Annonce
Vejle

'Tænk jer om!': Politiker opfordrer Vejle til at blæse på regeringen og droppe besparelser på de allersvageste borgere

Budget er sådan et kedeligt ord, men når politikerne torsdag mødes til forhandlinger, får deres beslutninger direkte betydning for vejlenserne som Morten Denert. Han har Downs syndrom, og tidligere nedskæringer betyder, at Morten i dag kun får besøg af en støttepædadog en enkelt formiddag om ugen. Morten klager ikke, men hans mor kan fortælle, att han er blevet mere ensom og lever mere usundt, fordi han ikke får hjælp til at forbedre sin livskvalitet. Foto: Michael Svenningsen
Hvis voksenområdet fortsat skal spare, så kommer det til at kunne mærkes negativt på kommunens pengepung i det lange løb, forudser byrådsmedlem Henning Dam (S).
Annonce

Vejle: Politikerne i Vejle Byråd mødes torsdag for at forhandle om budgettet for det kommende år.

En af de helt store hovedpiner for byrådspolitikerne bliver det sociale område. Her er udgifterne løbet stærkere end forudset, og det har medført underskud både på voksenområdet og på børne- og familieudvalgets budget for specialområdet.

Men hvis økonomien skal hænge sammen og serviceloftet skal overholdes, bliver politikerne nødt til at gennemføre nedskæringer.

Det bekymrer byrådspolitiker Henning Dam (S), som sidder i voksenudvalget.

Han har på tæt hold oplevet den store sparerunde, som blev gennemført på området i 2010, og de langsigtede effekter, den har haft helt frem til nu.

- Den situation, vi er i nu, får også langsigtede effekter, forudser Henning Dam.

Man har ellers en ambition i Vejle Kommune om at reducere ensomheden, men dette vil bare skabe mere ensomhed.

Henning Dam (S), byrådsmedlem

Annonce

En udhuling

Han ser børne- og ungeområdet hænge uløseligt sammen med voksenområdet. Begge områder kæmper med øget forbrug på grund af et voksende antal borgere, der har svært ved at finde deres plads i samfundet.

- Og de udfordringer vi har på socialområdet for børn og unge, skubber man foran sig ind i voksenområdet, siger han.

Derfor har voksenområdet også kæmpet med for små budgetter og behov for ekstra bevillinger i det seneste stykke tid. Det har også været nødvendigt at skære, og jo mere man skærer, jo mere udhuler man tilbuddene, og jo sværere bliver det for de borgere, som man forsøger at hjælpe.

I foråret skulle der spares 4,9 millioner kroner på kommunens bosteder og centre for handicappede, samt på udviklingshæmmede og mennesker med psykiske udfordringer.

Det har blandt andet betydet, at de berørte borgere har fået færre muligheder for at komme ud af huset og deltage i aktiviteter. De, der har fået bostøtte, må også se længere efter besøg fra deres kommunale støtteperson.

- Man har ellers en ambition i Vejle Kommune om at reducere ensomheden, men dette vil bare skabe mere ensomhed, forudser Henning Dam.

Annonce

Falsk besparelse

Byrådspolitikeren frygter, at der vil blive gennemført en ny sparerunde på voksenområdet med procentbesparelser lig dem, som man valgte at gennemføre i foråret.

- På den måde skubber man al supervision, alle vikarer og alle ansættelser foran sig. Måske lyder én procent ikke af meget, når der skal spares, men når man allerede er nede på, at to-tredjedele af centrenes udgifter er faste, så er der ikke mange variabler.

Ikke mindst situation på det psykiatriske område bekymrer Henning Dam.

- Hvis man ikke har ressourcerne, der hvor man er i berøring med borgerne første gang, så bliver udgifterne på det område bare endnu større på sigt.

Den udhuling af tilbudene, som bliver resultatet af flere og flere effektiviseringer, giver heller ikke mening, når man ser på Vejle Kommunes særlige situation, mener Henning Dam.

Flere af de specialtilbud, Vejle har, huser nemlig en stor gruppe borgere, som kommer fra andre kommuner. Det er altså en god forretning for Vejle Kommune, og derfor bør man se på området med købmandsbriller, lyder rådet fra Henning Dam.

- Det ses som en omkostning, men i virkeligheden er det også en indtægt, for mange kommuner har slet ikke de specialiserede tilbud, som vi har.

Henning Dam håber på politisk vilje til at bryde serviceloftet og bruge flere penge på børn, unge og voksenområdet. Foto: Vejle Kommune
Annonce

Bevar positionen

Henning Dam påpeger, at besparelsen på voksenområdet i foråret i realiteten betød, at andre kommuner kunne lægge de penge, som Vejle lige havde sparet, ned på deres kistebund, fordi det blev billigere for dem at have deres borgere på bosteder i Vejle.

Og på længere sigt, forudser Henning Dam, vil andre kommuner ikke længere føle sig nødsaget til at sende deres udfordrede borgere til Vejle Kommune, hvis tilbuddene her alligevel er blevet skåret så meget ind til benet, at de ikke længere skiller sig ud.

- Samtidig resulterer besparelserne ofte i færre varme hænder, og det betyder færre skatteindtægter for kommunen, minder Henning Dam om og tilføjer:

- Vi løfter både for egne og andre kommuners borgere. Derfor bør Vejle bibeholde sin styreposition og udvikle i stedet for at afvikle.

Annonce

En udfordring af loftet

Henning Dams håb er, at der er politisk vilje til at blænde op for det lange lys og undgå besparelser, som måske luner nu og her, men som kan få omfattende konsekvenser på længere sigt.

Han oplever, at hans kolleger i byrådet har fået mere forståelse for den svære situation, som voksenområdet befinder sig i, og derfor har han en forventning om, at de vil være med til at udfordre det serviceloft, som regeringen har fastlagt.

- Hvis vi skulle tilføre de nødvendige midler til børne-unge og voksenområdet, så ville hele budgettet nærmest være brugt. Derfor er vi nødsaget til at få lov til at sprænge serviceloftet, siger Henning Dam og vurderer, at det skal ske med mellem 20 og 30 millioner kroner.

Kommunens bedste argument i sagen, mener Henning Dam, er netop den særlige situation, Vejle står i, som leverandør på området til andre kommuner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Professionel fodboldspiller slipper for karantæne efter konkursdrama: Boligforeninger snydt for millioner

Annonce