Annonce
Hedensted

Sagnet om den hvide sten har fået nyt liv

Den hvide sten er både et gammelt pejlemærke og en sagnsten. Sagnet om, at et lys sommetider brændte ved stenen om natten, nævnes bl.a. i Danske Sagn III med henvisning til en indberetning fra husmand Søren Hansen, Skjold. Foto: Michael Svenningsen

Glud Museum har tidligere på året hjulpet Slots- og Kulturstyrelsen med oplysninger om en fredet stens sagn og placering på Hjarnø

Hjarnø: Sten blev brugt til volde, broer og huse på Hjarnø i gamle dage, og en af de mere urokkelige knyttede man et sagn til.

Stenen er fredet, men i Slots- og Kulturstyrelsen har man ikke haft styr på dens sagn og placering, før Glud Museum i begyndelsen af året udførte et stykke opklaringsarbejde.

- Den måde, det startede på, var, at Slots- og Kulturstyrelsen ringede til Glud Museum og fortalte, at der var en fredet sagnsten herovre, men at de ikke rigtig kendte sagnet. Ok, sagde jeg. Det ville jeg gerne kigge lidt på, fortæller kultur- og naturvejleder hos Glud Museum, Jens Kjær.

Han viser Folkebladet ud til stenen, og på vejen gør han holdt ved en anden sten. Den bryder vandoverfladen ud for Hjarnøs vestkyst ikke så langt fra lystbådehavnen, og den har fejlagtigt været udpeget som den fredede sten.

- Når jeg kiggede på Slots- og Kulturstyrelsens kort, så var der markeret en fredning ude i vandet, og det var ved den der, siger Jens Kjær og peger på stenen.

Fra skriftlige lokalhistoriske kilder kendte han til sagnstenen, som Slots- og Kulturstyrelsen henvendte sig om, men for at få dens placering slået fast allierede han sig med øboeren Jens Jørren Jensen.

Annonce

Stenene har haft betydning på mange måder, fordi de har været besværlige at bakse med. Nogle var simpelthen for store til, at man kunne bakse med dem. Derfor var det oplagt at give dem et navn og knytte et sagn til dem. En anden grund var, at man undrede sig over, hvordan i alverden store sten var havnet, hvor de var - og har så forklaret det med en god historie som gjort med den hvide sten.

Jens Kjær, kultur- og naturvejleder, Glud Museum

Sådan finder du sagnstenen

Den hvide sten ses ved den nordvestlige kyst på Hjarnø.På hjemmesiden udinaturen.dk er dens placering angivet med link til google maps, der kan bruges som gps på mobilen. Se under "seværdigheder" og "fortidsminder" på hjemmesiden.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kulturarv.dk fremgår den hvide stens placering også. Her kan man læse mere om sagnet og funktionen som sømærke.

Lyset om natten

Han viste Jens Kjær et godt stykke op ad vestkysten til "den hvide sten", som den kaldes, og kunne nikke genkendende til sagnet fra de lokalhistoriske kilder. Ifølge sagnet så man sommetider om natten et lys brænde ude ved stenen, og man forestillede sig, at det måske brændte, fordi en udåd var blevet begået på stedet.

- Man sagde også sådan om andre steder, hvor der måske var blevet begået en forbrydelse. Det er en gammel forestilling, man har haft. Sagnet har fået lov til at leve videre herovre, fortæller Jens Kjær.

Denne dag kan man ad en tange komme ud på siden af stenen. Den rager et godt stykke op over vandet, men den lever ikke rigtig op til sit navn. Den er kun pletvis hvid, og det har den måger at takke for.

Gamle seværdigheder får nye udtryk

Rundt om i Hedensted Kommune ligger historiske bygninger eller steder, som på hver sin måde fortæller om fortiden og livet for mange år siden.I disse år bliver flere af seværdighederne støvet af og restaureret eller får tilføjet nye dimensioner. I denne serie går vi tæt på en håndfuld af dem.Du kan læse om Træskohage Fyr, Uldum Kær, Bjerre Arrest, Hjarnø og Bjørnegrunden i Aale.

Et pejlemærke for sejlende

I gamle dage blev stenen hvidtet af øens møller.

Mølleren var forpligtet til at kalke stenen, fordi den bortset fra at bære et sagn også var et pejlemærke for såkaldte kendte mænd og senere lodser.

De tjente penge på at lede skibe ind til Horsens Fjord.

- Indsejlingen til fjorden er snæver, og når man i modvind krydsede fra side til side, havde man brug for at vide, hvor langt man kunne sejle ind mod Alrø uden at sejle på grund. Det var vigtigt at vide, siger Jens Kjær.

Så længe sejlende blev bag den lige linje, man kunne trække fra stenen til kirken på Hjarnø, var man ok, forklarer han videre.

Tommelfingerreglen gælder sådan set stadig i dag, hvor pejlemærket dog er overflødigt for alle, der sejler med motor og moderne navigationsudstyr.

Sten fortæller historier

Den hvide sten er én af mange stenede historier på Hjarnø.

Jens Kjær kan fortælle om grundlovsstenen ved øens forsamlingshus, Kong Hjarnes sten, der blev brugt til mindesmærket Krigergraven i Fredericia, og bøndernes brug af marksten til stenvolde og huse.

- Stenene har haft betydning på mange måder, fordi de har været besværlige at bakse med. Nogle var simpelthen for store til, at man kunne bakse med dem. Derfor var det oplagt at give dem et navn og knytte et sagn til dem. En anden grund var, at man undrede sig over, hvordan i alverden store sten var havnet, hvor de var - og har så forklaret det med en god historie som gjort med den hvide sten, siger Jens Kjær, som i juni havde interesserede med på vandretur ud til den hvide sten.

De øvrige fredede sagnsten i kommunen er ståstenen i skoven på As Hoved, Havrum Søsten mellem Havrum og Bøgballe, Guldhøjstenen i Grund Skov ved Stouby og en sagnsten ved Lille Dalby.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce