Annonce
Egtved

Seks greb, der skal få Egtved til at gro

I forslaget til Egtveds nye byvision omhandler et af de i alt seks greb om at styrke Egtveds kulturliv. Blandt andet er der ønske om at styrke koblingen mellem Egtvedpigens Grav og Egtved by. Arkivoto: Mette Mørk

Egtved: Et forslag til Egtveds nye byvisionsplan er netop sendt i høring. I forslaget opereres med seks greb, der skal sikre den udvikling af byen, borgerne drømmer om.

Her kan du blive lidt klogere på de seks greb.

1 Ådalens Hovedstad

Første greb fokuserer på at bringe ådalen og naturen ind i byen. Egtveds rolle som "ådalens hovedstad" skal udvikles ved, at borgere, virksomheder og kommune tænker ådalen og naturen ind i nye projekter og planer i Egtved by.

Naturen skal bringes helt ind i hjertet af Egtved. Det gælder i byen, i parcelhushaverne, langs vejene og i landskabet. Det kan eksempelvis ske ved at omdanne traditionelle græsplæner til vildere natur eller ved at øge arealet af bynær rekreativ skov.

2 Porten til ådalen

Andet greb fokuserer på at opbygge aktiviteter og oplevelser i naturen, så Egtved kan udnytte sit potentiale som udgangspunkt for oplevelser i ådalen.

Egtved skal udvikles til at blive et oplagt start- og slutsted, hvorfra der er let adgang til ådalen, og så skal der være overnatningsmuligheder, og der skal skabes oplevelser med særlig fokus på vandring og cykling.

3 Byen der gror

Tredje greb har fokus på at skabe gode rammer for bosætning i Egtved, så indbyggertallet gradvist vil vokse.

Det kræver blandt andet anderledes og langsigtede investeringer i den gamle midtby, i attraktive bolig- og erhvervsudstykninger samt nye boformer og bofællesskaber.

Og så er der et ønske om at brande Egtved som en bosætningsby.

4 Rig på historie og kultur

Fjerde greb handler om at styrke Egtveds kulturoplevelser - blandt andet Egtvedpigen og Robert Jacobsen.

Eksempelvis er der i Egtved et ønske om at udbygge området ved Egtvedpigens grav og fortællingen om Egtvedpigen samt at binde byen og Egtvedpigens grav endnu mere sammen.

Af andre idéer nævnes mulighed for at skabe events ved Egtvedpigens Grav, Tørskind Grusgrav og Egtved by, ligesom der også er idéer til, hvordan man kan udvikle Egtved Museum med café og hyggeligt gårdmiljø.

5 Her trives vi

Femte greb handler om at hylde alt det, Egtved har at byde på i hverdagen i form af blandt andet et stærkt foreningsliv. Visionen er at udvikle Egtveds traditioner for musik, kunst og idræt "til nye højder", så Egtved er et godt sted at bo i hverdagen og et rart sted at besøge i fritiden.

Af konkrete initiativer nævnes "Kulturrum", som skal være et udendørs ungeområde, muligheden for at udbygge Egtved Idræts- og Multicenter med overnatningsmuligheder og at gøre Roberthus til et endnu stærkere kulturelt samlingssted.

6 Handel og erhverv

Sjette og sidste greb fokuserer på handels- og erhvervslivet i Egtved og et ønske om, at Egtved fortsat skal være en livlig og sprudlende handels- og erhvervsby, der tiltrækker kunder fra et stort opland.

Blandt de konkrete idéer til at sikre det er udarbejdelse af en helhedsplan for udviklingen af Aftensang, udformning af en detailhandelsstrategi, som skal satse målrettet på at udvikle og tiltrække specialbutikker og mulighed for at afprøve pop up-butikker til kunsthåndværkere.

Desuden er der et forslag om at udvikle et nyt erhvervsområde nord for Ribevej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Charlotte blev overfaldet og truet med kniv: De psykiatriske patienter er blevet farligere

Annonce