Annonce
Vejle

Skæbnetime nærmer sig: Borgmester spiller ud på Posthusgrunden

Borgmester Jens Ejner Christensen spiller nu ud med sit forslag til, hvordan NPV's reviderede byggeprojekt kan gennemføres med den eksisterende lokalplan. Det kræver dispensationer, men ikke en helt ny plan, lyder vurderingen fra forvaltningen. Foto: Mette Mørk
Jens Ejner Christensen (V) søger nu byrådets opbakning til at godkende NPV's reviderede projekt uden at skulle vedtage en helt ny lokalplan for Posthusgrunden.

Vejle: Borgmester Jens Ejner Christensen (V) spiller nu ud med et forslag, som skal bane vej for NPV's bolig-, erhvervs- og butiksprojekt på den omdiskuterede Posthusgrund midt i Vejle.

Forslaget skal "førstebehandles" mandag i økonomiudvalget, inden dets skæbne - og formentlig skæbnen for NPV's projekt - endeligt afgøres på byrådsmødet onsdag 27. maj.

Af dagsordenen fra økonomiudvalget fremgår det, at borgmesteren går efter at få godkendt NPV's reviderede byggeprojekt, som kommunaldirektør Niels Ågesen præsenterede for byrådet på et lukket temamøde 3. april.

Godkendelsen skal vel at mærke ske uden, at der skal sættes gang i en helt ny lokalplanproces, som et snævert byrådsflertal ellers vedtog 19. juni sidste år.

"Borgmesteren anbefaler, at den fornyede planproces afsluttes med byrådets godkendelse af det reviderede projekt under forudsætning af, at der tinglyses en deklaration som led i magelægsaftalen, der reducerer mulighederne for udnyttelse af grunden til det reviderede projekt," som det formuleres i dagsordenen.

Annonce
Samlet set er det forvaltningens vurdering, at såfremt byrådet ønsker det reviderede projekt gennemført, kan det realiseres inden for den gældende lokalplan nr. 1225.

Uddrag fra økonomiudvalgets dagsorden

Ikke behov for en ny lokalplan

Selvom NPV's nyreviderede projekt indeholder en stribe ændringer i forhold til lokalplan 1225 - som et byrådsflertal vedtog i oktober 2016 - vurderer forvaltningen, at NPV's ændrede projekt holder sig inden for lokalplanens rammer.

Flere af byrådets partier har hidtil forlangt en helt ny lokalplan på grund af ændringerne, der blandt andet nedskalerer antallet af detailkvadratmeter kraftigt, mens den planlagte park i midten af karréen er flyttet fra 1. sal til gadeniveau.

Bebyggelsen har fået en lidt anden placering langs Gammelhavn, og så skal der dispensation til at opføre en op til 5000 kvadratmeter stor butik til Kvickly. Det giver planloven mulighed for nu, men da lokalplanen blev vedtaget, var loftet på 3500 kvadratmeter.

"Projektet vurderes at indeholde mindre afvigelser fra lokalplanen, der medfører behov for dispensationer, men ingen af afvigelserne vil udløse behov for udarbejdelse af en ny lokalplan," står der i sagsfremstillingen.

Skal forhindre flere butikker

NPV's reviderede byggeri rummer til sammen cirka 79.700 kvadratmeter, hvoraf omkring 7800 kvadrameter går til detailhandel, restauranter, caféer, og liberalt erhverv, og her indgår dagligvarebutikken på cirka 4350 kvadratmeter.

Den eksisterende lokalplan tillader dog fortsat butikker i op til 30.000 kvadratmeter af byggeriet, og NPV skal holdes fast på, at selskabet ikke opfører og udlejer flere end de knap 8000 kvadratmeter, selskabets reviderede plan rummer nu.

NPV har derfor tilbudt at tinglyse en deklaration på området, der begrænser den fremtidige udnyttelse.

Deklarationen skal forhindre, at byggeriets ejere på et senere tidspunkt kan etablere flere kvadratmeter detailhandel eller bygge yderligere i stueetage og 1. sal i karréens indre, hvor grønne arealer skal anlægges.

Ønsker hurtig VVM-undersøgelse

Med færre butikker og dermed mindre trafik ind i området vurderer forvaltningen ikke, at det udløser krav om en ny VVM-redegørelse.

Planklagenævnet har dog underkendt den del af den eksisterende VVM-redegørelse, der indeholder en beskrivelse af en mulig bestand af flagermus i den nedrivningstruede godsbanebygning på arealet.

NPV anmoder nu kommunen om at udarbejde en ny VVM-redegørelse, fordi selskabet "ønsker fuld åbenhed om projektet og dets mulige påvirkninger", som der står i dagsordenen.

NPV beder samtidigt kommunen om at arbejde for en hurtig gennemførelse af VVM-processen, idet selskabet har et ønske om at igangsætte byggeriet snarest muligt blandt andet på grund af en lokal vidensvirksomhed, som ønsker at flytte ind i et nybyggeri på Posthusgrunden i 2022.

Samtidig udløber NPV's købsoptioner for arealerne på Posthusgrunden, og det er de to medvirkende årsager til, at borgmesteren nu forsøger at samle politisk flertal til projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Danmark genåbner grænsen: Tyske, islandske og norske turister er nu velkomne

112

Bilist kørte ind i siden på modkørende

Annonce