Annonce
Debat

Systemet skal ikke sætte handicappede uden for

Carl Holst
Annonce

For nyligt blev det i en rapport offentliggjort at 15 pct. af alle borgere med handicap får kontanthjælp. Det er 7000 mennesker, og det er et alt for højt tal. Rapporten viser også, at gruppen af handicappede på kontanthjælp primært er unge mennesker. Det er særligt nedslående. Alle mennesker har potentiale til at udvikle sig og mestre eget liv. Det er ikke sikkert, at alle i gruppen skal i ordinær beskæftigelse. Måske passer et fleksjob eller en form for uddannelse bedre. Vigtigst er det, at det enkelte menneskes potentialer identificeres og fremmes, selvom livsvilkårene er anderledes end andres.

Jeg siger ofte, at vi skal huske at sætte mennesket før systemet. Som politikere skal vi ikke fortælle borgerne hvad systemet mener. Vi skal derimod fortælle systemet, hvad borgerne mener. Jeg accepterer ikke en præmis om, at fordi man har et handicap, så er man socialt udsat parkeret på kontanthjælp. En bedre livssituation for mennesker med handicap er ikke kun et ærinde for socialpolitikken, men også for uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedspolitikken, og tilbuddene og hjælpen skal hænge sammen, hvis vi skal lykkes med at få flere borgere med handicap i arbejde eller uddannelse. Og vi skal først og fremmest gøre det for det enkelte menneskes skyld!

Derfor har regeringen præsenteret 10 mål for social mobilitet og et af de mål er netop, at flere personer med handicap skal være en del af fællesskabet i form af uddannelse eller beskæftigelse. Vi har allerede en række gode initiativer i ryggen. I alt er der afsat 444 mio. kr. på satspuljen for 2018-2021 til nye initiativer, der skal styrke forholdene for børn, unge og voksne med handicap. Aftalen indeholder bl.a. en handlingsplan med i alt 8 delelementer, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og en taskforce, der skal rådgive kommunerne om indsatserne. Sidste år afsatte vi 50 mio. kr. til handicaptilgængelighed på landets stationer, så borgerne er mobile og kan komme til og fra arbejde på lige vilkår med alle andre, ligesom vi også går stærkt ind for at mindske ventetiderne på genoptræning, så borgere med handicap hurtigst muligt kan få den rette støtte.

Venstre går desuden ind for at mindske ventetiden for genoptræning. Når mennesker hurtigere kan komme sig efter skader og handicappede hurtigere kan få støtte, får de det vigtigst af alt bedre med det resultat, at de hurtigere kan genoptage tilværelsen. Det bliver hele samfundet rigere af. Men der er problemer med sammenhængen i den offentlige sektor, hvor tilbud ikke koordineres på tværs af sektorer. Borgere med handicap skal inddrages bedre i tilrettelæggelsen af indsatsen for beskæftigelse, og koordineringen mellem fagfolk og myndigheder skal blive bedre. Det gælder også i forhold til at tage en uddannelse, da der, som for resten af befolkningen, er en klar sammenhæng mellem det at gennemføre en kompetencegivende uddannelse og beskæftigelse for personer med handicap. Vi er heldigvis i gang med en sammenhængsreform i den offentlige sektor, og det er et stort og vigtigt arbejde, som også skal hjælpe borgere med handicap videre i tilværelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Corona-virus gik nærmest amok på Aarhus-bar - antallet af smittede er nu oppe på 25  

Annonce