Annonce
Vejle

Sidste krampetrækninger: Kampen mod oversvømmelser spærrer veje i Østbyen

Skybrud over Vejle har i flere omgang betydet vand i kældrene i Østbyen - og det skal det nye projekt være med til at forhindre. Foto Michael Svenningsen
Første fase af arbejdet med det store klimaprojekt omkring Rødkildevej nærmer sig afslutningen - i flere måneder vil det betyde omkørsel i Østbyen.
Annonce

Vejle: Våde kældre og ødelagte ejendele skal i fremtiden være noget, beboerne i Vejles østlige bydele kun kan læse om i gamle aviser.

Siden august har projektet sat sit præg på området - rent trafikalt.

Halvdelen af Rødkildevej har været spærret i månedsvis - og nu nærmer arbejdet sig sin afslutning.

Men før entreprenørmaskinerne kan køre i garage, skal en større rørledning graves ned, og det arbejde kommer til at spærre indkørslen til Valløesgade frem til midten af marts. Siden er det Rødkildevej, der spærres frem til slutningen af foråret.

Den foreløbig sidste fase af det 55,1 millioner kroner dyre projekt skal forbinde nye vandbassiner på idrætsanlægget ved Horsensvej og Østerbrogade over for Vejle Friskole med fjorden. Den store vandledning skal blandt andet bores under jernbanen og derfra langs Rødkildevej til det nye anlæg og videre til Vejle Fjord.

Det hele koster 55 millioner kroner

  • Vejle Spildevand, boligforeningen Østerbo og Vejle Kommune samarbejder om at lede regnvandet kontrolleret væk fra byen og ud i Vejle Fjord med klimaprojektet.
  • Som en del af projektet skal allerede eksisterende regnvandsbassiner på Horsensvej udnyttes bedre.
  • Boldbanerne ved Vejle Friskole skal benyttes til andet end at spille bold. De skal også fungere som tre bassiner, der holder på regnvand, indtil der er plads til at sende det videre.
  • Fra boldbanerne etableres en stor transportledning, der krydser jernbanen og løber ned til Rødkildevej.
  • Rødkildevej får en ny hældning. Vandet skal løbe både over og under vejen og gennem den grønne kile og videre til en pumpestation ved Bølgen.
  • Sideløbende med klimaprojektet laver Vejle Spildevand en kloakseparering i området. Separatkloakering betyder, at regn og spildevand i fremtiden vil løbe i hvert sit rør.
  • Til spildevandet skal der laves et vakuumsystem i Rødkildevej, der leder spildevandet til en central vakuumstation ved Rødkildevej lige vest for Rødkilde Gymnasium. Herfra pumpes vandet videre til en eksisterende trykledning fra Bredballe og ender ved Vejle Centralrenseanlæg, hvor vandet renses.
  • Selve klimaprojektet var i første omgang anslået at koste 35 millioner kroner, men regningen løber op i 55,1 millioner. Vejle Spildevand klarer 75 procent af regningen - Vejle Kommune de resterende 25 procent.

Mens der er dømt omvej for de bilister, der plejer at køre til og fra Valløesgade via Rødkildevej, kan cyklister og fodgængere stadig passere.

Efter tre uger skal de dog holde sig til nordsiden af Rødkildevej. Bilisterne må køre ad Rødkildevej og Ørstedsgade, hvis de har ærinde på havnen eller i kvarteret omkring Valløesgade.

I slutningen af uge 11 - det vil sige fredag 13. marts - ændres situationen. Så åbner Valløesgade igen for trafik. Til gengæld spærres Rødkildevej, så rørarbejdet kan fortsætte i retning af broen, der fører Østerbrogade over vejen.

Helt præcist hvor længe det arbejde vil vare, fremgår ikke af orienteringen fra Vejle Spildevand. Her konstaterer man blot, at "spærringerne vil blive fjernet i slutningen af foråret". Dermed er formentlig dømt omkørsel frem til slutningen af maj.

Buspassagererne på linje 1 må fortsat indstille sig på ændringer i køreplanen. De kan finde nærmere oplysninger på Sydtrafiks hjemmeside, https://www.sydtrafik.dk/trafikinfo/vejle-kommune.

Arbejdet på Rødkildevej er som nævnt en del af det store klimaprojekt i Østbyen, der skal mindske risikoen for de oversvømmelser, der tidligere har plaget området. Udover pumpeanlæg og rørledninger ved Rødkildevej strækker projektet sig op over Vejles nordlige bakker til Lille Grundet og Nørremarken. Her skal nye ledninger og opsamlingsbassiner sikre, at det bliver lettere at styre vandet ved skybrud.

Når første fase af arbejdet er afsluttet senest ved udgangen af maj, står fase 2 på programmet. Her mangler den endelige politiske godkendelse, men ifølge planen bliver det langt mere synligt end det nuværende.

Tanken er at skabe et skabe en synlig vandkorridor igennem Østbyparken videre til en en grøn kile, der strækker sig mellem Østbyparken og Dyrskuevej og det nye havnekvarter.

En ny pumpestation skal så sende vandet det sidste stykke til fjorden. Hvis alt går efter planen, skal hele klimaprojektet afsluttes i 2021.

Fra mandag 3. februar må de bilister, der plejer at bruge Valløesgade, når de vil til og fra Bredballe, finde andre veje. Indkørslen fra Rødkildevej spærres i seks uger, og herefter bliver Rødkildevej spærret. Kort: Vejle Spildevand
Arbejdet på Rødkildevej er led i et større klimaprojekt, der skal sikre Østbyen mod oversvømmelser. I denne omgang gælder det en ny ledning fra idrætsanlægget ved Horsensvej til fjorden. Kort: Vejle Spildevand
Næste fase af projektet indeholder blandt andet en grøn og blå kile, der skal lede vandet videre til fjorden. Illustration: Vejle Spildevand
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan ruster vi EU til fremtiden

Vejle

Flere corona-krav til Bryggen: Nu holder opsynsmænd øje med din hygiejne

Annonce