Annonce
Billund

Samarbejde skubber flygtninge ud i job

Integrationsteamet med Jensitta Kinder i spidsen brænder for at skaffe flygtninge på integratinsydelse job eller uddannelse. Det ses på resultaterne. Her er det fra venstre Malene Markvardsen, Yasser Radu (i daglig tale Lasse), Louisa Pedersen, Lærke Noer-Møller, Anne Larsen, Heidi Henningsen og Annemette Mikkelsen. Foto: Martin Ravn

Flere integrationsborgere er kommet i job og uddannelse, siden Billund Kommune tog opgaven hjem. I integrationsteamet arbejder de 11 medarbejdere sammen på kryds og tværs.

Annonce

Billund Kommune: Jensitta Kinder og medarbejderne i integrationsteamet nøjes ikke med at møde borgere på rådhuset eller i Kompetencecentret. De møder dem i stor udstrækning begge steder. Det betyder, at den rådgiver, der sidder inde på rådhuset og skal bevilge ydelser, ofte også har været den, der har stået ude på Tårnvej og undervist en gruppe flygtninge og indvandrere i, hvad kontanthjælpsloftet betyder, hvad feriepenge er, eller hvad det vil sige, at kvinder har ligestilling i Danmark.

Det virker.

Siden Billund Kommune besluttede sig for selv at stå for at integrere nye borgere, er der sket noget:

Andelen af borgere, der er kommet i job eller uddannelse, er steget fra 12 til 22 procent.

Det er en af konklusionerne i rapport, som sammenligninger kommunens integrationsresultater før og efter beslutningen om at tage de opgaver hjem, så de i dag udføres af kommunalt ansatte.

Sammenlignet med kommunerne Vejle, Kolding, Skanderborg og Hedensted er Billund Kommune den kommune, der har fået flest i job eller uddannelse og dermed har haft den bedste effekt af integrationsindsatsen.

Integrationspolitik: Hjælp til selvhjælp

Billund Byråd godkendte på byrådsmødet i april 2017 en integrationspolitik, der blandt andet bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.

Heri hedder det blandt andet:

"Integrationsindsatsen skal altid være hjælp til selvhjælp, så de nye borgere får læring, som kan bruges i andre situationer, og som gør dem så uafhængige af hjælp udefra som muligt. Det betyder også, at man som kommunalt system ikke altid skal kompensere eller problemløse for borgeren men fastholde borgerens eget ansvar.

Teamleder Jensitta Kinder gik i foråret i gang med at nedbryde grænserne mellem rådgivernes opgaver. Det betyder, at de møder borgerne i andre situationer og nemere får øje på mennesket og ikke bare ser en person, der skal modtage integrationsydelse. Foto: Martin Ravn
Annonce

Politikken virker

Ifølge Gitte Ottosen (S), formand for beskæftigelsesudvalget, skyldes succesen både, at kommunen har taget opgaven hjem, at man har en integrationspolitik, og at virksomhederne påtager sig et ansvar:

- Politikken er godt i gang med at virke. Den danner ramme om den måde, vi sørger for at hjælpe og vejlede vores nye borgere til at blive en aktive del af det, der foregår i Billund Kommune, siger hun og sender ros i retning af både medarbejderne i kommunens integrationsteam og virksomheder i og uden for Billund Kommune.

- Det er en stor hjælp, at vi har virksomheder, der gerne vil det her. Vi har også arbejdet målrettet på at udvikle samarbejdet med dem, siger Gitte Ottosen.

Annonce

Relationer virker

Jensitta Kinder, leder af integrationsteamet, peger på, at samarbejdet på kryds og tværs mellem rådhus og kompetencecenter, betyder, at medarbejderne kommer til at se borgerne som mere hele mennesker.

- De får en anden relation til borgerne og kan bedre se mennesket bag, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Trekantområdet

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce