Annonce
Jelling

Sparekniven rammer Skovagerskolen dybt: Lederen håber, at 'julemanden kommer forbi'

Skovagerskolen skal finde ud af, hvordan den sparer godt 1,4 millioner kroner uden, at det rammer elever og lærere alt for hårdt. Arkivfoto: Mette Mørk
Selvom specialskolens ledelse og bestyrelse er kede af beslutningen, går de nu i gang med at finde ud af, hvordan de sparer knap 1,4 millioner kroner, så det går mindst muligt ud over elever, forældre og personale.
Annonce

Jelling: Hvordan laver man det bedst mulige skoletilbud til elever, forældre og personale med 1,4 millioner kroner mindre på budgettet?

Den opgave er landet på bordet hos Skovagerskolens ledelse efter børne- og familieudvalgets beslutning om at ændre fordelingen af penge mellem skolerne i Vejle Kommune. En beslutning der betyder, at specialelevernes tilbud får 7,5 millioner kroner mindre at gøre godt med. Desuden flyttes andre fem millioner kroner ved omfordelingen mellem skolerne, der skal tage hensyn til hvilke områder, skolerne ligger i.

For specialskolen Skovagerskolen i Jelling betyder det, at der skal spares fire procent af budgettet, hvilket svarer til 1,2 millioner kroner. I forvejen skulle skolen spare en halv procent hvilket er knap 200.000.

Ergo skal Skovagerskolen, som er et specialtilbud for børn med vidtgående psykisk og fysisk handicap, sparer lige knap 1,4 millioner kroner næste skoleår.

- Økonomisk har Vejle Kommune en udfordring, for vi har mange børn, der har brug for et specialtilbud. Om jeg er enig eller uenig i den beslutning, der er truffet, er lige meget. Jeg har nu en opgave, jeg skal løse, siger skoleleder Tage Jørgensen og tilføjer:

- Men man kan ikke tage 1,2 til 1,4 millioner kroner fra budgettet uden, at det får en betydning. Hvis nogen tror, vi fortsætter, som intet var hændt, så er det ikke tilfældet. For os handler det nu om at finde den løsning, der rammer mindst muligt.

Annonce

Regner godt på det

Hvad der helt konkret skal spares væk, er alt for tidligt at sige noget om. Ifølge Tage Jørgensen skal alle løsningsmuligheder endevendes og regnes på og drøftes med medarbejderudvalget og skolebestyrelsen. For det skal gøres ordentligt.

Skolelederen løfter dog sløret for de tre mulige knapper, der er i spil til at blive skruet på.

- Kan vi tilpasse skoledagens længde og spare lærertimer med at have kortere skoledage. Eller kan vi ændre på sammensætningen af personalet? Så vi får flere ufaglærte medarbejdere i stedet for faglærte? Eller kan vi øge antallet af timer, lærerne skal være sammen med eleverne, lyder det fra Tage Jørgensen.

Skolelederen håber dog med egne ord, "at julemanden kommer" i februar. I næste måned uddeles nemlig en pulje på 10 millioner kroner til skoleområdet.

Annonce

Usaglig omgang med data

Puljemidlerne til skoleområdet pegede Skovagerskolens bestyrelse netop på som en løsningsmulighed i det tre sider lange høringssvar, den indsendte i december.

- Vi undrer os over, at man laver denne besparelse, når man har 10 millioner kroner til uddeling lige om lidt. Så vi har i vores høringssvar foreslået en anden løsning, og vi er da skuffede over, at de ikke følger den. Men de har valgt anderledes, siger skolebestyrelsesformand, Morten Skov, der sikrede sig, at politikerne fik høringssvaret direkte ved at kontakte udvalgsformanden, så de kunne træffe så vigtig en beslutning på oplyst grundlag.


Det kan godt være, at kommunen sparer noget nu og her, men vi har med børn at gøre, hvor sådan en besparelse kan betyde, at det kommer til at koste mere i en anden kasse.

Morten Skov, skolebestyrelsesformand, Skovagerskolen


Skovagerskolens skolebestyrelses høringssvar påpeger især brugen af et benchmark-notat udarbejdet for Randers Kommune som grundlag for beslutningen.

- Vi synes, det er en lidt usaglig omgang, de har med data, når de tager en rapport, Randers Kommune har lavet og sætter Vejle Kommune ind. Det har vi påpeget i vores høringssvar. Jeg ville personligt være ked af at træffe beslutning på det grundlag uden at være blevet gjort opmærksom på, at den data, der ligger til grund, ikke er tilfredsstillende, siger Morten Skov, der tror på, at politikerne har læst alle høringssvar og truffet beslutningen ud fra, hvad der er bedst for kommunen som helhed.

Annonce

Ked af beslutning

- Vi er kede af den beslutning på skolens og børnenes vegne. Det kommer til at betyde noget for kvaliteten. Og det kan godt være, at kommunen sparer noget nu og her, men vi har med børn at gøre, hvor sådan en besparelse kan betyde, at det kommer til at koste mere i en anden kasse, siger Morten Skov og tilføjer:

- De her elever er meget dyrere, fordi de kræver meget opmærksomhed og en anden tilgang.

Ligesom skolelederen håber Morten Skov også, at der falder midler af til Skovagerskolen og andre specialtilbud, der bliver ramt af den nye fordelingsmodel.

- Jeg tror ikke helt på det, men jeg håber, at de børn får al den støtte og hjælp, de kan få. Jo mere selvhjulpne vi gør dem, jo bedre får de det. Og det er nu, mens de er unge, vi skal sætte ind.

Uddrag af høringssvaret

Kritik af høringsmaterialet

"Når der peges på, at en 4 % reduktion vil være en rimelig løsning, er dette ene og alene begrundet i de såkaldte benchmarkingtal. Vi vurderer det foreliggende materiale som yderst kritisabelt og mangelfuldt på trods af, at vi selv har rekvireret og gennemgået rapporten, som forvaltningen tager afsæt i.

Vi har en lang række af kritikpunkter til benchmarkingnotatet, vedhæftet som bilag 1 til dette høringssvar. Da vi er stærkt kritiske over for de økonomiske beregninger, har vi lavet et bilag, hvor vi seriøst har sammenlignet os med skoler med samme målgruppe som Skovagerskolen, vedhæftes som bilag 2."

Specialtilbuddene under pres

"Som I ville kunne se fra de seneste års høringssvar, oplever vi en stærk negativ forskelsbehandling. Vi bidrager efter samlet lønsum, men får tildeling efter elevtal. (Når der skal spares, betaler Skovagerskolen mere, end den får, når der uddeles penge, red.)  Forslaget om 4% reduktion ser vi dog som den stærkeste trussel mod en forsvarlig kvalitet i tilbuddene til de svageste børn i Vejle Kommune!"

Vores målgruppe på Skovager

"Skovagerskolens elevgrundlag er de elever, der har de mest vidtgående udfordringer og problemstillinger. Eleverne har ofte sammensatte diagnoser og problemstillinger. Det er derfor en kompleks og normeringstung opgave at sikre kvaliteten for elevens læring, trivsel og personlige udvikling. En reduktion i normeringen vil betyde dårligere muligheder for eleven og risiko for dårligere trivsel. En reduktion vil også skabe et presset arbejdsmiljø, og elever der kan blive mere udadreagerende. Pressede elever vil i højere grad tage disse frustrationer med hjem, og presse familien yderligere. På Skovagerskolen har lærerne flere undervisningstimer på klassen med eleverne end gennemsnitligt på andre skoler for at sikre en forsvarlig normering. Høj faglighed er også en forudsætning."

Forslag til løsning

"Vi skal i Vejle leve op til folkeskoleloven og kommunens egen handicappolitik. Vi skal derfor opfordre til, at udvalget bruger en del af de resterende 10 millioner fra forliget om folkeskolen til løsning af den nuværende situation på almenområdet. Såfremt ambitionerne om mindre segregering, samt færre elever i de mest vidtgående tilbud (kat.3) lykkedes, vil de samlede ændringer på specialområdet ikke være udgiftsneutrale, som det fremgår af høringsmaterialet side 4. Derved vil den nuværende økonomiske udfordring blive mindre, eller bortfalde, som følge af nyt økonomisk råderum.

Vi har tidligere inviteret udvalget til dialog på skolen. Vi deltager gerne i drøftelser fremadrettet for specialområdet."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Billund For abonnenter

Leder i Eventyrhuset: Vi fik besked klokken 10.40. Klokken 12 var institutionen tømt for børn

Billund

Privat børnehave er lukket ned: Den britiske variant af covid-19 er konstateret i både Grindsted og Billund

Vejle Boldklub For abonnenter

Sat på spidsen: Venter der VB en ny nedtur eller en ny superligasæson?

Annonce