Annonce
Vejle

Syv års kamp: Jytte blev misbrugt af sin far - hun kræver 300.000 kroner af kommunen

Jytte Jensen har i syv år kæmpet sig gennem retssystemet for at få lov at få prøvet sin erstatningssag mod Vejle Kommune. I 2017 tabte hun i landsretten, men siden har en lovændring fjernet forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug. Arkivfoto: Kaare Johansen
På tirsdag tager Retten i Kolding endelig fat på kernen i sagen om det seksuelle misbrug,Jytte Jensen blev udsat for for næsten 40 år siden.

Vejle: Jeg måtte selv bestemme, om det skulle ske om morgenen eller om aftenen. Men vi skulle have en fast aftale. Far skulle have noget at glæde sig til ...

Sådan fortalte Jytte Jensen til avisen i 2012 om det seksuelle misbrug, hendes far udsatte hende for i barndommen.

Den i dag 53-årige kvinde havde bestemt sig for at lægge sag an mod Vejle Kommune. En aktindsigt i hendes socialsag fra starten af 1980'erne havde gjort det klart for Jytte Jensen, at hun var blevet svigtet i de år, hvor hendes far misbrugte hende og lillesøsteren seksuelt.

Ifølge sagens akter undlod Vejle Kommune at reagere effektivt på adskillige advarsler om risikoen for seksuelt misbrug og vanrøgt i årene fra 1980 til 1985.

På tirsdag skal Retten i Kolding så tage stilling til, om Vejle Kommune anno 2019 skal betale erstatning til Jytte Jensen. I første omgang lyder kravet på 300.000 kroner - men hendes advokat varsler yderligere krav, hvis hans klient får medhold.

Annonce

Vejen gennem retssystemet

  • I 1986 blev Jytte Jensens far idømt to-et-halvt års fængsel for flere års seksuelt misbrug af Jytte og hendes lillesøster.
  • I 2011 stævnede Jytte Jensen Vejle Kommune for at have tilsidesat kommunens afværge- og handlepligt. Erstatningskravet lyder på 2,7 millioner kroner.
  • I 2012 fik Jytte Jensen tilkendt fri proces til at føre sin sag - efter i første omgang at have fået afslag.
  • I 2014 kom Retten i Kolding frem til, at sagen var faldet for forældelsesfristerne.
  • I april 2017 kom Vestre Landsret til samme konklusion.
  • I 2018 fik Jytte Jensen lov at indbringe sin sag for Højesteret. Her nåede man et indledende retsmøde, hvor der blev sat dato på den såkaldte hovedforhandling. Den skulle finde sted 16. maj samme år, men forinden blev sagen overhalet af ny lovgivning.
  • 8. februar 2018 vedtog et bredt flertal i Folketinget et lovforslag fra justisministeren, der betyder, at i sager om seksuelt misbrug kan gerningsmænds strafansvar ikke forældes, og det kan erstatningssager mod myndigheder i samme type sager heller ikke.
  • 17. september 2019 føres erstatningssagen for Retten i Kolding - i første omgang med et krav på 300.000 kroner - men med mulighed for efterfølgende erstatningsag for eksempelvis tabt arbejdsevne.

Far dømt i 1986

Selve straffesagen om seksuelt misbrug blev afgjort allerede i 1986. Jytte Jensens far fik to-et-halvt års fængsel.

Men det var først langt senere, at Jytte Jensen besluttede at kæmpe for at få erstatning af Vejle Kommune - og i årevis tydede alt på, at hendes kamp ville ende uden resultat.

Problemet hed forældelse. Et af grundprincipperne i dansk ret er, at et søgsmål kan blive for gammelt. Og Jytte Jensen var for sent ude, afgjorde først byretten i 2014 og siden landsretten tre år senere.

Men sagen om forældelse var så principiel, at hun fik lov at føre den helt til Højesteret. Her var den afgørende retsforhandling sat på retslisten i maj 2018, men inden ændrede Folketinget lovgivningen med tilbagevirkende kraft.

Nu gjaldt de almindelige regler for forældelse ikke længere, når det var tale om seksuelt misbrug.

Og det var der i Jytte Jensens sag. Derfor kan domstolene nu omsider til at tage stilling til kernen i sagen: Svigtede Vejle Kommune i en sådan grad, at Jytte Jensen har ret til erstatning?

Hjem til håbløs familie

Ikke overraskende svarer hendes advokat Lars Sandager bekræftende på det spørgsmål. Det fremgår af advokatens påstandsdokument til retten.

Her henviser Lars Sandager til, at kommunen har krænket hans klients rettigheder ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I det 12 sider lange dokument fremhæver advokaten de advarsler, som kommunen efter hans opfattelse sad overhørig i et flere år langt forløb:

Først ved overhovedet at tillade, at Jytte Jensen og hendes lillesøster kom tilbage fra børnehjemmet til den tydeligt dysfunktionelle familie. Socialpolitikerne i Vejle sagde ja på trods af, at kollegerne i Nørre Aaby Kommune, der kendte familien, tidligere havde afvist ønsket.

Siden undlod kommunen at fjerne børnene igen, da det på baggrund af rapporter fra kommunens egne ansatte burde have stået klart, at noget var helt galt.

Fulgte dagældende lov

Kommunens advokat, Jens Andersen-Møller fra advokatfirmaet Holst, afviser i sin udlægning af sagen, at kommunen handlede "ansvarspådragende".

Når det gælder ophævelsen af tvangsfjernelsen tilbage i 1980, advokerer Jens Andersen-Møller for, at "anbringelse uden samtykke også dengang blev anset for et meget alvorligt indgreb i forældrenes ret til at bestemme over barnet" og at datidens sociale udvalg fulgte reglerne og handlede korrekt.

Akkurat som Jytte Jensens advokat har Jens Andersen-Møller gravet i arkiverne og fundet en lang række referater og notater, og ifølge advokaten har kommunen i perioden, efter at pigerne kom hjem, ikke modtaget underretninger, der kunne give mistanke om seksuelle overgreb.

Her må advokaten henvise til direkte konkrete overgreb. I det såkaldte processkrift henviser advokaten til, at den socialrådgiver, kommunen havde tilknyttet familien, vidnede i straffesagen mod Jytte Jensens far.

Dengang i 1986 forklarede han - ifølge retsbogen - at han havde spurgt både faderen og de to døtre, om de gik i seng med hinanden - og det havde de afvist.

Det var samme rådgiver, der nogle år tidligere, skrev i en indberetning, at faderen ikke kan forstå, at man ikke må gå i seng med sine egne børn.

Lugten af voldtægt

Her er vi tilbage i 1980, og de mange år, der er gået siden overgrebene, kommer også til at spille en rolle, hvis det står til kommunens advokat.

Ganske vist har man erkendt, at sagen på grund af lovændringen ikke er forældet, men advokaten påpeger, at det må komme sagsøger til skade, at sagen rejses så mange år efter, fordi det i ganske betydelig grad "har forskertset mulighederne for en forsvarlig oplysning af sagen".

Helt overordnet mener advokaten, at kommunen ikke kan gøres ansvarlig for, at Jytte Jensen i dag lider af posttraumatisk stress i en grad, så hun er tilkendt førtidspension. Derfor er man heller ikke erstatningspligtig.

Nu bliver de så op til dommerne at vurdere, om kommunen kunne og burde have forhindret farens misbrug af datteren - et misbrug, der gør:

- At jeg kun skal opleve en lugt af sved eller dårlig ånde for at bringe mig tilbage til voldtægterne. Far var nemlig meget usoigneret, som Jytte Jensen fortalte avisen tilbage i 2012, da hun besluttede sig for at stå frem med sin anklage om groft svigt i barndommen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Børkop

Folketingspolitikere på besøg i Toftum: - Der skal findes en ordentlig løsning

112

Ung spritbilist blev afsløret i McDrive

Vejle

Sidder du også i haven i stedet for på festivalpladsen? Lyt til noget nyt - hvis du tør

Jelling

2000 burgere fra Brugsen til Hjemlig Musikfestival: Det er helt vildt

Annonce