Annonce
Børkop

Stor debat om ny udstykning - men flertal stemmer for

Tre lodsejere og en investor søger om at udstykke til cirka 100 nye boliger på Pjedstedvej. I første omgang har byrådet sagt ja til lokalplanen, som nu skal i høring i otte uger. Illustration: Vejle Kommune
Byrådet har sagt foreløbigt ja til lokalplan og kommunalplan angående ny udstykning på Pjedstedvej. Men der har været meget debat forinden, hvor blandt andet bekymringer om skolens størrelse er blevet luftet.
Annonce

Børkop: Det tyder på, at der snart kan bygges omkring 100 nye boliger langs Pjedstedvej.

Byrådet har stemt for en lokalplan og kommunalplan, der åbner op for, at en privat investor samt tre lodsejere kan udstykke cirka 20 hektar til en blandet bebyggelse bestående af både villaer og rækkehuse/tvilllinghus.

Men før der blev stemt i byrådssalen, var der godt gang i fordebatten, hvor der kom 12 bemærkninger, som primært gik på, at beboerne ikke ønsker, at området tilføres flere tæt-lav boliger (rækkehuse, tvillinghuse, red.), end der er i nærområdet i dag.

Desuden ønsker beboerne ikke, at der tilføres flere børn til Englystskolen, idet de mener, at den er ved at være for stor. Flere er også bekymrede over dårlige stiforbindelser til skolen med den manglende stitunnel under Lilholtvej.

De bemærkninger har dog ikke betydet meget på de store linjer, men lokalplanen er dog blevet ændret i forhold til første udkast. I det nye lokalplansforslag er der kun udlagt ét delområde, som både kan anvendes til til villaer og rækkehuse/tvillinghuse.

En forudsætning er også, at Pjedstedvej udbygges til en almindelig vej med ét spor i hver retning samt en særskilt cykelsti fra lokalplanområdet til Lilholtvej.

SF's mindretalsudtalelse

SF fremsatte ændringsforslag med hensyn til lokalplanen for Pjedstedvej, men det opnåede ikke flertal. Dog lå det meget tæt, for 15 stemte for ændringsforslaget, mens 16 stemte i mod.

Men SF har fået en mindretalsudtalelse med til lokalplan 1300 og tillæg 40 til Kommuneplanen. I den står der, at SF's betænkeligheder er følgende:

- at væksten i Børkop giver store udfordringer på institutions- og skoleområdet.

- at der ikke er afsat midler til en udvidelse af Pjedstedvej med dobbeltrettet cykelsti. Dette bør etableres samtidig med påbegyndelse af udstykningen.

- at der i dele af udstykningen kan forekomme støj til gene for borgere.

- at stiforbindelser i området med tilknytning til øvrige områder etableres i forbindelse med påbegyndelse af udstykningen.

- at eksisterende diger i området opnår beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, samme gældende for § 3 områder, der ligger tæt på lokalplanområdet.

- at det sikres, at biodiversiteten opretholdes i området.

Annonce

Bekymring for skolen

En af de helt store bekymringer er, om Englystskolen kan følge med til, at der vil komme endnu flere børn til skoledistriktet.

Den bekymring betød, at ikke kun teknisk udvalg har kigget nærmere på sagen, hvilket er normal praksis. Også børne- og familieudvalget skulle behandle lokalplansforslaget, inden det kom i byrådssalen.

Det viste sig, at der både i teknisk udvalg og i børne- og familieudvalget var flertal for lokalplanen.

- Jeg har respekt for, at der er en bekymring for, hvor stor Englystskolen skal være. Der er allerede 850 elever nu. Men jeg har også respekt for, at det er et attraktivt område at bygge en ny bolig i, og vi har i byrådet investeret 50 millioner kroner til at få skolen udvidet, så den er klar til fire spor. Og det er den. Vi har fået fremlagt en prognose, der viser, at Englystskolen kan rumme det antal børn, der forventes at skulle starte på Englystskolen. Når det er sagt, er det da værd at overveje, om vi skal begynde at lette foden på speederen i Englystskolens distrikt. Der er gode skoledistrikter i meget kort afstand. Måske er det der, der i fremtiden skal udstykkes. Men den plan vi diskuterer nu, bakker vi op om, sagde Torben Elsig-Pedersen (R), der er formand for børne- og familieudvalget.

Annonce

Nu i høring

SF bad om at få en mindretalsudtalelse med, og stemte derfor i mode. Ellers kunne partiet ikke få mindretalsudtalelsen med. Men derudover var der bred enighed i byrådet om at sende lokalplanen i høring. Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Lokalplanen skal efter den offentlige høring atter tilbage til både teknisk udvalg, økonomiudvalg og byråd, og det forventes, at den endelige beslutning træffes omkring marts.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Midt i oprykningsfest: Minde om VB's storhedstid - og Brøndbys bratte fald - rykkes ned

Hedensted For abonnenter

Triax med stort underskud i årsregnskabet: - Det er vi ikke tilfredse med

Annonce