Annonce
Ikast-Brande

Skolebestyrelse efterlyser handling

Skolebestyrelsesformand René Grohnheit Hansen oplyser, at bestyrelsen ønsker en ny undersøgelse af Præstelundskolen, en undersøgelse, der kan identificere "forbedringspunkter og indsatsområder". Foto: Mikael Lund
Præstelundskolens bestyrelse reagerer på forældrenes utilfredshed og ønsker handlingsplan.
Annonce

Brande: Skolebestyrelsen på Præstelundskolen ser behov for handling efter bundplacering i tilfredshedsanalyse. Ønsket er en mere tilbundsgående analyse af forældrenes manglende tilfredshed med forholdene på skolen, som skal danne grundlag for en handlingsplan, der skal forbedre resultatet.

For nylig skrev avisen om en stor undersøgelse af forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er markant forskel på forældrenes generelle tilfredshed med skolerne. Listen blev toppet af Dalgasskolen med en gennemsnitlig vurdering på 4,44 (med 5 som det højeste) et mulehår foran Blåhøj Skole med 4,36, mens Præstelundskolen indtog den knapt så flatterende sidsteplads. Skolen fik en gennemsnitlig vurdering på 3,60, altså mere end 0,8 karakterpoint dårligere end Dalgasskolen.

På Præstelundskolen er skolebestyrelsen først efter avisomtalen blevet bekendt med resultatet af tilfredshedsundersøgelsen, som blev forelagt børne- og undervisningsudvalget i starten af december.

Efterfølgende har skolebestyrelsen afholdt et kort onlinemøde, hvor undersøgelsens resultat blev drøftet.

- Vi er i bestyrelsen enige om, at resultatet af en kvantitativ undersøgelse som denne indikerer et behov for handling, fastslår skolebestyrelsesformand René Grohnheit Hansen. Han oplyser videre, at bestyrelsens vurdering er, ”at datakvaliteten ikke er af en art, der gør os i stand til at udarbejde en konkret handlingsplan.”

Annonce

Ny undersøgelse

Derfor ønsker skolebestyrelsen at udføre en undersøgelse på Præstelundskolen af mere kvalitativ karakter, som mere konkret kan identificere forbedringspunkter og indsatsområder.

- Dette forventer vi at kunne løse gennem en brugerundersøgelse i løbet af foråret 2021, hvorefter en handlingsplan forventes udarbejdet, oplyser René Grohnheit Hansen på vegne af den samlede skolebestyrelse på Præstelundsskolen.

På Dalgasskolen og Blåhøj Skole er glæden over resultatet af undersøgelsen selvsagt noget større end på Præstelundskolen. Morten D. Colbert, der er formand for de to skolers fælles skolebestyrelse, oplyser, at skolebestyrelsen endnu ikke har været samlet fysisk, men at skolebestyrelsen er orienteret om resultatet.

– Det er heldigvis ikke første gang, vi ligger godt placeret, lyder det fra en tilfreds formand. Selvom lige præcis denne undersøgelse ikke har været gennemført tidligere, er tilfredsheden med skolerne blevet målt tidligere, og resultaterne bliver normalt gennemgået på skolebestyrelsesmøderne, forklarer Morten D. Colbert.

- Det er måske et resultat af et stort arbejde med principper for skole-hjemsamarbejdet – jeg håber, der er frugten af noget af det, vi høster, lyder et af formandens bud på det flotte resultat – fra skolebestyrelsens side har man haft stor fokus på samarbejdet både med og internt i forældregrupperne.

Tilfredsheden med Dalgaskolen og Blåhøj Skole er måske et resultat af et stort arbejde med principper for skole-hjemsamarbejdet, mener skolebestyrelsesformand Morten D. Colbert. Foto: Mikael Lund

- Vi forsøger at være tydelige i, at der er en skolebestyrelse, der består af forældre og medarbejdere og opfordrer forældrene til at bruge os som det talerør, vi er, uddyber Morten D. Colbert, der heller ikke vil udelukke, at forløbet i efteråret 2019, da Blåhøj Skole senest var truet af lukning, har haft en positiv afsmitning på resultatet og samtidig har givet skolebestyrelsens arbejde mere synlighed og opmærksomhed.

– Der var vi virkelig kommet på arbejde, erkender Morten D. Colbert, som også fornemmer, at det store engagement fra både skolebestyrelse og i særdeleshed forældrene gjorde indtryk på dem, der skulle træffe beslutningen om Blåhøj Skoles fremtid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce