Annonce
Vejle

Stort boligprojekt ved Vardevej vil tage pippet fra kloakken: Frygt for nye oversvømmelser

Den 16.000 kvadratmeter store grund omkring Vardevej 151 ligger i dag stort set øde hen. Hvis den bebygges med etageboliger og rækkehuse, vil der ifølge Vejle Spildevand opstå problemer for kloaknettet. - Dronen er her sat op, så Vardevej og Trædballe Auto ses til venstre i billedet. Foto: Mette Mørk
Kloaknettet i Trædballe-området er ikke klar til at håndtere vandet, hvis der bygges og asfalteres på den store tomme grund ved Vardevej. En spildevandsledning, der krydser grunden, er også en udfordring for bygherren.

Vejle: Kloakkerne kan ikke klare den ekstra belastning, et nybyggeri vil medføre. Problemet skal løses internt på den store grund.

Sådan lyder vurderingen fra Vejle Spildevand i forbindelse med Kryger Developments planer om et nybyggeri med 69 boliger i Trædballe. Boligerne er fordelt på tre lejlighedsbyggerier på mellem fire og fem etager plus rækkehuse.

I dag ligger grunden stort set øde hen. Det betyder, at den regn, der falder, forsvinder i jorden lidt efter lidt.

Men hvis området skal bebygges og asfalteres, vil det give ekstra pres på det i forvejen overbelastede kloaknet i området.

Projektet har været til udtalelse hos Vejle Spildevand. Og meldingen er klar, viser dokumenter, som Vejle Amts Folkeblad har fået via en aktindsigt.

Hvis den såkaldte befæstelsesgrad er over 25 procent, skal overfladevandet forsinkes, så vandmasserne ikke overbelaster systemet ved kraftige regnskyl, fremgår det.

Ifølge Kryger Developments eget prospekt for grunden kommer bebyggelsesprocenten op på 44 procent. Dermed står det klart, at der skal findes en løsning på vandproblemerne, hvis projektet gennemføres.

Annonce

Grundvandet står højt

I planerne indgår allerede et reservoir til regnvand. Bassinet er tegnet ind på den lave del af grunden tæt på Dalvej. Men i svaret fra Vejle Spildevand gør man opmærksom på, at der kan opstå et problem:

"Man kan være bekymret for, om der kan skabes volumen nok til både forsinkelse af regnvand og akkumulering af klimavand - og begge dele er bygherrens forpligtelse," lyder det, med henvisning til, at grundvandet står meget højt i området.

Bygherrens beskrivelse af projektet

 • Grunden er på 16.117 kvadratmeter.
 • 45 etageboliger i byggerier på mellem fire og seks etager. Hver lejlighed på cirka 103 kvadratmeter- I alt 4595 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i to etager. Boliger på mellem 104 og 109 kvadratmeter. I alt 1268 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i en etage. Boliger på mellem 101 og 103 kvadratmeter.  I alt 1228 kvadratmeter.
 • Et fælleshus på 160 kvadratmeter.
 • Bebyggelsesprocent alt inklusiv 47 procent.
 • Parkering: 1 til 1,5 plads per etage-bolig - 61 pladser.
 • To pladser per rækkehusbolig - 48 pladser.
 • Tre gæste-p-pladser.
 • Samlet 112 parkeringspladser.
 • Ifølge bygherren er der tale om en forhåndsdisponering af boligstørrelse - der er mulighed for mindre boliger til eksempelvis enlige.

Vejle Spildevand kommer efterfølgende med forslag til, hvordan man eventuelt kan etablere et regnvandssystem, men gør samtidig opmærksom på faren ved at sænke grundvandsspejlet i området:

Mange nabohuse i området er nemlig - ifølge dokumentet fra selskabet - funderet på træpæle. De kan ikke tåle at blive blottet, hvis grundvandsspejlet sænkes.


Man kan være bekymret for, om der kan skabes volumen nok til både forsinkelse af regnvand og akkumulering af klimavand - og begge dele er bygherrens forpligtelse.

Vejle Spildevand i udtalelse


Problemet med at håndtere regnvand er ikke det eneste, der peges på fra Vejle Spildevand. Selskabet gør også opmærksom på, at der løber en spildevandsledning på tværs af grunden.

Den skal det kommende byggeri som udgangspunkt respektere, konstaterer spildevandsselskabet i et notat. Det betyder, at der ikke må bygges tættere end 2,5 meter på ledningen.

Annonce

Bekymrede naboer

Netop forholdene omkring overfladevand og kloak er blandt de bekymringer, naboerne til projektet allerede har givet udtryk for.

Som udgangspunkt er de modstandere af ideen om at tilføje ekstra 69 boliger til deres nærområde. De kunne bedre leve med de oprindelige planer om 32 rækkehusboliger, som den tidligere projektudvikler havde for området.

Der er planlagt en sø på den nederste del af den stejle grund mellem Vardevej og Dalvej - men Vejle Spildevand advarer om, at et højt grundvandsspejl kan betyde, at der er ikke kapacitet til at håndtere vandet fra den 16.000 kvadratmeter store grund.  Illustration fra boligudviklerens prospekt

Planerne var så langt fremme, at projektet var på teknisk udvalgs dagsorden i september. Men umiddelbart før mødet blev planerne med de 32 boliger trukket tilbage, og projektet fra Kryger Developement kom på banen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Give starter ligaen i København

Hedensted

Se Knuds første stik: 766 fik med nålen på den store vaccinationsdag - og der er plads til endnu flere

Annonce