Annonce
Vejle

Slusen snart klar til at åbne

Betonformand Henrik Andersen har arbejdet på det nye sluseanlæg siden sidste forår. Nu nærmer afslutningen sig - blandt andet er de nye sluseporte netop installeret. Foto: Benny F. NIelsen
VEJLE - Regn-guderne havde sat sigtekornet mod Horsens onsdag eftermiddag. For en gang skyld var der vores nabokøbstad mod nord, der fik kærligheden at føle.

Vejle har som bekendt en århundrede lang historie med skybrud og oversvømmelser. Af samme grund søsatte Vejle Kommune sidste forår et sluse-projekt, der skal afhjælpe en del af problemerne omkring Omløbsåen, der løber på tværs af Vejle til Sønderåen. Og ifølge afdelingsleder Claus Weng Petersen fra anlæg- og infrastruktur, er anlægget snart klar til brug.
Til efteråret skal anlægget stå fuldt færdigt med overbygning, hvor det blandt andet vil være muligt at kigge ned til de store pumper. illustration: Vejle Kommune
Annonce

Skybrud må gerne vente

Onsdag og torsdag blev sluseportene installeret. De skal fremover forhindre højvande i Sønderåen i at brede sig til Omløbsåen. Kraftige pumper skal samtidigt sikre, at vandet fra Omløbsåen hurtigere kan komme ud i den større Sønderå, når presset fra Grejs Å bliver for voldsomt.

Helt klart er anlægget ikke endnu. Derfor er det kun at håbe, at skybrudene lader vente på sig. Helst en tre-fire uger. Ellers kan det kombinerede sluse og pumpeanlæg ikke redde kvarterene omkring Omløbsåen fra at lide samme skæbne som ved oversvømmelserne i juledagene.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle pumper og sluseporte allerede have fungeret. Men forskellige problemer har plaget projektet - ikke mindst Vejles særlige undergrund. Betonformand hos entreprenøren TC Anlæg, Henrik Andersen, forklarer:

- Da de 21 meter lange spunsjern blev slået i, stødte vi på et meget hårdt lag 15-16 meter nede. Det var vi nødt til at hamre igennem. Ellers risikerede vi, at den grube, vi arbejder i, ikke ville være tæt. Problemet er, at spunsjernene nu sidder så fast, at vi ikke bare kan trække dem op. De skal skæres af så dybt nede, vi kan komme til.
Vandet har også drillet. Som Henrik Andersen siger, har vand en tendens til at finde veje, det ikke burde. Derfor har byggegruben været oversvømmet et par gange. Det har også været lidt af en udfordring, at byggepladsen skulle flyttes fra en side af Omløbsåen til den anden i løbet af processen:

- Men det har været en spændende opgave. Vi har fået en masse viden, som vi kan bruge til andre lignende projekter. Og det kan jo godt være, at der skal anlægges flere sluser de kommende år i Danmark, siger Henrik Andersen.
Annonce

Del af større plan

Det vejlensiske projekt er en del af kommunens store klimatilpasningsplan. Byen er en af Danmarks ti mest udfordrede, når det gælder vand. Derfor er der taget en række initiativer, der skal afhjælpe problemerne med stigende vandstand og voldsommere regnvejr. I kampen mod vandet har kommunen allieret sig med Vejle Spildevand, der som ansvarlig for blandt andet kloakkerne, har et medansvar for at holde gader og huse fri for oversvømmelser.
Annonce

Samlet regning: 41 mio.

Når det gælder sluseanlægget betaler Vejle Spildevand - og dermed forbrugerne - 28 millioner kroner af den samlede regning på cirka 41 millioner. Staten bidrager med fem millioner kroner, mens de resterende otte millioner kroner er kommunens andel. I det beløb indgår seks millioner kroner til den overbygning, der inden efterårsferien sikrer, at anlægget også får en rekreativ værdi for vejlenserne og byens gæster.

- Vi har allerede indgået kontrakt med en entreprenør. Aftalen er, at anlægget er helt klar til brug omkring efterårsferien, fortæller Claus Petersen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Kaffetørst førte til storbrand på Randbøl Hede: Se skaderne i videoen her

Annonce