Annonce
Vejle

Spøgelse fra fortiden dukker op igen: Omstridt vej er med i ny trafikundersøgelse

"Borgmestervejen" blev diskuteret grundigt i starten af 2000-tallet. Den oprindelige plan bestod både af veje øst og vest for motorvej E45 - det var så at sige en ringvej fra Børkop over Højen til Ødsted. Arkiv: Vejle Amts Folkeblad
Borgmestervejen fra motorvej E45 syd for Vejle til ny midtjysk motorvej er en del af VVM-rapporten for det store projekt.

Vejle: Et vejspøgelse fra fortiden er for alvor genopstået i den miljøredegørelse for en midtjysk motorvej, der blev offentliggjort onsdag.

Her har Vejdirektoratet vurderet effekten af en forbindelsesvej fra motorvejen syd for Vejle til den skitserede motorvej mellem Haderslev og Give. Og vejforløbet fra E45 over Ny Højen til Ødsted er som udgangspunkt det samme, som den såkaldte "Borgmestervej" havde i sin tid.

Vejen har aldrig været helt begravet, siden den tilbage i 2003 blev miljøundersøgt af det daværende Vejle Amt.

Så sent som i august 2017 opfordrede Vejle Kommune den statslige vejmyndighed Vejdirektoratet til at tage en forbindelsesvej med i overvejelserne, når der skulle udarbejdes VVM for første etape af den midtjyske motorvej.

10,2 km ny vej

  • Ifølge planen skal en eventuel forbindelsesvej mellem Vejle og den nye motorvej i stort omfang anlægges via eksisterende veje.
  • Fra Ødsted er det tanken, at bilister skal køre mod Billund via vejen forbi Vingsted i Vejle Ådal og til motortrafikvejen vestpå ved Bredsten.
  • Derfor er det kun den 10,2 kilometer lange strækning mellem motorvej E45 og Ødsted, der er ny motortrafikvej.
  • Tilbage i 2004 lød budgettet for vejstykket på 170 millioner kroner.

Motorvej aflaster Vejlefjordbroen

En særskilt VVM-undersøgelse er det ikke blevet til for den gamle vejplan - der er blot et afsnit, der meget overordnet tegner en linjeføring og vurderer betydningen af en forbindelsesvej.

Her kan man læse, at den vil betyde flere biler på Vejlefjordbroen og færre på den planlagte motorvej. Vurderingen lyder, at der vil køre cirka 2000 færre biler i døgnet på strækningen mellem Esbjerg-motorvejen E20 og Give.

Uden forbindelsesvej lyder vurderingen i VVM-rapporten, at Vejlefjordbroen vil blive aflastet med 5000 biler i døgnet, hvis motorvejen fra Haderslev til Give lægges øst om Billund og 3200 biler i døgnet, hvis trafikken sendes vest om Billund.

Tallene skal ses i sammenhæng med den nuværende hverdags-døgntrafik på 100.000 biler. Hvis hele strækningen anlægges fra Haderslev mod nord til motorvejen ved Hobro, vil aflastningen blive cirka det dobbelte- ifølge den konservative transportordfører, Niels Flemming Hansen fra Vejle.

Sådan er vejforløbet med lilla skitseret i den nye VVM-redegørelse. Illustration: Vejdirektoratet
Her en mere detaljeret skitse over den nye vejstrækning fra motorvejen mod vest over Ny Højen til Ødsted. Kort: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
JELLING

Stor forening giver flot løfte: Jellings sportsfolk er klar til at arbejde gratis for at løbe festivalen i gang igen

Annonce