Annonce
Vejle

Stormfloden truer med risiko for milliardtab - Vejle skærper kampen

Sådan ser skrækscenariet ud, hvis Vejle bliver ramt af en såkaldt 100 års stormflodshændelse i 2050 - uden at der er gjort noget for at forhindre det. I det allerværste scenarium kan ødelæggelserne påvirke 950 ejendomme. Illustration fra Stormflodsstrategien
Ny strategi foreslår, at beskyttelsen skal gro i takt med, at vandstanden stiger frem mod 2100
Annonce

Vejle: 950 truede ejendomme og en regning på 8,7 milliarder kroner.

Dette skrækscenarium udmalede avisen for fem år siden på baggrund af en prognose fra Kystdirektoratet. Her havde man regnet på konsekvenserne, hvis stormflodskatastrofen fra november 1872 gentog sig. Dengang var vandstanden i Vejle Fjord på 2,15 meter over dagligt vande samtidigt med, at vandstanden i åerne nåede 1,3 meter over normalen.

Siden har Vejle Kommune arbejdet med en række strategier, der skal sikre byen mod oversvømmelse. Det mest synlige element er slusen, hvor Omløbsåen møder Sønderåen. Selvom den svigtede ved det seneste højvand, har den i flere omgang været med til at forhindre oversvømmelser langs å-systemet gennem midtbyen.

Men kampen er langt fra slut. Nu er en ny plan med titlen Stormflodsstrategi på vej til debat. Og filosofien fremgår allerede af titelbladet. Ideen er, at sikringen mod stormflod skal vokse efterhånden som vandstanden stiger i verdenshavene og dermed også i Vejle Fjord.

Debatten starter i februar

Stormflodsstrategien er foreløbig godkendt til byrådets natur- og miljøudvalg forstået på den måde, at udvalget har sendt forslaget til offentlig høring.

Høringsfasen strækker sig fra 21. februar til 1. september. Og kommunen har store planer. Som stadsarkitekt og klimachef Lisbet Wolters siger, bliver der ikke blot tale om et traditionelt borgermøde.

Første arrangement er 16. april med en såkaldt stormflods-salon, der skal sætte dialogen med borgerne på skinner.

Et lignende arrangement finder sted på havnepladsen 4. juni. 23. august indbyder kommunen til det, man betegner som walk and talk - altså en gåtur, hvor man kan tale om udfordringerne og selvom høringsfasen afsluttes 1. september, der der lagt op til endnu en stormflodssalon i form af en udstilling 5. oktober.

Der kan hentes mere information på kommunens særlige byudviklingsside: www.bylab.vejle.dk

Derfor er planen delt ind i tre faser. Fase 1, der skal gennemføres indenfor de kommende fem år. Fase 2, der skal være på plads inden 2050 og Fase 3, hvor tidshorisonten lyder 2070.

Udover filosofien om, at sikringen skal vokse i takt med truslen fra vandet, er det gennemgående tema, at vi skal have gavn af de forskellige projekter - også når der ikke er fare på færde. Den idé er allerede aktuel. Slusen ved Sønderåen blev udført, så den også kan bruges rekreativt. Det samme gælder den oversvømmelses-sikring der i øjeblikket arbejdes med ved Boligforeningen Østerbos afdeling mellem Rødkildevej og Vejle Havn.

- Vi vil gerne skabe merværdi for byen, samtidigt med, at vi sikrer mod oversvømmelse. Det giver rigtig god mening, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Men hvordan vil I finde pengene. I er jo blandt andet underlagt et anlægsloft fra staten?

- Helt overordnet glæder jeg mig over, at investeringerne trods alt er overkommelige. Ret beset svarer de 400 millioner kroner jo til godt et års anlægsbudget i Vejle Kommune. Det betyder, at vi kunne prioritere at bruge alle anlægskroner til sikring, hvis vi oplever, at oversvømmelserne kommer oftere end i dag. Med hensyn til anlægsloftet tror jeg det vil blive lempet i forhold til klimaprojekter ifølge den kommende klimalov, siger Vejles borgmester.

Udgifterne på 400 millioner kroner er et overslag over fase 1 og fase 2 og usikkerheden er naturligvis størst omkring projekterne i fase 2. Blandt andet er der ikke regnet på, hvad en ny havneplads vil koste. Når vi kommer til fase tre - hvor en barriere på tværs af fjorden er det klart største projekt, tør planlæggerne slet ikke gætte på en pris - bare at den bliver høj.

Det er dog ikke kun kommunen, der skal til lommerne. Allerede i forbindelse med sluseprojektet ved Omløbsåen bar det offentlige spildevandsselskab, Vejle Spildevand, en stor del af udgiften. Pengene hentes fra de spildevandsafgifter, som selskabet opkræver ved Vejles borgere. Vejle Spildevand betaler også til de igangværende projekter ved Rødkildevej. Baggrunden er, at klimaprojekterne påvirker det kloaksystem, som spildevandsselskabet har ansvaret for.

Da pengene til projekterne enten kommer fra direkte eller indirekte skatter, er det indbyggerne i Vejle, der skal betale. Men alternativet til ikke at gøre noget er måske en oversvømmet by, hvor udgiften til samfundet kan løbe op i 8,7 milliarder kroner, hvis stormflod og højvande i åerne for alvor rotter sig sammen.

En ny havneplads, der er indrettet til at modstå højvande er en af de muligheder, der er nævnt i strategien - men som teknikerne understreger, er der ikke tale om et konkret projekt, blot ideer. Illustration: COBE Architects
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Midt i oprykningsfest: Minde om VB's storhedstid - og Brøndbys bratte fald - rykkes ned

Hedensted For abonnenter

Triax med stort underskud i årsregnskabet: - Det er vi ikke tilfredse med

Annonce