Annonce
Vejle

Posthusgrundens skæbne afgøres på Christiansborg: Skal godkende salg for 25,7 millioner kroner

Banedanmark vil sælge den bagerste del af den såkaldte Posthusgrund ved Gammelhavn til udviklingsselskabet NPV A/S. Hvis Folketingets Finansudvalg godkender handlen på et møde torsdag, vil etaten bruge provenuet til at anlægge nye godsbanespor langs banen. Arkivfoto: Mette Mørk
Folketingets Finansudvalg skal i dag afgøre, om Banedanmark må sælge en del af godsarealet i Vejle til NPV A/S. Prisen er 25,7 millioner kroner, der skal bruges til at anlægge nye spor.

Vejle: NPV's længe planlagte byggeri på Posthusgrunden midt i Vejle er gennem årene stødt på masser af modstand blandt både borgere, klagenævn, flagermus og lokale politikere.

Men i dag kan det nordsjællandske udviklingsselskab forcere en stor hurdle, der ikke er placeret i postnummer 7100.

Hurdlen ligger på Christiansborg, hvor Folketingets Finansudvalg i eftermiddag afgør, om Banedanmark må sælge sin del af Posthusgrunden til NPV A/S til en pris på 25,7 millioner kroner.

Den aftalte salgspris parterne imellem er noget højere end den seneste vurdering, Skat foretog på arealet.

Annonce

Kræver samme pris som de andre

I 2017 vurderede skattemyndighederne, at Banedanmarks areal havde en handelsværdi på 14,3 millioner kroner.

Vurderingen bundede i en dialog med Vejle Kommune om motiverne bag lokalplanen for arealet. Med andre ord er der i Skats vurdering taget højde for, at det nuværende godsbaneareal med salget får karakter af byudviklingsområde, hvilket er med til at højne værdien.

Men i bilaget til dagens møde i Finansudvalget fremgår det, at Banedanmark har betinget sig en prismæssig ligestilling med de øvrige grundejere på Posthusgrunden, DSB og PostNord, der også er indstillet på at sælge deres del af midtbyarealet til NPV.

Dermed opnår Banedanmark -  og dermed staten- en pris, der svarer til den gennemsnitlige kvadratmeterpris, som de to andre grundejere får ud af et salg til det private udviklingsselskab. Uden at der vel at mærke tages hensyn "til grundstykkernes eventuelle forskellige liebhaverværdier", som det fremgår af aktstykket.

Annonce

Vil bibeholde godsmængderne

Når salget skal godkendes i Finansudvalget, skyldes det også, at provenuet fra salget ikke bare havner i statskassen.

Banedanmark søger i samme ombæring om tilladelse til at benytte provenuet til at investere i nye godsspor i Vejle. For der er ingen ambitioner om at skære i godshåndteringen, selvom Banedanmark sælger en del af sit areal i Vejle midtby.


Det skitserede erstatningsanlæg er dimensioneret til at kunne håndtere både det nuværende behov for godsspor, såvel som det vil kunne honorere en stigning i godsmængderne.

Uddrag fra sagsfremstillingen til Finansudvalget


Banedanmarks nuværende sporanlæg på arealet benyttes i forbindelse med godsdrift og indskibning af skærver fra Vejle Havn. Banedanmark har derfor som led i salget af arealet betinget sig, at indtægten finansierer et nyt anlæg, der funktionelt svarer til det, der mistes ved frasalget.

Annonce

Vil lægge 1,2 kilometer nye spor

Banedanmark har planer om at anlægge et sporanlæg langs den nuværende jernbane. De i alt 1,2 kilometer nye spor fordeles med et nyt spor på Vejle Station samt ved fornyelse og tilpasning af sporlayoutet for to spor lidt øst for stationen.

Erstatningsanlægget er budgetteret til at koste 22 millioner kroner, og det er dimensioneret til at kunne håndtere både det nuværende behov for godsspor og en stigning i godsmængderne.

Samtidig understreges det i sagsfremstillingen, at der også er taget højde for en situation, hvor der skal bruges arealer til andre spor. Det kan for eksempel være spor til en ny bane til Billund, som fortsat er inde i overvejelserne hos landspolitikerne.

Annonce

Både fornyelse og forbedring

Skulle prisen på sporanlægget overstige indtægten på 25,7 millioner kroner, ønskes medudgiften finansieret af Banedanmarks pulje til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Det forsvarer etaten med, at erstatningsanlægget i noget omfang kan betragtes som en fornyelse og en mindre forbedring af det eksisterende anlæg.

Omvendt vil et overskydende provenu fra salget fratrukket anlægsudgiften tilfalde statskassen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Borgmester og hele kommuneledelsen i coronaisolation: Kommunen flirter med omsiggribende nedlukningsgrænse

Alarm 112

Kaffetørst førte til storbrand på Randbøl Hede: Se skaderne i videoen her

Annonce