Annonce
Vejle

Socialdemokratisk direktør gjorde størst indtryk i budgetdebat

Ganske som ventet blev det borgerlige flertals budgetforslag vedtaget trods nej fra S og SF

Annonce

Vejle: Med 17 stemmer mod 14 vedtog Vejle Byråd onsdag budgettet for 2019 og de følgende tre år.

Dermed gik alt som forventet. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Liberal Alliance indgik allerede for nogle uger siden et budgetforlig, der blandt andet afskaffer den kommunale erhvervsskat dækningsafgiften og sender flere penge til kommunens folkeskoler.

Socialdemokratiet og SF stemte imod. De to partier havde udarbejdet et alternativt forslag, der fastholdt dækningsafgiften og brugte millioner fra de reservepuljerne til at sende flere penge til blandt andet voksenområdet.

Når I afskaffer dækningsafgiften, gavner I kun dem, der får skæv ryg af at sidde på deres tegnebog.

Allan Pedersen (SF)

Stort og småt fra budgetaftalen

Budgetforliget rummer både store og små serviceforbedringer og nyanlæg. Her et udpluk af de projekter, der blev plads til i det forlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Liberal Alliance, som nu er kommunens budget for 2019 til og med 2022.Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af toilettet på Rådhustorvet.

Der indføres buskortordning til pensionister. Der afsættes 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021

Der afsættes 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2019 til vedligehold af Vejle Mølle.

Der afsættes 1 mio. kr. til kulturudvalget til forøgede driftsudgifter til Grejs Kulturcenter, svømmehaller samt "Bevæg dig for livet".

Der afsættes 3 mio. kr. til sundheds- og forebyggelsesudvalget indsats til bedre sundhed. I beløbet forventes de to særlige projekter til sårbare grupper, spor 18 og overvægtsklinik videreført.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehushaven.

Der afsættes 3 mio. kr. til p-arealer ved Kongernes Jelling.

Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

Til styrkelse af det lokale arbejde tilføres udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati 1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Der ydes et tilskud til Givskud Zoo på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50-års jubilæum.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården. Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til yderligere demenssikring.

Annonce

Husk - det er mennesker

Netop ekstra millioner til voksenområdet, der blandt andet tæller hele det sociale område med handicappede, kontanthjælpsmodtagere og hjemløse, blev genstand for mødets mest interessante indlæg. Det kom fra det socialdemokratiske byrådsmedlem Henning Dam.

Som direktør for sit eget firma er han ikke just prototypen på en socialdemokratisk kommunalpolitiker. Men i sit indlæg tog han netop afsæt i sin baggrund og sagde blandt andet:

- På et udvalgsmøde oplevede jeg, at det blev fremlagt som positivt, at der kun var fem kommuner, der brugte færre penge end os per borger. Den slags hører efter min mening ikke hjemme, når man taler om mennesker. Det kan gå i min erhvervskarriere, når vi taler om produktivitet i firmaet.

Annonce

Ni millioner ikke nok

Henning Dam efterlyste sammen med flere partifæller og SF'ere forståelse for, at de ekstra ni millioner kroner om året, som flertallet har fundet til voksenområdet, ikke rækker:

- Alene at holde det nuværende niveau kræver 18 millioner kroner om året. Man kan bestemt ikke kalde jeres budgetforslag for ambitiøst på dette område, sagde Henning Dam, inden han remsede en række eksempler op - blandt andet manglen på pladser på Sukkertoppen, der er et botilbud til sindslidende.

Annonce

Formand: Første gang, vi får noget

Formanden for voksenudvalget, Gitte Frederiksen (V), forsvarede budgetforliget med, at det var første gang i hendes tid, at der var afsat større millionbeløb til området:

- Det er heller ikke sket i de budgetforlig, hvor socialdemokraterne har været med. Jeg mener, at vi har gode tilbud til udsatte i Vejle Kommune, men selvfølgelig så jeg gerne et større løft til området i de kommende år, sagde hun.

Voksenområdet var ikke alene om at skabe debat. Som ventet skød mindretallet i byrådet på millionbevillingen til skolerne. Her afsætter flertallet 10 millioner næste år - et beløb, der gradvist bliver hævet til 40 millioner kroner om året i løbet af budgetperioden - sammenlagt 80 millioner kroner.

Annonce

Sikær: Jeg må være ked af statstilskud

Her var det blandt andet socialdemokraten Martin Sikær, der undrede sig over, at beløbet ikke var højere. Han refererede til flertallets politiske aftale efter sidste valg. Som han læste den, skulle der afsættes cirka 40 millioner kroner om året allerede fra første år - nemlig et beløb, der svarer til kommunens tab på dækningsafgiften.

- Siden har I så besluttet at modregne den refusion, vi får fra staten. Det svarer til 80 millioner kroner over de fire år. Det vil faktisk sige, at jeg skal ærgre mig over, at vi får 80 millioner kroner - fordi der så bliver 80 millioner kroner færre til skoleområdet, lød det fra Martin Sikær

Annonce

K: Ikke helt som aftalt

Den konservative gruppeformand, Dan Arnløv Jørgensen, indrømmede, at budgetforliget ikke lever op til aftalen i konstitueringsaftalen fra november sidste år:

- Men det skyldes jo, at vi dengang regnede med, at dækningsafgiften skulle aftrappes over fire år - og ikke på en gang. Det ændrede sig, da vi fandt ud af, at staten alligevel var klar med refusion, til de kommuner, der afskaffede afgiften. Og helt overordnet ændrer det jo ikke på, at du, Martin, må være glad for, at der kommer 80 ekstra millioner til lærere over de kommende fire år, sagde Dan Arnløv.

Glæden hos oppositionen var dog til at overse. I al fald stemte en samlet rød blok imod budgetforliget - akkurat som flertallet stemte imod forslagene fra S og SF.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce