Annonce
Vejle

Stygt at være Vejle Fjord: 299 svømmebassiner med urenset kloakvand røg i fjorden sidste år

2019 var et skidt år, hvis man ser på mængden af urenset spildevand, der fossede ud af de gamle kloakker rundt omkring i Vejle Kommune. Arkivfoto: Mette Mørk
2019 var et usædvanligt vådt år, og det resulterede i ualmindeligt mange overløb fra kloaknettet. Cirka 645.000 kubikmeter urenset spildevand - svarende til 299 svømmebassiner - løb direkte ud i Vejle Fjord.
Annonce

Vejle: Tis, lort, opvaskevand, vaskemiddel og andet skylles ud i afløbene for at blive ledt videre til rensningsanlægget. Men det når ikke altid så langt.

Ved kraftige regnskyl og skybrud er der næsten garanti for, at rensningsanlæg og de gamle kloaksystemer i Vejle Kommune ikke kan følge med mængden af regnvand, og der sker overløb fra kloak til åer og fjord.

2019 var et meget regnfuldt år, og cirka 1,4 millioner kubikmeter spildevand røg ud i Vejle Fjord.

Det fremgår af en overløbsrapport fra Vejle Spildevand, som Vejle Amts Folkeblad har fået aktindsigt i.

Af den samlede  mængde var omkring 645.000 kubikmeter kloakvand slet ikke renset for skidt. Det svarer til cirka 299 fyldte svømmebassiner magen til det store konkurrencebassin i DGI Huset Vejle.

Direktøren for Vejle Spildevand kalder 2019 for et dårligt år, hvad angår overløb.

- Det var et helt usædvanligt år. Der var fire måneder i efteråret, hvor der faldt exceptionelt meget vand, og det betød, at vi havde mange flere overløb, end vi plejer. Når det regner så meget, arbejder vi på højtryk for at få renset vandet. Hovedparten af spildevandet fra overløb bliver også mekanisk renset, inden det bliver ledt ud, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Over halvdelen af det udledte kloakvand fra overløb nåede at gennemgå en rensning på Vejle Spildevands anlæg på Toldbodvej.

Ved rensningen kan Vejle Spildevand ifølge direktøren fjerne langt størstedelen af slammet, men han benægter ikke, at de mange overløb påvirker fjorden. Både, hvad angår badevandskvalitet og havmiljø.

Annonce

Skidt for fjorden

Meget kloakvand kan påvirke fisk og planter i fjorden, lyder det fra professor Jacob Carstensen fra Aarhus Universitet. Han har undersøgt de generelle fjordforhold i Danmark.

- Spildevand består af flere forskellige stoffer, men en umiddelbar direkte effekt er, at der ledes en masse organisk stof ud i havet. Det synker til bunds og går i forrådnelse. Hvis det får lov til at ligge uden meget vandudveksling, kan der opstå lokale iltsvind. Derudover udledes også fosfor og kvælstof, der kan give algeopblomstring, siger Jacob Carstensen.

Spildevandet må ikke løbe baglæns

  • Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med.
  • Til situationer med heftig regn er der lavet en slags nødventil, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele, som for eksempel toiletpapir fjernes.
  • Formålet med overløb er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i ejendomme og veje. Derudover undgå en overbelastning af rensningsanlægget.
  • Der er 115 overløb fra den fælleskloakerede del af Vejle Spildevand A/S.
  • 70 procent af kloaknettet er delt op, således der er en ledning til regnvand og en ledning til spildevand. De resterende 30 procent er ikke separeret, hvilken betyder, at når det regner meget, bliver systemet overbelastet.

Han kan ikke sige, hvordan de omkring 1,4 millioner kubikmeter spildevand konkret påvirker Vejle Fjord. For det kommer an på mængder og koncentrationer i spildevandet, samt hvor og hvornår det løber ud.

- Hvis det bliver ledt ud et sted, hvor vandet ikke bliver udskiftet så ofte og spildevandet dermed fortyndet, så er det mere skadeligt for miljøet, siger han.

Generelt står det skidt til med Vejle Fjord og resten af de danske fjorde, hvor miljøet lider efter årtiers forurening fra spildevand og landbrug.

I dag er man blevet meget bedre til at håndtere spildevandet end tidligere.

Langt den største belastning vurderes derfor i dag at stamme fra kvælstof og fosfor fra landmændenes marker.

- Det betyder ikke, at spildevand ikke også belaster miljøet. Helt inde i inderfjorden af Vejle Fjord kan spildevand være mere skadeligt, fordi havmiljøet er mere følsomt, fordi der en mindre vandudveksling end i forhold til yderfjorden, siger Jacob Carstensen.

Bakterier i badevandet

Det er ikke blot fjordens fisk og planter, der kan tage skade af overløb. Også mennesker kan blive syge af tarmbakterier, der kan være i badevandet efter kraftige regnskyl.

Sidste år kunne det blå badevandsflag ikke hejses på Tirsbæk Strand, fordi to prøver i 2018 viste for mange bakterier. Men en modernisering af kloakkerne i Bredballe har nedbragt risikoen for colibakterier ved Tirsbæk Strand, og nye målinger af badevandet var godt nyt for badende. I år vajer det blå flag.

Ifølge Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand, gør det kommunalt ejede selskab, hvad det kan, for at forhindre overløb.

Ved at adskille spildevand og regnvand i kloaksystemet har selskabet reduceret udledningen med i gennemsnit 40.000-50.000 kubikmeter om året siden 2010.

- Det er langt sejt træk. Nu har vi været i gang i 10 år, og vi har arbejde til mindst 20-25 år endnu, siger Mikael Schultz.

Og det er ikke sådan at sætte turbo på kloaksepareringen, lyder det.

- For det første er det økonomisk spørgsmål. Det er en så stor en elefant, at vi må spise den i bidder. Desuden kan vi heller ikke lægge en hel bydel øde, fordi vi skal grave og kloakere. Derfor prioriterer vi efter, hvor vi har de største problemer, siger Mikael Schultz.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Midt i oprykningsfest: Minde om VB's storhedstid - og Brøndbys bratte fald - rykkes ned

Hedensted For abonnenter

Triax med stort underskud i årsregnskabet: - Det er vi ikke tilfredse med

Annonce