Annonce
Vejle

Store investeringer: Gamle kloakanlæg lukker de kommende år

Det store renseanlæg ved Toldbodvej og Sønderåen skal klare lidt mere vand i fremtiden. Foto: Vejle Spildevand
Vejle Spildevand har netop lukket anlægget i Smidstrup - ifølge direktøren er flere lukninger på vej frem mod 2028.
Annonce

Vejle/Smidstrup: Renseanlægget ved Toldbodvej har fået mere spildevand at rense siden sidste uge.

Her lukkede Vejle Spildevand anlægget i Smidstrup, og de mellem 200 og 250 daglige kubikmeter spildevand pumpes nu direkte til Vejle.

Dermed er endnu et nedslidt anlæg taget ud af brug. Ifølge direktør hos Vejle Spildevand, Mikael Schultz levede anlægget op til udledningskravene. Men det var alligevel en fordel at lukke det:

- Det er generelt billigere i drift, når vi kan lukke de mindre anlæg og i stedet sende spildevandet videre til rensning på et af kommunens store anlæg, siger Mikael Schultz.

Nedlæggelsen af anlægget i Smidstrup koster 15 millioner kroner. Selskabet har anlagt en ny pumpestation og en otte kilometer lang rørledning. Millionerne er en del af spildevandsselskabets årlige investeringer på cirka 120 millioner kroner.

Lukningen er ifølge direktøren bedre for miljøet. Selvom det gamle anlæg i Smidstrup levede op til udlednings-kravene, er rensningen på det store central-renseanlæg i Vejle mere effektiv, når det gælder indholdet af fosfor og kvælstof.

Her var der så sent som for en uge siden kritik af grænseværdierne. Stiig Markager, der er professor i havbiologi på Aarhus Universitet, sagde til Danmarks Radio, at den nuværende grænse på 1,5 mikrogram fosfor per liter vand burde ned på en tredjedel - altså 0,5 gram.

Annonce

Langt under grænseværdi

Hvis myndighederne beslutter at skærpe kravene, er det ifølge Vejle Spildevand ikke et problem. De 0,5 gram er præcis, hvad der er tilbage, når vandet har været igennem alle renseprocesser på anlægget i Vejle.


Når vi udleder mindre kvælstof og fosfor skåner vi ikke bare havmiljøet, men passer også bedre på kundernes penge, fordi vi betaler mindre i miljøafgift.

Mikael Schultz, direktør for Vejle Spildevand


Men også anlægget i Smidstrup har ifølge spildevandsselskabet levet op til kravene. Rensningen er bare bedre, når spildevandet i fremtiden bliver pumpet fra den ny pumpestation gennem en otte kilometer lang trykledning til hovedkloakledningen i Vinding.

Annonce

Næste gang er det Egtved

Anlægget i Smidstrup er ikke det sidste, der bliver lukket. Indtil for 10 år siden husede kommunen 13 renseanlæg. Nu er man nede på otte, og planen er at lukke yderligere tre inden 2027.

- Anlægget i Egtved/Aagaard er det næste på listen. Her er det planen at lede spildevandet videre til det anlæg ved Haraldskær, som vi indviede i 2015, siger Mikael Schultz.

Det 46 år gamle anlæg i Smidstrup var slidt ned og skulle under alle omstændigheder renoveres. Foto: Vejle Spildevand

Alternativet til en lukning af anlægget i Smidstrup havde været en renovering. Ifølge produktionschef i Vejle Spildevand Claus Christensen var anlægget fra 1974 slidt ned.

Annonce

En dråbe i havet

Udover millionerne til renovering sparer spildevands-selskabet på driften - blandt andet en række køreture.

Indtil i sidste uge blev slammet fra anlægget transporter med lastbil til de rådne-tanke, Vejle Spildevand har ved Toldbodvej. Her trækkes biogas ud af spildevands-slammet.

Kloakrør helt til Rom

  • Vejle Spildevand transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i hele Vejle Kommune. Under Vejle løber cirka 2000 kilometer kloakrør. Det svarer til afstanden til Rom.
  • 400 pumpestationer leder spildevandet til otte renseanlæg, der hvert år behandler op imod 16-20 millioner kubikmeter vand.
  • Det største anlæg er Vejle Renseanlæg, som har en kapacitet på 170.000 PE (den mængde, én person forurener med). Anlægget behandler 9-12 millioner kubikmeter vand årligt afhængig af nedbør.
  • De næststørste anlæg er Give, Haraldskær og Brejning, der behandler fra 0,5-2 milioner kubikmeter spildevand årligt.
  • Selskabet ”Vejle Spildevand A/S” blev stiftet af Vejle Kommune i 2010 og ejes 100 procent af Vejle Kommune. Selskabet ledes af en direktion og en bestyrelse på ni medlemmer.
  • Vejle Spildevand har 50 ansatte og en omsætning på cirka 200 millioner kroner om året. Egenkapitalen udgør cirka tre milliarder kroner.

Det ekstra spildevand er ikke et problem for anlægget i Vejle. På en almindelig dag behandler anlægget mellem 15.000 og 20.000 kubikmeter vand. I den sammenhæng er de 250 kubikmeter fra Smidstrup i bogstaveligste forstand en dråbe i havet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce