Annonce
Fredericia

Spildevand løber også ud i Lillebælt: Men det skal helst renses først

Hovedspildevandsledningen langs Strandvejen blev renoveret for et par år siden, og i den forbindelse sikrede man, at spildevandet stadig kunne pumpes til rensningsanlægget ved at lægge et midlertidigt spildevandsrør, som blandt andet krydsede Strandvejen. Det var en nødvendig fordyrelse af projektet, fastslår direktør for Fredericia Spildevand og Energi Søren Hjortsø Kristensen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Spildevand og Energi håndterer årligt knap 10 mio. kubikmeter spildevand, som skal renses. Målet er at under fem procent skal løbe urenset ud i naturen. Monsterregn er med til at udfordre spildevandsselskabet, og de store regnmænder i 2019 betød, at 519.000 kubikmeter - eller 519 mio. liter spildevand - endte urenset i Lillebælt.
Annonce

Fredericia: I 2019 blev der sendt knap 520.000 kubikmeter urenset spildevand i søer, bække og Lillebælt. Spildevandet ledes urenset ud, når presset på kloaknettet og rensningsanlægget bliver for stort. Alternativet ville være vandfyldte kældre.

Netop nu er Københavns Kommune kommet i ilden for at ville udlede 290 mio. liter spildevand i Øresund i forbindelse med en kloakundersøgelse.

- Jeg kan ikke forholde mig til, hvordan de håndterer sagen i København, men hos os har vi en målsætning om, at højest fem procent af den samlede mængde spildevand skal ende urenset i Lillebælt. Vi er udfordret af, at klimaet ændrer sig, og der er flere episoder med meget lokal monsterregn, som gør, at kloaknettet ikke kan følge med. I de tilfælde sker der overløb, siger direktør for Fredericia Spildevand og Energi A/S Søren Hjortsø Kristensen.

Målsætningen betyder, at selskabets ambition er at udlede mindre end 450.000 kubikmeter urenset spildevand årligt. Overløbene sker via såkaldte overløbsbygværker eller direkte fra rensningsanlægget på Røde Banke.

- Hvis der sker uforudsete hændelser, hvor I er nødt til at lave en større udledning af urenset spildevand, skal I så søge Fredericia Kommune om tilladelse?

- Vi har et meget tæt samarbejde med Fredericia Kommune, og det indgår i den spildevandsplan, som byrådet har godkendt, at der vil være overløb. Målet er at begrænse det mest muligt, men der kan opstå situationer. Det gjorde der ved storbranden ved Dan Gødning, hvor vi pludselig modtog spildevand med et voldsomt indhold af ammoniak. Det betød, at vi straks lukkede af for tilledningen og udledte direkte til Lillebælt. Ellers var vores rensningsanlæg brudt sammen, og så havde det taget lang tid at få det genoprettet, forklarer Søren Hjortsø Kristensen.

Målet er at udlede under fem procent urenset spildevand

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver Danmarks næststørste renseanlæg. Anlægget er samtidig Danmarks største offentlige industrirenseanlæg.

Selskabet har gennem en del år som én af de første forsyninger registeret mængden af urenset spildevand, som bliver ledt til recipienterne.

Det urensede spildevand kommer både fra renseanlægget direkte og fra afløbssystemet, når det regner kraftigt.

I 2018 udledte FRSE i størrelsesorden 252.000 kubikmeter til vandløb, søer og Lillebælt.

I 2019 udledte FRSE i størrelsesorden 519.500 kubikmeter.

I 2020 forventer vi at ligge på samme niveau som i 2019 - 450.000 kubikmeter.

Årligt modtager Fredericia Spildevand og Energi A/S mellem 9-10 mio. kubikmeter spildevand, som skal renses.

Fredericia Spildevand og Energi A/S er ejet af Fredericia Kommune og har en bestyrelse med politikere fra byrådet i Fredericia, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.

Ud over Fredericia Centralrenseanlæg servicerer og vedligeholder Fredericia Spildevand og Energi et 1000 km langt ledningsnet med i alt 60 overløbsbygværker, 50 sparebassiner, 65 regnvandsbassiner og 130 pumpestationer fordelt over hele Fredericia Kommune.

Det rensede spildevand ledes 600 meter ud i Lillebælt på 25 meters dybde i sejlrenden. Er der tale om urenset spildevand fra anlægget, pumpes det samme vej.

Annonce

Investeringer skal sikre mod overløb

Årligt modtager Fredericia Spildevand og Energi omkring 10 mio. kubikmeter spildevand fra husholdninger, industri og regnvand. Det urensede spildevand kommer således både fra rensningsanlægget og de mange små tilløb til Lillebælt.

Fredericia Spildevand og Energi fik som en af de første rensningsanlæg i landet udviklet et målesystem, så man online kan følge med i, hvor stort overløb der sker fra de lokale bygværker.

- Vi traf i 2013-14 beslutning om, at vi ville have styr på overløbene. Der var ikke et måleværktøj på markedet, så vi har selv været med til at udvikle det. Det betyder, at vi har et ret præcist billede af, hvad vi udleder. Det ligger til grund for den investeringsplan, der er lagt for anlægget de kommende 10 år. Vi renoverer og udvider vores kapacitet. Vi fortsætter arbejdet med at skille regn- og kloakvand, så vi bliver mindre sårbare over for de meget kraftige regnskyl, vi oplever oftere og oftere, siger Søren Hjortsø Kristensen.

Blandt de aktuelle investeringer er færdiggørelse af renoveringen af kloaknettet i Taulov og den kommende store renovering af ledningsnettet i og omkring Vesterbrogade. Det arbejde sættes for alvor i gang i efteråret.

Annonce

Svinger med regnmængderne

Våde og tørre år kan aflæses direkte i spildevandsselskabets statistik. Således var udledningen kun på 250.000 kubikmeter i 2018, hvor sommeren var historisk tør. Til gengæld skød udledningen voldsomt i vejret i 2019 til 519.500 kubikmeter.

- Der kom usædvanligt meget nedbør, og det har vi også oplevet i år. Derfor forventer vi ikke at kunne holde os under de 450.000 kubikmeter, som vi ellers har som målsætning, forudser Søren Hjortsø Kristensen.

Ved de store kloakrenoveringer inden for de seneste år har selskabet valgt at bruge ekstra ressourcer på at minimere udslip.

- Da vi renoverede hovedledningen i Strandvejen for et par år siden, pumpede vi spildevandet over i en særskilt ledning. Vi førte ledningen over Strandvejen i en portal, så vi kunne pumpe spildevandet ud til rensningsanlægget, siger Søren Hjortsø Kristensen.

Alternativet ville have været i anlægsperioden at have pumpet spildevandet urenset i Lillebælt, men det var aldrig på tale, understreger direktøren.

60 overløbsbygværker

Overløbsbygværker på fællessystemer har til formål at sikre renseanlæggene en hensigtsmæssig drift.

På Fredericias 1000 kilometer lange spildevandsledning er placeret 60 overløbsbygværker.

Ved stor tilledning af overfladevand kan kloakledningernes kapacitet overskrides, og i den situation ledes den overskydende vandmængde via overløbsbygværket urenset til recipienten.

Alternativet ville være at kloakvand stiger op i folks huse og kældre.

Overløbsbygværker træder ofte i funktion, når tilstrømningen til bygværket bliver to til ti gange større end den maksimale spildevandsmængde.

Fredericia Spildevand og Energi har på flere overløbsbygværker sikret, at der sker en vis mekanisk rensning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce