Annonce
Vejle

Store regninger i vente: Separat-kloakering breder sig ind i byen

Det er som udgangspunkt kun spildevand og ikke regnvand, der skal en tur omkring renseanlægget i Vejle. Derfor tager den nye spildevandsplan for alvor fat på separatkloakering. Arkivfoto: Mads Hansen
Ny spildevandsplan viser målsætningen for Vejle Kommunes arbejde med vores udledning til naturen frem mod 2028.

Vejle: Regnvand og spildevand skal ikke længere løbe i samme kloakrør - i dele af selve Vejle by.

Det fremgår af den spildevandsplan, der er på vej gennem det politiske system. Her er en række områder inden for bygrænsen udpeget til at få separat-kloakering.

Grundejerne i Bredballe var de første, der oplevede Vejle Kommunes nye politik på området tilbage i 2012. Her oplevede man førhen ofte, at spildevand fra toiletter og vaskemaskiner  endte i fjorden. Ved stærk regn kunne kloaksystemet ikke klare belastningen og løb over.

Annonce

Disse overløb minimeres, når regnvand og spildevand ikke længere blandes - og det er den adskillelse, der nu er på vej ind i det mere centrale Vejle.

Af en særskilt artikel fremgår det præcist, hvilke områder der er udset til separat-kloakering i de kommende år.

På langt sigt - frem mod 2050 - vil det meste af kommunens kloaksystem basere sig på ideen om regnvand i ét rør og spildevand i et andet, men da det kræver store investeringer, tager Vejle Spildevand et område ad gangen.

Pris på op til 100.000 kroner

Separat-kloakering er ikke kun dyrt for det kommunalt ejede spildevands-selskab. Det kan også mærkes hos den enkelte husejer. Når man ser på erfaringerne fra lignende projekter, kan regningen løbe op mellem 50.000 og 100.000 kroner, alt efter hvor meget der skal graves.

Mens kommunen sørger for det overordnede kloaknet, skal grundejeren klare tilslutningen på sin egen matrikel. Det kræver ny rørføring og indsats fra en autoriseret kloakmester.


Udledning af spildevand til vandmiljøet bidrager med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Udløb af urenset spildevand kan hindre et naturligt dyre- og planteliv og begrænser den rekreative udnyttelse af vandmiljøet.

Fra kommunens spildevands-plan


I Rudersdal Kommune i hovedstadsområdet er man i gang med at rulle en lignende plan ud, og her lyder vurderingen, at det vil koste parcelhusejerne i gennemsnit 60.000 kroner, mens en husstand i en etageejendom skal forvente mellem 5000 og 10.000 kroner i engangs-udgift.

Husejeren har dog ofte et valg - nemlig at vælge at slippe af med regnvandet på egen grund via en såkaldt LAR-løsning. Det vil ofte være billigere - blandt andet, fordi der er mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget til det offentlige spildevands-system tilbagebetalt.

Annonce

Ikke alt skal i gang nu

Det er forskelligt, hvor hurtigt gravemaskiner og rørlæggere rykker ind i de områder, der er nævnt i den 119 sider lange spildevands-plan.

Nogle projekter skal i gang allerede i 2022, mens andre først er på programmet i slutningen af den otte år lange periode.

På Vejle Spildevands egen side kan man se et kort over hele Vejle. Og her fremgår det, at der er aktuelle planer for Vestbyen og Uhrhøj og Uhe inden for de nærmeste år, mens der i store dele af midtbyen vil gå årtier, før regnvand og toiletvand kommer til at løbe hver for sig.

Det betyder arbejdet for dig

  • Når et projekt er færdigt, og der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand i hver sin ledning, modtager grundejerne et påbud om at skille regnvand fra spildevand på egen grund og slutte det til det nye system.
  • Frist for arbejdets udførelse er cirka et halvt år.
  • Påbud om at tilslutte sig udsendes dog tidligst tre år, fra spildevandsplan 2020-2028 har været i offentlig høring - hvilket sker her i efteråret.
  • Udgifterne til separering af regnvand på egen grund varierer meget i forhold til husets indretning og placering. Du kan kontakte en kloakmester for at få en konkret vurdering. 
  • Planen er lige nu på vej gennem det politiske system og vil efterfølgende komme i høring i otte uger.

I Børkop og Give er der også planer om separate systemer inden for de næste par år, og der arbejdes med projekter i Ågård frem mod 2033.

Planen har ikke kun fokus på separat-kloakering i byerne. Der er også afsnit om nedlæggelse af renseanlæg i Egtved og Høll og spildevands-håndtering i blandt andet sommerhusområder.

Annonce

På vej i offentlig høring

Netop sommerhusområderne fik SF's Morten Kristensen til at tage forbehold, da et ellers enigt teknisk udvalg lige før sommerferien sendte planen videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Når den politiske behandling er klaret, går planen videre i offentlig høring i otte uger, inden byrådet skal sige endeligt ja eller nej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Crazy Red and Whites: Seks Vejle-kendisser fortæller om deres bedste landsholds-oplevelser

Vejle

Glæd dig: Nu kan du alligevel se EM på storskærm i en af Vejles parker

Annonce