Annonce
Debat

Selvfølgelig skal Vejle Ådal fredes

Rasmus Vestergaard Madsen. Pressefoto
Annonce

Læserbrev: Vejle Ådal er et helt unikt habitat, som skal sikres, fordi vores børn og børnebørn også skal opleve den artsrigdom og vildskab, som en uspoleret natur har.

På niveau med Møns Klint og Grenen ved Skagen er Vejle Ådal en unik naturperle, som leder tankerne tilbage til Oehlenschlägers maleriske beskrivelser af den danske natur.

Danmarks Naturfredningsforenings indstilling til fredning vil, til trods for Vejle Byråds modstand, ikke kun være rettidig omhu, men også en garanti for, at Danmarks største tunnellandskab består uspoleret uden tilplantning, bebyggelse, råstofudgravning og yderligere fragmentering af landskabet med eksempelvis en klimaskadelig hærvejsmotorvej.

Den danske natur er i forvejen presset til langt over smertegrænsen.

1526 dyr, planter og insekter står i dag på rødlisten over udrydningstruede arter i Danmark. Arter, som vi af EU er forpligtet til at passe på, og som er klemt af intensivt landbrug og menneskelig aktivitet.

For fugle som sanglærker og viber, er bestanden faldet med henholdsvis 65 og 76 pct. siden 1976, og over halvdelen af de danske sommerfuglearter optræder i dag på rødlisten over truede arter.

Det skyldes, at 60 pct. af det danske areal i dag bruges til landbrug, og samtidig fylder bolig, industri og veje 12 pct.

Den danske natur er ikke kun presset, den er også i høj grad fragmenteret. Vejle Ådal vil med en fredning og tilkobling til Nybjerg Mølle-fredningen kunne skabe et stort sammenhængende areal, hvor naturen kan boltre sig uden vi menneskers indblanding.

Både nu og i fremtiden vil det sikre plads til den rødlistede og ekstremt sjældne birkemus samt oddere, flagermus og isfugle.

Vi har lånt kloden af vores efterkommere, og de har samme ret til at opleve naturen, som vi har.

Derfor skal Vejle Ådal og al dens vildskab også sikres for fremtiden med en fredning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce