Annonce
Vejle

Sidste chance for at bygge selv: Grundet nærmer sig den sidste bolig

I næste uge sættes de sidste parcelhusgrunde på Grundet til salg af tidligere godsejer, der selv kommer til at eje en lomme i den snart færdigudviklede bydel.
Annonce

Grundet: Niels Skou går op på den græsklædte høj, hvorfra der er en fin udsigt ud over den bydel, der en gang var opdyrket landsbrugsjord fra hans fædrene gård.

Den tidligere godsejer på Store Grundet har ejet det 125 hektar store areal, som i dag, ifølge Vejle Kommunes oplysninger, er byudviklet til omkring 890 boliger, og flere er nu på vej.

Gravemaskiner er ved at byggemodne de sidste 18 parcelhusgrunde på Grundet. Det sker i en udstykning, lodsejeren selv udvikler på bakken, og i næste uge bliver de 18 grunde sat til salg.

- Mange har gennem årene spurgt, hvornår man kan komme til at bygge oppe på den bakke, og det bliver nu, fortæller lodsejeren, mens han kigger ud over området.

Jeg sælger ikke bare en grund til 1,4 millioner kroner. Samfundet får også sin bid, da der er tilslutningsafgifter og moms på grundsalg, mens skovbyggelinier og grønne kiler er værdier, jeg som lodsejer mister.

Niels Skou, lodsejer

Annonce

Første plan for 35 år siden

Niels Skou er selv bygherre på et projekt med i alt 56 rækkehuse på Kløvermarken. Det er det eneste byggeri, han kommer til at eje, når udstykningerne på Grundet er afsluttet - sammen med et mindre areal, han endnu ikke har projekteret i lommen.

Håndværkerne er nået langt med den første etape på 28 rækkehuse, og senere skal der i en anden udstykning opføres omkring 20 dobbelthuse neden for det kommende parcelhuskvarter. De forventes solgt som ejerboliger i 2022.

Byrådet har givet lodsejeren tilladelse til at opføre i alt 172 boliger i lokalplan 1207, der ligger omtrent midt i den store bydel, mange opfatter som en del af Nørremarken.

Det er den sidste lokalplan i det bynære område, hvor Vejle Byråd gennem årene har vedtaget syv lokalplaner.

I 1985 kom den første lokalplan, der banede vej for et nyt boligområde med 201 boliger og en idrætshal ved Lille Grundet, og af de syv lokalplaner har Niels Skou selv stået for udstykningerne i de to. Resten er på jord, han har solgt.

Annonce

Været en god forretning

Nu nærmer tiden sig, hvor det sidste kvarter er opført og den sidste bolig har fundet sine ejere og lejere.

Det vil være tilfældet i løbet af senest fem år, og de mange udstykninger og frasalg af jord til Vejle Kommune og private udviklere har været en god og sikker indtægtskilde for lodsejeren.

Det har betydet, at den uddannede landmand og cand. polit i dag har boligbyggeri og boligrenovering som sin hovedbeskæftigelse.

- Udstykningen af jorden har været en god forretning, og indtægten herfra har blandt andet betydet, at jeg sammen med andre har haft penge til at renovere ældre kvarterer og ejendomme i København, så byggeriet i dag er min hovedbeskæftigelse. Men når man gør hele regnestykket op her i Vejle, har der også været mange bump på vejen, fortæller Niels Skou.

Han har renoveret historiske bygninger som det gamle militærhospital "Garnisionshaven" og forsvarets "De Grå Stokke", der er ombygget til boliger i hovedstadens kendte Nyboderkvarter. Og lige nu er han ved at opføre en ejendom med 20 lejligheder og butikker centralt i Ny Østergade.

En sidste bakke til huse

Tidligere godsejer Niels Skou er ved at byggemodne de sidste parcelhusgrunde på Grundet.

De 18 parcelhusgrunde svinger i størrelse fra 900 til 1400 kvadratmeter, og de udbydes til salg til mindstepriser på henholdsvis 1 og 1,4 millioner kroner.

Det er EDC Domus i Vejle, der forestår salget af grundene, og salget finder sted torsdag 11. juni klokken 10, hvor der kan afgives bud.

- Denne sidste parcelhusudstykning er unik for området, fordi grundene ligger på bakketoppen med en vidtstrakt udsigt over hele Grundet-området, og så er der meget tæt til byen og skoven. Vi har mange skrevet op til grundene, og der er ingen tvivl om, at de alle bliver solgt meget hurtigt, siger Niels Skou.

Yderligere oplysninger om grundene kan fås ved EDC på Nørretorv inden budafgivelsen.

Annonce

819 underskrifter mod planen

Det største bump på vejen var finanskrisen, som bremsede byudviklingen overalt i Danmark, også på Grundet. Og så er lodsejeren stødt på modstand lokalt, ikke mindst da områdets sidste lokalplan blev sendt i høring og otte grundejer- og andelsboligerforeninger i området afleverede 819 underskrifter mod lokalplanforslaget.

Slagsmålet i 2018 gik på, hvor mange boliger Grundet kunne bære, og det politiske kompromis landede på 172 - mod 230 da planen for det 25 hektar store område var størst.

At beboere i området stadig er skeptiske, kommer til udtryk, da en beboer fra Grundets allerførste udstykning, Bofællesskabet Lille Grundet, standser på sin cykel, da hun får øje på Niels Skou. Hun kan ikke forstå, at han bygger så tæt, nu hvor området er ved at være færdigudstykket.

- Du har jo penge nok, som hun siger.

Lodsejer Niels Skou er ikke enig i kritikerne i, at der er bygget for tæt på Grundet. Han peger på de grønne kiler, der er lagt ind mellem de forskellige kvarterer, mens skovbyggelinjen på 100 meter også er med til at give luft omkring bydelen. Foto: Mette Mørk
Annonce

Beboere værner om området

Niels Skou forklarer, at hvis han ikke havde udstykket den sidste ledige jord på Grundet, havde Vejle Kommune eller en anden udvikler gjort det. Tilflytningen til Vejle er stor, og kommunen ønsker udvikling i en by, der vil vokse meget de kommende årtier.

- Det er altid en problematik, hvordan et område skal udvikles. Lokalplanen kom under kraftig beskydning, og der blev sat et præcis antal boliger på, hvilket er usædvanligt i en lokalplan. Mange beboere tager ejerskab af området, og jeg kan godt forstå, at de værner om det, men jeg føler mig ikke som en skurk, siger Niels Skou og tilføjer:

- Politikerne følte, at de skulle støtte borgerne, men jeg har aldrig opfattet kommunen som en modstander.

Når Niels Skou har udstykket det sidste af jorden fra sin fædrene gård, vil han stadig eje en lille lomme. Det er de 56 rækkehuse på Kløvermarken, han er ved at opføre den første af to etaper i samt en lomme, han endnu ikke har projekteret. Foto: Mette Mørk
Annonce

Afviser at plastre til

Han peger på Nordre Stadion - hvor han selv spillede fodbold som dreng - som et mere tætbygget areal, Vejle Kommune selv har udstykket. Og han køber ikke præmissen om, at han bygger tæt i Grundets sidste lokalplan, som er afgrænset over mod skoven af et 100 meter grønt bælte. Det sikrer reglerne om skovbyggelinjen, som ifølge Niels Skou i andre udstykninger går ned til 30 meter.

- Det holder ikke, når man siger, at vi plastrer det hele til. Jeg synes, der er masser af grønne kiler i området, som vi kan se heroppe fra. Men der er også givet tilladelse til at bygge meget tæt nedenfor bakken, og jeg føler, at det er det, vi betaler prisen for i den lokalplan, jeg bad om at få udarbejdet her, siger Niels Skou.

Byggemodningen af Grundets sidste parcelhusgrunde er i fuld gang, og grundene kommer til at ligge som en forlængelse af det eksisterende parcelhuskvarter, op mod bofællesskabet, skoven og midtbyen. Foto: Mette Mørk
Annonce

Sidste ledige midterlomme

Normalt bliver et område udstykket, så man begynder tættest på byen og arbejder sig væk fra byen derfra. Sådan har det ikke været på Grundet, selvom bofællesskabet, der blev etableret i 1987, og udstykningen langs Grundet Bygade ligger helt ned mod skoven og tæt op ad byen.

Fire år senere godkendte byrådet udstykningen af et nyt boligområde med 85 lejeboliger rundt om Store Grundet, der ligger i den nordligste del af det store område på Store Grundet Allé.

Siden er udstykningen sket fra nord og ned mod byen med et stort friareal i midten, som nu bebygges i denne sidste fase.

- Byrådet besluttede, at man ikke ville tillade biltrafik fra Grundet og ned forbi sygehusvaskeriet (ad Lille Grundet Hulvej). I stedet tvang man trafikken ud på Viborgvej, og det er grunden til, at man begyndte at udstykke ovenfra, og at den sidste ledige lomme ligger midt i området, fortæller lodsejeren.

Syv lokalplaner har Vejle Byråd vedtaget for udstykningen af Lille og Store Grundet inden for den blå linje. Niels Skou har solgt jorden til de seks af planerne, mens hans fars nu afdøde søster, Inger Juul-Jensen, solgte Lille Grundet og jorden til den første udstykning i den sydligste del. Lokalplan 1207 er den udstykning, som nu udføres, mens den nordligste lokalplan 109 er Store Grundet og en mindre udstykning, som Niels Skous far solgte fra. Illustration: Vejle Kommune
Niels Skou udstykker nu de sidste parcelhusgrunde fra Lille og Store Grundets jorde. De 18 byggegrunde ligger på en bakke over mod skoven. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce