Annonce
Fredericia

Seniorråd ude med uhørt kraftig kritik af Fredericia Kommune: Hvor er lyspunkterne for de gamle i 2020?

Et katalog over mulige effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser i Fredericia Kommune indgår i byrådets arbejde med budgettet for 2020. På ældreområdet foreslås det blandt andet at omskole aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til egentlige plejere, fordi flere og flere ældre har brug for mere og mere basal omsorg. For eksempel personlig hygiejne og rengøring. Men det sociale liv på centrene bliver fattigt, advarer kommunens seniorråd i skarpe vendinger. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
I høring i proces mod kommunalt budget for 2020 kalder seniorrådet et sparekatalog for noget af det værste, det har set. Formand medgiver, at nok penge til basal pleje af ældre er vigtigst. Men han forudser trist og fattigt liv på plejehjemmene.

Fredericia: Det folkevalgte seniorråd sænker normalt paraderne og sætter sig ved rundbordet, når ældrepolitikken diskuteres med Fredericia Kommune.

Men lige nu er næverne hævet.

Seniorrådets høringssvar i processen - som i denne eller næste måned fører til et budget for 2020 i kommunen - er uhørt kontant. Noget af en uppercut.

- Mulighedskataloget er nok det værste sparekatalog, vi har været udsat for.

- Grundtonen i forslagene er centralisering, forflyttelser, afskedigelser af personalet og bortfald af lyspunkter for de ældre borgere.

Annonce

Mange råber vagt i gevær

Ud over fra seniorrådet var der indkommet høringssvar fra andre på ældreområdet, da fristen udløb onsdag:

Fra administrationen og vikarkorpset i Fredericia Kommunes plejeafdeling, fra kommunens aktivitetscentre for ældre og fra plejens lokale medarbejderudvalg for både de, der kører ude hos borgerne, og de, der er på plejecentre.

Endvidere fra tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på plejecentrene Hybyhus og Othello, aktivitetsmedarbejdere på Hybyhus og plejecentrene Øster Elkjær og Ulleruphus og fra det lokale samarbejdsudvalg og bestyrelsen på Ulleruphus.

Derudover fra Fredericia Kommunes demensteam og frivillige og pårørende på Demenscenter Lillebælt, fra det lokale medarbejderudvalg i kommunens afdeling for hjælpemidler og kommunikation og ditto i afdelingen for træning og forebyggelse. Desuden fra to kommunale sygeplejersker og en tidligere projektleder i kommunens storkøkken samt fra SF’s lokale partiforening.

Endelig har 10 borgere og pårørende ytret sig.

Tvivler på serviceløft

I det ene ringhjørne ønsker byrådet at løfte den helt overordnede velfærd i Fredericia med et tocifret millionbeløb.

I det andet hjørne skal der effektiviseres, omprioriteres og spares. Alle muligheder i hele virksomheden er oplistet i det nævnte katalog. Intet er besluttet endnu, men det er denne bruttoliste, politikerne sidder med.

Op mod 50 medarbejdere kan risikere at få andre opgaver. Da ældreområdet er det mest udfordrede, ønsker byrådet for eksempel at omskole blandt andet aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til egentlige plejere på centrene eller ude hos borgerne. Der mangler mange hænder til rengøring, bad, vask og rengøring.

- Seniorrådet sætter et stort spørgsmålstegn ved det bebudede serviceløft. Vi håber, at de tilførte millioner sikrer en ikke for stor nedgang i servicen for de ældre borgere, står der i høringssvaret.

Det bliver fattigt

Rådets formand, Flemming Larsen, siger til Fredericia Dagblad, at manglen på ressourcer til plejen af de ældre - som der bliver flere og flere af i Fredericia og andre kommuner - skyldes tidligere års underbudgettering.

- Vi er selvfølgelig glade for, at budgetlægningen for 2020 bygger på nye og retvisende oplysninger om behovene, og seniorrådet er selvfølgelig klar til at indgå i drøftelser, der forbedrer forholdene for de ældre, lyder meldingen dog også.

Men om der bliver tale om et velfærdsløft eller blot opfyldning af huller, sætter rådet spørgsmålstegn ved.

- Det er svært at argumentere mod, at ældre skal modtage den basale pleje og rengøring. Aktivitetsmedarbejderne på plejecentre foreslås derfor i mulighedskataloget omskolet.

- Jo, men det kan også blive så fattigt og kedeligt et liv for de ældre, at det ikke er til at holde ud, mener Flemming Larsen.

Formanden for det folkevalgte seniorråd i Fredericia Kommune, Flemming Larsen: Der har været underbudgetteret på ældreplejen i nogle år. Nu opstår problemerne. Hæv gerne skatten. Arkivfoto: Torben Glyum

Hæv skatten

- Vi har jo penge i kommunen, nævner seniorrådets formand:

- Vi må bare ikke bruge dem ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening - selvom grænsen nu er hævet, og der er tilført yderligere nogle millioner. Alligevel anviser mulighedskataloget fra embedsmændene på rådhuset, hvordan der kan spares 95 millioner kroner.

- Der er et behov for hænder til de ældres basale pleje, som der skal findes penge til. Hvor skal de komme fra?

- Ja, man kunne enten hæve skatterne eller løfte loftet for, hvad kommunerne må bruge af deres penge til service, yderligere.

- Så ophedes samfundsøkonomien?

- Ja, det siger de jo, og det er heller ikke en misundelsesværdig opgave, byrådet sidder med, skal vi medgive i seniorrådet.

Ny løsning dur ikke

- Vi tror ikke, det vil fungere med et tværgående oplevelsesteam i stedet for aktivitetsmedarbejdere, siger Flemming Larsen:

- Teamet skal passe syv plejecentre, så det bliver pletvist. Det kan lyde besnærende med et fælles tværgående oplevelsesteam, men vi tvivler på, det vil kunne fungere uden et rimeligt budget, og det fremgår ikke, hvor stort det er.

Hvis de nuværende aktivitetsmedarbejdere på Fredericia Kommunes plejecentre skal udføre almindelige sosu-arbejde i stedet, afløses de nemlig ifølge mulighedskataloget af et tværgående såkaldt oplevelsesteam. Tre aktivitetsmedarbejdere der tager rundt og sætter ting i gang på plejecentrene.

Andet kritiseres også

Det kunne være musiske aktiviteter, sociale aktiviteter, bevægelse, udflugter eller ren hygge.

Men i højere grad i samarbejde med frivillige, beboerne selv og deres pårørende, foreslår mulighedskataloget. Måske mødregrupper og deres små babyer, musicalelever eller foreninger, som kom og underholdt eller fortalte eller viste noget.

De fleste indvendinger, protester og frustrationer, der er indkommet på ældreområdet i høringen om Fredericia Kommunes budget for 2020, drejer sig netop om muligheden for at omskole aktivitetsmedarbejdere.

Men også katalogets forslag om at skære i antallet af kostvejledere, demensvejledere og den ansatte musikterapeut til ældre og handicappede kritiseres skarpt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
VB

VB-topscoreren i karantæne til topkamp

Annonce