskaber - men det ligger fast, at der skal endnu større beløb til at nå helt i mål.

- Forsigtig sagt er det måske tre gange så mange penge, der er behov for. Der er steder, hvor man ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret og prioriteret det løbende vedligehold af legepladsen, og derfor er bevillingen til for at løfte bunden ved at udbedre eller fjerne redskaber. Først når alt det er sket senere på året, er vi klogere på, hvor meget der kan genetableres, siger Marianne Berthelsen, chef for læring, sundhed, børn og familier i Hedensted Kommune.

Annonce

Stor forskel

Folkebladet har tidligere kortlagt, hvordan der alene på daginsititutionernes legepladser blev givet 884 anmærkninger under et ekstraordinært tilsyn. Heraf var de 34 klassificeret som "høj risiko", mens de fleste dog blot kunne resultere i mindre skader som brækkede fingre eller lettere førstehjælp.

Gennemgangen viste dog også, at der var stor forskel på tilstanden på de enkelte legepladser. Eksempelvis blev der fundet 58 problemstillinger i Ølsted Børnehus, mens der blot blev påpeget otte mindre alvorlige problemer i Naturbørnehaven Skovtrolden i Bjerre.


Andre kommuner styrer alt vedligehold centralt. Men selvom det presser os at være så lokale, tror vi stadig på den decentrale struktur og råderum - og så må vi se, hvordan vi bedst får enderne til at mødes.

Marianne Berthelsen, chef for læring, sundhed, børn og familier, Hedensted Kommune


Institutionernes økonomi er strikket sammen således, at den enkelte skole eller dagtilbud selv skal finde midlerne til legepladsen inden for sin samlede økonomiske ramme. En ramme, hvor poster som vikardækning og undervisningsmaterialer gerne prioriteres højere.

Alligevel kan de forventede ekstraudgifter munde ud i en overordnet politisk prioritering.

- Der er stor forskel de enkelte steder, og derfor er der også behov for at se, om der lokalt er brug for en ekstra håndsrækning. Der bliver lavet konkrete planer for de forskellige legepladser fremadrettet, men står nogle steder med så store forventede underskud, at det kan være svært at hente ind, må vi have en dialog om ekstra hjælp, siger Marianne Berthelsen.

Annonce

Større krav til tilsyn

Sideløbende med her-og-nu hjælpen til legepladserne er der også afsat 900.000 kr. til at bedre tilsynene fremover.

Det betyder blandt andet, at kommunen selv uddanner personale til at forestå kvartalsvise eftersyn, og at der laves klare retningslinjer for institutionernes egne rutinemæssige eftersyn.

Samtidig skal legepladsinspektøren Dalpin, som ovenpå ulykken i Stouby har stået for en ekstraordinær gennemgang af samtlige legepladser, yderligere to gange i år følge op på, om anmærkningerne i rapporterne er blevet udbedrede.

Siden skal opgaven om de lovpligtige årlige tilsyn med legepladserne ud i fornyet udbud, da den nuværende kontrakt med Falck er blevet opsagt.

- Der ligger det bag opsigelsen, at vi har brug for et styrket tilsyn. Vi er blevet meget klogere i dag, så det bliver et væsentligt mere tydeligt, forventningsafstemt og kravspecifikt tilsyn, vi kræver, siger Marianne Berthelsen.

Afslutningsvis skal institutionerne også fremover dokumentere, at der er sat penge af til vedligehold af et nyt legeredskab, inden det anskaffes.

Hedensted Kommune er tiltalt for sit ansvar i ulykken i Stouby. Retssagen er endnu ikke berammet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce