Annonce
Børkop

Stort projekt bliver anderledes: Udvalgsformand siger undskyld for en dårlig proces

Hallen bagved skal udvides med en ekstra hal, og caféområdet bliver anderledes (nok også flyttet). Men projektet i Gauerslund bliver ikke lavet på den måde, en masterplan ellers lagde op til. Arkivfoto.
Gennem flere måneder lavede både arkitekter, kommunens ansatte samt en lokal projektgruppe et udkast til fremtidens Gauerslund idrætsanlæg. Men politikerne ønsker ikke at følge udkastet. Udvalgsformand tager ansvaret for, at den langvarige, og halv million kroner dyre, process, ikke blev særlig god.

Gauerslund: I januar kunne en lokal projektgruppe byde indenfor i Gauerslundhallen, hvor 200 lokale borgere mødte op for at se skitser over projektgruppens idrætsfacilitetsprojekt i netop Gauerslund.

Gruppen havde brugt flere måneder på det forberedende arbejde, og den havde fået en halv million kroner til sit arbejde, der skete i samarbejde med både kommunens forvaltning samt et arkitektfirma.

Men nu her fem måneder senere står det klart. Projektet kommer ikke til at blive, som projektgruppen havde lagt op til.

- Jeg vil gerne sige undskyld og beklage meget. Det har været en process, som ikke har været god, og det tager jeg ansvaret for.

Sådan siger Dan Arnløv (K), der er formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune.

Han havde selv været med til at dele to gange en halv million kroner ud. Penge, der skulle bruges på at lave projektforslag, også kaldet masterplan, til haller i både Give og Børkop.

- Men det har ikke virket efter hensigten nogen af stederne, dog bedre i Give, hvor man var nået længere i processen allerede inden start. Hensigten var ellers god nok. Vi ønskede en anden tilgang, hvor politikerne ikke var med på sidelinjen, for tanken var, at vi politikere kan fylde meget. Men det har vist sig, at det forsøg ikke lykkedes efter hensigten, siger han.

Tankerne føres videre

Den lokale projektgruppes vision med de nye idrætsfaciliteter er at skabe endnu mere fællesskab og bevægelse samt være et naturligt samlingssted mellem byerne, der er ved at vokse sammen.

Der har i processen været fokus på både organiseret og uorganiseret idræt, som springbræt til at skabe et bevægelsescentrum for alle aldre. Hele familien kan være aktiv på én gang. Viktor træner med fodboldholdet, mor er til yoga i multisalen, mens far leger med Ida på tarzanbanen.

Der vil være gennemsigtighed i bygningerne, så man kan kigge ud over de andre aktiviteter.

Med et 24/7-koncept vil der desuden blive mulighed for at træne, når det passer ind i den enkeltes hverdag.

Alle disse visioner og konkrete tiltag tager projektgruppen med over i det nye projekt, som er ved at blive skitseret.

Kommunens skyld

Det betyder, at i Gauerslund skal der nu bygges til - på den nuværende hal. Ikke bygges nyt, som projektgruppen ellers lagde op til.

- Projektet har forandret sig, så det i stedet bliver tilbygninger til den eksisterende hal. Nu er intet besluttet endnu, men jeg er, som udvalgsformand, tillidsmand på det her område, og jeg både fornemmer klart og hører tydeligt på de politiske vandrør, at det nybyggeri, som projektgruppen havde lagt op til, ikke har en politisk gang på jord, siger Dan Arnløv.

Blandt andet endte det med, at prisen blev noget højere end det, politikerne ønsker. Her havde den rådgivende arkitekt på projektet udregnet det til at ville koste 60 millioner kroner, men kommunens beregninger viste, at når alt var udbygget om mange år, ville det ende med 93 millioner kroner.

- Men det er ikke projektgruppen skyld. Det er vigtigt at understrege, at projektgruppen har gjort, hvad den kunne ud fra de forudsætninger den havde. Gruppen har lagt et stort arbejde i det, og kom ud med et flot resultat, men det er ikke nemt, når arkikteten regner så meget forkert. Når det er sagt, må vi også bare sande, at vi ganske enkelt ikke har fået forventningsafstemt på en god måde, og det ansvar påtager Vejle Kommune, og dermed i sidste ende jeg, fuldt ud, siger Dan Arnløv.

Men er den halve million kroner så bare spildt?

- Nej. Den er ikke brugt optimalt, det er klart, men der stadig meget af det store forarbejde, der er lavet, som kan bruges i det nye projekt, siger Dan Arnløv.

Vi kigger fremad

Det bakker den lokale projektgruppe op omkring.

- Da meldingen kom, at projektet ikke kunne blive til noget i den form, vi lagde op til, var det en mavepumper, for vi havde brugt mange timers frivillig arbejde på det her. Vi havde flere gange spurgt om, der var en budgetramme eller et stort ønske om tilbyg, og her var svaret nej. Men det er fortid, og vi er også kommet videre, siger Christina Spanggaard og Torben Iversen fra den lokale projektgruppe.

- Vi skal kigge fremad, og set fra vores stole, kan vel 90 procent af det, vi har fået lavet, stadig bruges konstruktivt. Dels så kan en stor del af de fysiske rammer jo stadig laves, bare ikke der, hvor vi lagde op til. Og derudover er der lavet analyser, og der har været en god borgerinddragelse, som også skal bruges i retning af det nye, kommende projekt, siger de.

- Vi arbejder videre med projektet i samarbejde med politikere og forvaltning, og vi ser frem til, at der kommer en ekstern arkitekt på, og at vi fortsat arbejder på at få et anlæg der er fremtidssikret og opfylder vores kapacitetsbehov, siger Christina Spanggaard og Torben Iversen

Og så mangler de det vigtigste. At der snart sker noget konkret.

- Behovet for bedre og større faciliteter er jo stort i Gauerslund, og behovet bliver kun større og større, for vi er område med en stor befolkningstilvækst. Vi har helt bestemt en klar forventning om, at idrætsfaciliteterne i Gauerslund er med på budgettet senere på året, siger Torben Iversen.

Dan Arnløv (K) er udvalgsformand, og han tager ansvaret for, at en process til en halv million kroner ikke gik som håbet. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce